2022, Uutinen 13.01.2022 Paula Mikkola
-Pohjoismaiden hallitusten visiona on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Raja-alueiden yhteistyö on tämän vision ytimessä, totesi Suomen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (rkp) Oulussa loppuvuodesta järjestetyn raja-alueiden foorumin avauspuheenvuorossaan.

Raja-alueiden foorumiin osallistui kolmisenkymmentä henkilöä eri puolilta Pohjolaa, niistä kolmestatoista rajayhteistyöorganisaatiosta, joiden toimintaa Pohjoismaiden ministerineuvosto pääosin rahoittaa. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Perämerenkaari-yhdistys, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Oulun kaupunki.

Suomi toimi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2021. Tänä vuonna puheenjohtajuutta hoitaa Norja. Suomen puheenjohtajuuskauden pääteemana oli ”Vahvempia yhdessä”.

-Rajayhteistyöorganisaatioiden toiminnalla on tärkeä tehtävä helpottaa vapaata liikkuvuutta, joka on Pohjolalle välttämätöntä. Tämä tarkoittaa myös rajaesteiden poistamista ja vähentämistä. Pohjoismaiset rajaneuvonnat avasivat äskettäin digitaalisen sovelluksen, jonka kautta kuka tahansa voi helposti raportoida kokemiaan rajaesteitä ja seurata, millä tavoin niihin etsitään ratkaisuja. Se on yksi esimerkki toiminnasta, jolla lisätään Pohjolan rajat ylittävää vapaata liikkuvuutta, Blomqvist kertoi.

Arjen yhteistyötä

Hänen mielestään rajat ylittävää arkipäivän yhteistyötä on tärkeää vaalia Pohjoismaiden toiminnassa.

-Monella rajaseudulla kontaktit, työssäkäynti ja asioiden hoitaminen rajan yli on luonnollinen osa arkipäivää. Juuri tätä tarkoitamme, kun puhumme integroituneesta, sosiaalisesti kestävästä ja kulttuuriltaan monimuotoisesta Pohjolasta. Se luo kasvua ja kehitystä rajaseutujen yrityksille ja ihmisille, Blomqvist totesi.  

Kuunnelkaa raja-alueita

Blomqvist painottaa myös, että rajayhteistyöorganisaatioita ja rajaseuduilla asuvia ihmisiä pitää kuunnella enemmän. Tämän tärkeys on korostunut etenkin korona-pandemian aikana.

-Siellä on arvokasta kokemusta, joka meidän pitää huomioida. Mielestäni olemme kuunnelleet heitä liian vähän pandemian aikana. Nyt Pohjolassa on menossa useita hankkeita, joissa kerätään saatuja kokemuksia ja joiden pohjalta otetaan oppia vastaavia tilanteita varten tulevaisuudessa. Tässä työssä tulemme edistämään raja-alueiden yhteistyötä, Blomqvist kertoi.

Luottamus kärsi

Hän myönsi, että rajaseutujen kansalaisten välinen luottamus on kärsinyt korona-pandemian aikaisista rajojen sulkemisesta.

-Siksi luottamuksen palauttaminen on nyt yhtenä suurena haasteena. Se koskee luottamusta ihmisiin, viranomaisiin ja päätöksentekijöihin. Meidän pitää kuunnella tarkasti, mitä mieltä raja-alueiden ihmiset ovat näistä asioista. Meidän pitää löytää rajaseuduille sellaisia ratkaisuja, jotka ovat alueen asukkaiden tahdon mukaisia, Blomqvist totesi.

Kent Lidman