Uutinen 13.01.2023 Kent Lidman
-Pohjolassa on äärettömän monia yhteistyön mahdollisuuksia. Me keskitymme ruohonjuuritason yhteistyöhön. Tällä alueella tapahtuu paljon, sanoi Luulajan Föreningen Nordenin Ove Bucht. Hän kertoi rajat ylittävästä yhteistyöstä Haaparannan Norden-tapahtumassa yhdessä Bodenin Norden-yhdistyksen Margit H Dyranderin ja Haaparannan yhdistyksen Ola Backen kanssa.

Luulajan Föreningen Norden on muun muassa kehittänyt yhteistä kieli- ja kulttuuritoimintaa.

Eroja ja yhtäläisyyksiä

-Ruotsin ja Suomen kulttuurissa ja ihmisten käyttäytymisessä on paljon yhteistä, mutta myös eroavuuksia. Olemme järjestäneet kielimatkoja Suomeen, mutta vierailuja varten ei ole pakko osata toisen kieltä, Bucht totesi.

Käyttäytymisen eroista kerrotaan esimerkiksi, että kun jotain pitää tehdä, niin Suomessa vain päätetään tehdä se, kun taas Ruotsissa tehdään ensin selvitys asian tekemisestä.

Kulttuuria ja urheilua

Ove Bucht kertoi, että kulttuurin ja urheilun saroilla tehdään paljon vierailuja toisten luo.

-Me olemme toteuttaneet jousimusiikin vierailuja ja osallistuneet rajat ylittäviin urheilutapahtumiin. Ideoita on paljon ja rajat ylittävien kontaktien luominen on tärkeää, Bucht sanoi.

Kohtaamispaikkoja

Bodenissa yhteistyöteemoja ovat olleet luonto, asukkaat ja yhteiskunnan muutos. Olemme aikaisemmin kertoneet H2 Green Steelin suunnitelmasta rakentaa Bodeniin uusi fossiiliton terästehdas, joka työllistää 1500 ihmistä. Ennusteiden mukaan Norrbotteniin ja Västerbotteniin tarvitaan 100 000 uutta asukasta seuraavan 20 vuoden aikana.

-Bodenissa puhutaan 100 eri kieltä ja monenlaisia kohtaamispaikkoja tarvitaan kipeästi erityisesti rajat ylittäviä tapaamisia varten, Margit H Dyrander kertoi.

Haaparannalla yhdessä

Ola Backe kertoi Haaparannan Norden-yhdistyksen ”Yhdessä” hankkeesta, jossa mukana ovat myös Tornion ja Kemin yhdistykset.

-Yhteinen kulttuuri on tulevaisuutemme pohjana. ”Yhdessä” on ruohonjuuritason hanke, jolla yhteistyötä ja kontakteja käynnistetään uudelleen. Sen avulla kummankin maan kulttuurin arvostus kasvaa, Backe sanoi.

Jatkotyö

Backen mielestä on tärkeää saada oma ääni kuulumaan myös pääkaupungeissa.

-Täällä omalla alueella äänemme kuuluu, muttei etelässä Helsingissä. Siksi olemme osana hanketta vierailleet Helsingissä, Backe kertoi.

Hanketta on toteutettu opintopiirinä, jossa on keskusteltu ajankohtaisista asioista. Niitä ovat olleet kestävä Pohjola, vihreä siirtymä ja kiertotalous, elävien rajaseutujen säilyminen, yhteistyö ja kehittäminen sekä yhtenäinen Pohjola, jossa demokratia toteutuu samanlaisilla ehdoilla.

-Olemme vahvistaneet ryhmän yhteenkuuluvuutta ja suunnittelemme nyt millä tavoin jatkamme työtä rajat ylittävien kontaktien kanssa. Menossa oleva hanke päättyy helmikuussa 2023, Ola Backe sanoi.

Kent Lidman