2020, Uutinen 14.05.2020 Paula Mikkola
-Saamelaiskäsityön ja taiteen tekemisen arkiston puuttuminen on ollut pitkään yhteinen huolenaihe. Siihen pyrimme nyt vastaamaan AIDA-hankkeen avulla. Tämän kertoi Ajtte-museon Anna Westman-Kuhmunen esitellessään hanketta Interreg Pohjoisen tilaisuudessa Jokkmokissa.

AIDA on lyhenne sanoista ”Arctic Indigenous Design Archives”. Kyse on siis saamelais-käsityön ja taiteilijoiden arkiston perustamisesta ja sen hyödyntämisestä koulutuksessa.

Hankekumppaneina ensimmäisessä vaiheessa olivat Kansallisarkisto/Saamelaisarkisto, Ajtte Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseo sekä Saamelainen korkeakoulu. Interreg Pohjoisen ohjelmarahoituksen lisäksi vuosina 2017-2019 toteutettua hanketta tukivat Lapin liitto, Nordlannin ja Tromssan maakuntahallinnot, Ruotsin valtion kulttuurineuvosto ja Ruotsalais-suomalainen kulttuurirahasto.

Jatkohanke

AIDAn ensimmäinen vaihe on nyt jo päättynyt.

-Voin kertoa, että Interreg on äskettäin hyväksynyt AIDA 2 jatkohankkeen. Olemme siitä todella iloisia, Westman-Kuhmunen kertoi.

Monia omia arkistoja

Tästä teemasta ei ole aikaisemmin ollut olemassa saamelaista arkistoa.

-Käsityön- ja taiteentekijöillä on omia kotiarkistojaan, joihin kukaan ei pääse käsiksi. Heistä on tuntunut vaikealta tuoda esille keskeneräisiä töitä. Moni on voinut kerätä arkistoa usean vuoden ajan. Nyt olemme hankkeessa alkaneet kerätä yhteen näitä arkistoja, jotka voivat olla suurena apuna muille käsitöiden tai taiteen tekijöille. Arkistoja voidaan käyttää myös opetuksessa, Westman-Kuhmunen selitti.

Tärkeitä opetuksessa

Hankkeessa on kehitetty uusia työvälineitä ja uutta palvelua. Sen avulla on pyritty vakuuttamaan käsityön ja taiteen tekijöille, että he voivat luovuttaa arkistoon materiaalia, joka kertoo työskentelymenetelmistä tai siitä, miten työskentely on muuttunut pidemmän ajan kuluessa.

-Kytkemme arkiston suoraan Kautokeinon korkeakoulun opetukseen. Siellä opiskelijat voivat oppia arkistomateriaalin avulla paljon siitä, miten muut työskentelevät. Meillä on täällä Jokkmokissa käynyt opiskelijoita Inarista tutustumassa arkistoon ja Jokkmokin opiskelijat ovat vierailleet Inarissa, Westman-Kuhmunen kertoi.

Arkistoa hyödynnetään monilla aloilla

-Saamelaiset ja yhteistyökumppanimme käyttävät sitä eri alojen rajat ylittävässä yhteistyössä, Westman-Kuhmunen totesi.

Arkistoja voidaan asettaa näytteille ja tehdä niistä digitaalista materiaalia.

-Digitaaliset aineistot voivat olla tärkeitä opetuksessa, hän lisäsi.

16 taiteilijaa

Tällä hetkellä arkisto sisältää materiaalia 16 nuorelta ja iäkkäämmältä tekijältä.

-On tärkeää, että arkisto kattaa pidemmän ajanjakson eikä vain sitä, miten tällä hetkellä työskennellään, Westman-Kuhmunen sanoi.  

Lisää hankkeesta osoitteesta https://arkisto.fi/aida/