2017, Uutinen 08.03.2017 Paula Mikkola
Pohjoismaiden rajaesteneuvoston toimintaraportti esittelee vuoden 2016 tuloksia, joiden ratkaisemisessa Pohjoiskalotin rajaneuvonta on ollut mukana.

Paivi K

Rajaesteneuvoston vuosiraportin mukaan viime vuonna onnistuttiin poistamaan seitsemän rajaestettä. Rajaesteneuvosto on saanut Pohjoismaiden hallituksilta tehtäväksi torjua rajaesteitä, jotka jarruttavat työntekoa ja kasvua Pohjoismaissa. Rajaesteneuvosto valitsee vuosittain rajaesteiden joukosta tärkeimmät, joihin pyritään yhdessä vastuuministeriöiden kanssa löytämään ratkaisu.

 

Pohjoiskalotin rajaneuvonnalta tiedot ajankohtaisista esteistä

 

Pohjoiskalotin rajaneuvonta välittää tietoja havaituista ja ratkaisua vaativista esteistä  Rajanesteneuvostolle.  

 

Vuonna 2012 Pohjoiskalotin rajaneuvonnan Päivi Koivupalo kiinnitti huomiota siihen, että jonkin aikaa Ruotsissa työskennelleet suomalaiset eivät saaneet aikuiskoulutustukea Suomessa.

-Ongelman analysoinnin jälkeen kysymys välitettiin syyskuussa 2012 Rajaesteneuvostolle, joka vuonna 2014 valitsi aikuiskoulutustukea koskevan kysymyksen yhdeksi priorisoiduista rajaesteistä, joita pyritään poistamaan. Suomen eduskunta teki ratkaisun asiasta 2016 ja 1.1.2017 alkaen tätä rajaestettä ei enää ole, Päivi Koivupalo kertoo. 

 

Yritysten arvonlisäveron talletusvaatimuksesta luovutaan

 

Kysymys työkoneiden viennin yhteydessä Norjaan maksettavasta arvonlisäverotalletuksesta on ollut usein esillä Pohjoiskalotin rajaneuvonnan järjestämissä seminaareissa. Se koskee yrityksiä, jotka vievät rajan yli Norjaan esimerkiksi maansiirtokoneita toisesta maasta, usein Suomesta tai Ruotsista, ja joiden on pitänyt Norjaan saapuessa tehdä koneiden arvosta suuria arvonlisäverotalletuksia. 

 

Tämä este on poistettu 1.1.2017 alkaen. Yrityksen tulee kuitenkin rekisteröityä Norjan veroviranomaiselle (Skatte-etaten), jotta työkoneen voi viedä ilman arvonlisäverotalletusta. Jos rekisteröintiä ei ole, arvonlisäverotalletus pitää edelleen tehdä. 

 

Muita vuoden 2016 aikana saavutettuja rajaestetyön tuloksia:

  • Ruotsalainen moottorikelkan ajolupa hyväksytään nyt Norjassa.
  • Henkilö, joka on työskennellyt Norjassa ja saanut työkyvyn heikentymisestä maksettavaa korvausta (arbeidsavklaringspeng), voi ilmoittautua työttömyyskassaan myös Ruotsissa.
  • Islantilaiset nuoret säilyttävät oikeutensa työttömyyskorvaukseen tai toimeentulotukeen matkustaessaan EU-maihin.
  • On käynnistetty työ sen varmistamiseksi, että Grönlannissa hankittu koulutus hyväksytään myös muissa Pohjoismaissa.
  • Pohjoismaiden tilastoviranomaiset ovat aloittaneet yhteistyön kehittääkseen rajat ylittävää tilastointia. Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetista on varattu määrärahoja sen tilastoimiseen, miten ihmiset liikkuvat rajojen yli työn tai opiskelun vuoksi

Rajaesteneuvoston vuosiraportin löydät ruotsinkielisenä seuraavasta linkistä  http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1070203/FULLTEXT01.pd