2016, Uutinen 27.11.2016 Paula Mikkola
NorPå-hankkeen selvityksen mukaan 52 prosentilla Pohjoiskalotin yrityksistä on osaamisvajetta.

frantzen

– Monien työnantajien mielestä paras tapa korjata osaamisvajetta on työpaikalla tarjottavat kurssit, kertoi Geir Frantzen, Narvikissa sijaitsevan Forskningsparken-tutkimuslaitoksen vanhempi neuvonantaja.

 

Geir Frantzen esitteli Norpå-projektia ”Ammattiosaamisen yhdenmukaistaminen Pohjoiskalotilla” ja esitteli tuloksia kyselytutkimuksesta, johon osallistui 1 000 Pohjoiskalotilla toimivaa yritystä.

 

Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Narvikin Kunskapsparken, Koulutus Nord ja Narvikin toisen asteen oppilaitos. Hanke kartoitti

  • koulutusjärjestelmien ja ammattiosaamisen sertifioinnin eroja,
  • harjoittelupaikkajärjestelmän toimintaa,
  • rajat ylittävän harjoittelupaikan saantia rajoittavia tekijöitä,
  • mahdollisuuksia käynnistää toimintaa toisessa maassa olevan kumppanin kanssa.

 

Työvoiman tarve

 

Tutkimuksella kartoitettiin myös työvoiman tarvetta Pohjoiskalotilla vuoteen 2020 asti.

– 78 prosenttia tutkimukseen vastanneista kertoi, että heillä on uuden työvoiman tarvetta yrityksessään, Geir Frantzen totesi.

Suurin tarve on toimistotyössä, myynnin ja asiakaspalvelun aloilla.

– 30 prosenttia vastanneista ilmoitti tarpeidensa olevan näillä aloilla, Geir Frantzen sanoi.

Näiden jälkeen tulee muu ammattiosaaminen, rakennus- ja maansiirto-, terveys- ja hoiva-ala, tekniikka ja teollisuustuotanto, sähköasennusala, ravintola-ala ja ruokateollisuus.

Ei vain rakennus- ja hoitoalan osaajia vaan myös toimistotyön, myynnin ja asiakaspalvelun, tekniikan ja teollisuuden työntekijöitä. 

Harjoittelupaikkojen tarve

 

Monilla yrityksillä on myös tarve ottaa harjoittelijoita.

– 66 prosenttia vastanneista ilmoitti, että he tarvitsevat harjoittelijoita ja 48 prosenttia sanoi voivansa itse harkita ottavansa harjoittelijoita muista Pohjoismaista työpaikalleen. Eniten halukkuutta oli Ruotsissa, vähiten Norjassa, Geir Frantzen totesi.

 

Vastaajista 16 prosenttia sanoi voivansa harkita tekevänsä töitä toisessa Pohjoismaassa.

– 70 prosenttia ei halua tehdä töitä toisessa maassa, Geir Frantzen kertoi.

 

Osaamisvajeen korjaaminen

 

NHO:n osaamisbarometri osoitti, että monet haluavat koulutusta työpaikalla.

– 77 prosentilla yrityksistä oli tarvetta kouluttaa työntekijöitään. Suurin osuus oli Norjassa, pienin Suomessa, Geir Frantzen sanoi.

 

Osaamisbarometri vahvisti myös, että uusien työntekijöiden kohdalla ammatillinen ja käytännön osaaminen sekä kielitaito ovat tärkeämpiä kuin kansainvälinen työkokemus.