2021, Uutinen 25.03.2021 Paula Mikkola
Kestävyys ja vihreä ajattelu sisältyvät myös Auroran kolmanteen teemaan ”sosiaalisesti kestävämpi Eurooppa”. -Siihen kuuluu muun muassa kulttuurin roolin vahvistaminen, taloudellisesti kestävä matkailu, sosiaalinen integraatio ja sosiaaliset innovaatiot, kertoi Lapin liiton Anna-Mari Auniola esitellessään kolmatta toimintalinjaa Interreg Auroran nettiseminaarissa.

Toimintalinja tulee sisältämään myös koulutusta ja työharjoittelua koskevia tavoitteita.

-Osaajien tarve on suuri koko alueella. Väestö vähenee ja työttömyys lisääntyy. Koulutusta ja harjoittelupaikkoja tarvitaan lisää. Tämän lisäksi saamelaisten merkitys alueen taloudessa ja rajat ylittävässä toiminnassa pitää saada paremmin näkyviin, Auniola sanoi.

Rajat ylittävä koulutus

Eri aloilla tarvitaan lyhyitä kursseja, digitaalista etäopetusta, työn ja koulutuksen parempaa yhteensovittamista, yhteisiä oppimisalustoja, koulutuksen järjestäjien keskinäistä yhteistyötä, harjoittelijavaihtoa ja erilaisten työharjoittelun mallien kehittämistä.

-Tarvitsemme rajat ylittäviä vaihto-ohjelmia, vapaata liikkuvuutta työmarkkinoilla ja rajat ylittäviä koulutuksia, Auniola selitti.

Kulttuurivaihtoa

Kulttuurin ja matkailun sektoreilla on tarvetta kansainvälistymiselle, liiketoiminnan kehittämiselle sekä osaamisen vaihto- ja markkinointiverkostolle. Taide- ja kulttuurituotantoja tulee kehittää kestävästi, rakentaa kulttuuriverkostoja ja vaihtaa kokemuksia.

-Avoin asennoituminen on avainsana. Haluamme kehittää matkailua kestävästi. Kulttuuri tarjoaa ihmisille mahdollisuuden myös pysyä alueella, Auniola totesi.

Digitalisaatio

Kulttuurin ja matkailun alat tarvitsevat digitaalisuutta ja organisoitua yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä.

-Saamelaiskulttuurissa voidaan yhdistää kieli, taide ja musiikki sekä perinnetiedon ja kulttuuriperinnön säilyttäminen, Auniola sanoi.

Parempaa johtamista

Interreg Auroran neljäs toimintalinja koskee johtamisyhteistyön parantamista.

-Kaikilla alueilla on samat haasteet, joihin voimme vastata toimintoja yhteensovittamalla ja paremmalla johtamisella. Kun ohjelma-alue nyt laajenee, on erityisen tärkeää, että yhteistyö ja johtaminen toimivat, sanoi Kairi Pääsuke Kairi Consulting –yrityksestä.

Toimintalinjan alla pyritään kehittämään julkisten viranomaisten resursseja, hallinnollista yhteistyötä, kansalaisten välistä yhteistyötä luottamuksen rakentamiseksi sekä muita sellaisia toimenpiteitä, joiden avulla yhteistyötä johtamisen alalla lisätään.