Uutinen 20.01.2024 Kent Lidman
-Suomen ei pidä rakentaa tuulivoimaloita itärajalle, lähelle Venäjää. Se on yksi Ukrainan sodan seurauksista, kertoi Arctic Spirit tapahtumassa Pohjoiskalotin neuvoston jäsen Tanja Joona, joka toimii vanhempana tutkijana Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa.

Tanja Joona puhui ohjelmassa ”Arctic Five yliopistojen arktisesta turvallisuusnäkökulmasta”

Yliopistoyhteistyötä

Arctic Five tarkoittaa viiden yliopiston välistä yhteistyötä: Rovaniemen Lapin yliopiston, Oulun yliopiston, Luulajan teknisen yliopiston, Uumajan yliopiston ja Tromssan Arktisen yliopiston kesken. Yhteistyöhön sisältyy muun muassa tutkija-, opettaja- ja opiskelijavaihtoa sekä tutkimustulosten jakamista.

Turvallisuusvaikutus

Miten nopeasti muuttuva maailmanpoliittinen tilanne vaikuttaa arktisen alueen turvallisuuteen? Se oli yksi niistä kysymyksistä, joista Arctic Fiven tutkijat keskustelivat Arctic Spiritin aikana.

-Turvallisuuteen vaikuttavat ilmaston muutos, köyhyys, maailman terveystilanne, biologisen monimuotoisuuden väheneminen, heikompi koulutustaso ja poliittinen epävakaus, Tanja Joona luetteli.

Vihreä siirtymä

Samaan aikaan Arktiksella on menossa vihreä siirtymä.

-Siirtymä tarkoittaa yhteiskuntien, talouksien ja ekosysteemien järjestelmällistä muutosta. Paikallisyhteisöjen osallistumista tarvitaan vihreässä siirtymässä onnistumiseen, Joona kertoi.

Monia muutoksia

Turvallisuus ja Arktiksen vihreä siirtymä vaativat monia muutoksia ja monen mukanaoloa.

-Tarvitaan uutta systeemiajattelua, poikkitieteellistä yhteistyötä, sitoutuneita sidosryhmiä, mukautumiskykyisiä osallistujia ja johtajia, pitkän tähtäimen näkökulmaa, uusia toimintapuitteita ja politiikkoja, Joona sanoi.

Turvallisuuden tasot

Turvallisuustyötä pitää tehdä monella tasolla.

– Tarvitaan kansallista, maapallon ja ihmisten sekä kyberturvallisuutta. Kyse on myös taloudellisesta ja ympäristön turvallisuudesta, ruoan ja veden saatavuudesta, yleisestä terveydenhuollosta sekä turvasta terrorismin ja ääriliikkeiden varalta, Joona kertoi.

Auringonpurkaukset

Toinen turvallisuuden muoto on suojautumien ulkoisia tekijöitä vastaan, kuten auringonpurkauksien tai säätilamuutoksien varalta.

– Auringon tapahtumat vaikuttavat maapalloon ja vaikutukset tuntuvat eniten napa-alueilla, jossa me täällä Arktiksella asumme, sanoi Uumajan yliopistosta avaruussään tutkija Audrey Schilling.

Maanpäällistä satelliittiohjausta

Auringonpurkaukset voivat vaikuttaa satelliitteihin, joiden signaalit ohjailevat lähes kaikkea arkielämässämme.

-Ne vaikuttavat sähköautoihin, GPS:ään, lentokoneisiin, viestimiin, puhelinverkkoihin, navigointijärjestelmiin, verkkoihin ja moneen muuhun asiaan, Schillings kertoi.

Avaruusuhkat

Mitä johtopäätöksiä tutkijat tekevät avaruusuhkien vaikutuksesta?

-Meidän ei pidä unohtaa avaruuden merkitystä arktisen strategian yhteydessä. Arktista kehitettäessä pitää ottaa huomioon myös avaruudesta vaikuttavat tekijät. Tämä koskee etenkin tietoliikennettä ja maailman kattavia navigointijärjestelmiä. Uhkat voivat rajoittaa tulevaa kehitystä, Schillings varoitti.

Uhkat kasvavat

-Turvallisuus sisältää monia eri näkökulmia. Epäsuorasti kyse on uhkien vähentämisestä, mutta nyt sekä sotilaalliset että hybridiuhat ovat kasvaneet, totesi Tromssan Arktisen yliopiston Gunhild Hoogensen Gjörv.

Uhkat pelottavat myös alueen asukkaita.

-Pitää pienentää yksilötason uhkia ja vapauttaa kansalaiset peloista. Meidän pitää kuunnella pelkoa kokevia ja ottaa heidät tosissaan, Hoogensen Gjörv sanoi.

Kent Lidman