Uutinen 31.12.2022 Kent Lidman
Kielikahviloita, kielimatkoja, opintokäyntejä, työhakemuksia ja digitaalisia tapaamisia. Ne olivat konkreettisempia toimenpiteitä, joilla Arbeta tillsammans hanketta toteutettiin. Tämän kertoi Oulun ammattikorkeakoulun opetuksen asiantuntija Marjo Metsävainio, joka yhdessä OSAO:n hankeasiantuntija Marjo Nissilän kanssa selitti toteutusta hankkeen loppuseminaarissa Haaparanta-Torniossa.

Heidän osuutensa Arbeta tillsammans hankkeessa koski opiskelijoille, henkilökunnalle ja työnhakijoille kohdistetun ruotsin kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämistä.

Käytetään ruotsin kieltä

Tavoitteena oli antaa valmiuksia toimia ruotsin kielellä Pohjois-Ruotsin työmarkkinoilla.

-Rohkaisimme osallistujia puhumaan, kirjoittamaan ja käyttämään ruotsin kieltä sekä aktivoimme heidän kielitaitoaan eri käytännön tilanteissa, Marita Metsävainio kertoi.

Tätä varten tarjottiin käytännön kielikursseja ja kielikahviloita ruotsin kielellä, vahvistettiin positiivista suhtautumista ruotsin kieleen ja myönteistä mielikuvaa työssäkäynnistä rajan yli.

Verkko-oppimista

Kun koronapandemia puhkesi juuri hankkeen käynnistyttyä, opettaminen tapahtui verkon välityksellä.

-Käytimme laajasti sitä aineistoa, mitä netissä oli jo valmiina saatavilla eri kotisivuilla ja materiaalipankeissa, Marjo Nissilä kertoi.

Kielikahvilat

Käytännössä hanke järjesti kielikahviloita ruotsin kielellä toteuttajaorganisaatioiden henkilöstölle ja johtoryhmän jäsenille sekä henkilökunnan, opiskelijoiden ja työnhakijoiden kielikoulutusta.

-Järjestimme yksitoista erilaista kielikahvilaa. Niihin kuului kevytkahvistelua, joka sisälsivät yksinkertaista kielen opiskelua, matkailuruotsia ja kieliopetusta yrittäjille. Olemme järjestäneet pomokahvistelun ja Vappukahvistelun sekä tarjonneet kielenopetusta eri tasoisille opiskelijoille ja työnhakijoille, Metsävainio selitti.

-Olemme hyödyntäneet uusia digitaalisia työkaluja ja pyrkineet motivoimaan ja kannustamaan osallistujia tekemällä tapaamisista mahdollisimman interaktiivisia. Olemme myös kehittäneet uusia keinoja oppia kieltä toisilta, Nissilä kertoi.

Virtuaalivierailuja

Hanke toteutti myös virtuaalisia vierailuja Norrbotteniin sinä aikana, kun koronapandemian aikaiset rajoitukset eivät sallineet varsinaista matkustamista.

-Teimme virtuaaliset vierailut esimerkiksi Luulajan tekniseen yliopistoon, Koulutus Nordiin ja Ruotsin työnvälitystoimistoon. Valmistimme myös esittelyvideon suomalaisesta perheestä, joka muutti Oulusta Kiirunaan työn perässä, Metsävainio kertoi.

Opintomatkoja vuonna 2022

Kun pandemia oli ohi, opintomatkoja ja vierailukäyntejä voitiin järjestää paikan päälle.

-Kun lopulta vihdoin saimme alkaa matkustaa vuonna 2022, järjestimme opintomatkan ja yritysmatkan Luulajaan ja Haaparannalle. Järjestimme oppilaitostemme henkilökunnille myös yritys- ja organisaatiomatkan Luulajaan ja Kiirunaan sekä kieli- ja kulttuurimatkan Pohjois-Norjaan ja Pohjois-Ruotsiin, Nissilä kertoi.

Sai työpaikan

Opintomatkojen ansiosta kaikki osallistujat kiinnostuivat Ruotsin tulevista työpaikoista.

-Yksi opiskelija sai opintomatkan jälkeen työpaikan ja hänelle luvattiin myös apua asunnon etsimiseen, Metsävainio kertoi.

Verkostoitumista

Kieli- ja kulttuurimatka suuntautui muun muassa Tromssaan, Kiirunaan ja Pajalaan.

-Matkalle osallistui 16 henkilöä. He saivat paljon tietoa alueen eri kielistä, kulttuurista ja ympäristöstä. Sen lisäksi he loivat uusia kontakteja ja pystyivät laajentamaan omia verkostojaan, Nissilä totesi.

Kent Lidman