2021, Uutinen 27.01.2021 Paula Mikkola
-Sukupuolten välinen tasa-arvo on tärkeää yrityksissä ja elinkeinoelämässä, sanoi Luulajan teknisen yliopiston professori Lena Abrahamsson syksyllä pidetyssä Academic North –tilaisuudessa.

Lena Abrahamsson esitteli tutkimuksensa, joka käsittelee sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä, esimerkkinä kaivostoiminta.

Sukupuolten välinen tasa-arvo antaa paremman kuvan yrityksestä

Hän kertoi monien tutkimusten todistavan miten tärkeää tasa-arvoisuus on elinkeinoelämässä.

-Se antaa yrityksestä ja ammatista paremman ja houkuttelevamman kuvan. Todelliset muutokset ovat tärkeitä ja niiden tuloksena tasa-arvo paranee. Tasa-arvo on hyväksi yksilöille, yrityksen kehitykselle ja toiminnan sosiaaliselle kestävyydelle. Uusi teknologia ja uudet tuotantotavat voivat osaltaan vähentää stereotyyppisten sukupuolimallien merkitystä ja tehdä työpaikasta tasa-arvoisemman, Abrahamsson kertoi.

Työtä tehdään yhdessä

Hän on tutkinut erityyppisiä työpaikkoja; sellaisia, jossa miehet tai naiset ovat enemmistönä tai jossa työskentelee suurin piirtein yhtä paljon miehiä ja naisia.

-Tasa-arvoisella työpaikalla voi selkeästi havaita, että joka tasolla on naisia ja miehiä yhtä paljon kaikissa työtehtävissä. He voivat toimia ryhmissä yhdessä ja auttaa toisiaan. Sukupuolella ei ole suurempaa merkitystä organisaatiossa, Abrahamsson selitti.

Yksi hänen johtopäätöksistään on, että stereotyyppiset sukupuoliroolit ja sukupuolten mukainen erottelu on esteenä yrityksen muuttumiselle ja kehittymiselle. Toiminnasta puuttuu joustavuus ja siihen on erittäin vaikea tehdä parannuksia.

Suuria muutoksia toteutettu

Abrahamsson ottaa kaivostoiminnan esimerkkinä alasta, jossa on tapahtunut suuria muutoksia viimeisten 40 vuoden aikana. Työ on muuttunut raskaasta ja vaikeasta maanalaisesta työstä automatisoituun ja tietokoneilla etäohjattuun toimintaan.

-Maan alla työskentelyn sijaan kaivostyöntekijä tekee nykyisin usein töitä digitekniikalla varustetussa valvontahuoneessa, jossa on automaattijärjestelmiä, älytekniikkaa, liikkuvat IT-työkalut, robotit ja paljon muuta tuoretta tekniikkaa, joka on aikaisempaa innovatiivisempaa, joustavampaa ja kestävämpää, hän kertoi.

Enemmän naisia

Tekninen muutos on vaikuttanut kaivosteollisuuden töihin monella tavoin.

-Siitä on tullut turvallisempaa ja työympäristö on parantunut. On syntynyt innovatiivinen ja oppiva organisaatio, jossa on aivan erityyppisiä ongelmia kuin aikaisemmin. Sen vaikutuksesta naisia työskentelee yhä enemmän kaivosteollisuudessa. On uusi kuva tasa-arvoisemmasta kaivostyöntekijästä, joka ei ole miespuolinen eikä kovis, Abrahamsson sanoi.

Vastarintaa

Muutosta ei ole syntynyt ilman vastarintaa.

-Sitä vastustavilla on juuret vanhoissa kaivosyhteisöissä, joissa kaivostyöntekijä oli iso, vahva ja miespuolinen. He vastustavat myös uutta teknologiaa ja ihannoivat vanhojen hyvien aikojen miehisiä miehiä, Abrahamsson totesi.  

Tulevaisuuden kaivostyöntekijä

Miltä tulevaisuuden kehitys näyttää kaivostoiminnassa?

-Vanhan miehisen kulttuurin on syrjäyttänyt uuden tyyppinen kaivostyöläinen, jolla on eri käsitys siitä, mitä oikea työ on. Työskentelykulttuuri ja ympäristö ovat muuttuneet ja tulleet sukupuolten näkökulmasta tasa-arvoisemmiksi, Abrahamsson selitti.

Tiivistä yhteistyötä

Abrahamssonin mielestä yliopistojen ja elinkeinoelämän tiivistä yhteistyötä tarvitaan lisäämään sukupuolten välistä tasa-arvoa työpaikoilla.

-Tutkimuksen ja yritysten välisen oven pitää olla avoinna. Pitää verkostoitua, oppia toisiltaan ja ympäristöstä. Pitää auttaa myös pieniä yrityksiä. Meidän tulee luoda työkaluja ja menetelmiä, jotka perustuvat yritysten tarpeisiin ja tehdä parempaa tutkimusta näissä asioissa, Lena Abrahamsson totesi.