Uutinen 16.02.2022 Paula Mikkola
-Meidän pitää antaa nuorille mahdollisuuksia asua ja toimia Barentsin alueella. Näin totesi Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) puheessaan Rovaniemellä Arctic Spirit konferenssissa, joka avasi Suomen puheenjohtajuuskauden Barentsin euroarktisessa neuvostossa.

Rovaniemen kaupunki järjestää yhdessä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen kanssa Arctic Spirit tapahtuman joka toinen vuosi Rovaniemellä.

Viime marraskuun konferenssi kokosi yli 400 osallistujaa, joista osa oli paikalla Korundin kulttuuritalossa ja osa etäyhteyden päässä. Ohjelma käsitteli muun muassa Suomen puheenjohtajuutta Barentsin euroarktisessa neuvostossa, alueiden ja koko arktisen alueen yhteistyötä, Arktiksen turvallisuustilannetta ja arktisen politiikan nykykehitystä.

Biologinen monimuotoisuus

Suomen puheenjohtajuuskausi on 2021-2023 ja se seuraa Norjaa, joka oli edeltävät kaksi vuotta puheenjohtajana. Suomen puheenjohtajuus perustuu pitkälti YK:n Agenda 2030 vihreän kasvun ja kestävyyden tavoitteisiin. Suomi panostaa esimerkiksi Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen ja vieraslajien leviämisen torjuntaan, tukee kuljetusten ja liikenteen sähköistämistä, vahvistaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja toimia Barentsin yhteistyössä, tukee vapaata liikkuvuutta ja parantaa liikenneyhteyksiä.

Suomen puheenjohtajuuskauden päättyessä 2023 vietetään vielä Barentsin yhteistyön 30-vuotisjuhlia. Yhteistyö alkoi vuonna 1993.

Paikallisesti ja maailmanlaajuisesti

Avauspuheessaan Pekka Haavisto sanoi olevansa kiitollinen, että Suomi ottaa nyt Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuuden hoitaakseen.

-Se antaa meille mahdollisuuden kehittää arktisen alueen paikallista yhteistyötä ja ottaa mukaan ilmastokysymys Glasgow:n ilmastokokouksen päätöksen mukaisesti. Arktista toimintaa pitää tarkastella sekä paikalliselta että koko maapallon tasolta, Haavisto totesi.  

Sähköistäminen ja nuoriso

Pekka Haavisto nosti esiin kuljetusten sähköistämisen arktisella alueella.

-Sähköistäminen on tärkeää ja se antaa meille tilaisuuden kehittää ympäristöystävällistä tekniikkaa arktisella alueella, hän sanoi.

Hän piti myös tärkeänä saada nuoret mukaan arktiseen yhteistyöhön.

-Nuoriso on meidän tulevaisuutemme. Haluamme antaa heille uusia mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä arktisia alueita. Toivomme nuorten pysyvän alueella ja jo poismuuttaneiden palaavan tänne takaisin. Olemme valmiita ottamaan tämän haasteen vastaan ja odotamme mielenkiinnolla tulevaa kaksivuotiskautta Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajamaana, Haavisto kertoi.

Rajat ylittävää liikkuvuutta

Sergey Kungurtsev Nenetsian autonomisesta piirikunnasta toimii Barentsin aluekomitean puheenjohtaja. Hän näki Nenetsian puheenjohtajuuskaudella olevan seuraavia haasteita.

-Saavutettavuuden parantaminen ja liikkuvuuden lisääminen rajojen yli ovat tärkeitä tavoitteita, hän sanoi.

Kestävä talouskehitys

Toisena haasteena on kehittää monimuotoista ja ympäristön kannalta kestävää taloutta.

-Siinä kyse on talouden eri sektoreiden kehittämisestä, kuten teollisuudesta, mineraaleista, öljystä ja kestävistä työmarkkinoista. Maataloutta varten pitää kehittää uutta koneistoa ja entistä ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä menetelmiä. Kyse on pitkälti yhteistyöstä, Kungurtsev sanoi.

Hän haluaa lisätä myös kulttuurielämän kehittämistä.

-Kansalaisten väliset kontaktit ovat erittäin tärkeitä erityisesti kulttuurielämän puolella, hän totesi.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos, kestävä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ovat tärkeitä saamelaisille.

-Ilmastonmuutoksella on suuret vaikutukset saamelaisiin. Se vaikuttaa suoraan koko kansaan ja yksityishenkilöihin. Meillä on tuhansia poroja, joihin muuttuva ilmasto vaikuttaa. Koko kansamme tulevaisuus riippuu siitä, että menestymme ilmastotyössä, totesi Suomen saamelaisparlamentin puheenjohtaja Tuomas-Aslak Juuso.

Yhteistyön tärkeys

Juuso pitää myös Barentsin alueen yhteistyötä tärkeänä.

-Kansalaisten välinen yhteistyö tukee kestävämmän maailman rakentamista. Meille saamelaisille yhteistyö etenkin maan- ja vesien käyttöä, kalastusta ja metsästystä koskevissa asioissa on tärkeää, Juuso sanoi.

Nuorille terveys on tärkeää

Barentsin alueen nuorisoneuvoston puheenjohtaja Daria Makhotina kertoi, että nuorisoneuvosto on toiminut vuodesta 2006 alkaen.

-Toimintamme tavoitteena on, että nuoret jäävät asumaan ja elämään Barentsin alueelle. Meille kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Terveyskysymykset ja nuorille etenkin mielenterveys ovat keskeisiä painopisteitä, Makhotina sanoi.

Hän kertoi myös ilmastokysymyksen olevan nuorisolle tärkeä.

-Ilmastokysymys on ratkaiseva koko tulevaisuutemme kannalta, myös Barentsin alueella, hän totesi.

 

Kent Lidman