Uutinen 03.01.2023 Kent Lidman
-Tämä on ollut erittäin tärkeä hanke. Olemme tukeneet toisiamme, työskennelleet yhdessä, kuunnelleet ja olleet avoimia toistemme ajatuksille, sanoi Arbeta Tillsammans hankkeen vetäjä Leena Törmälehto OSAO:sta, kun hän teki yhteenvedon kolmesta hankevuodesta Haaparanta-Tornion päätösseminaarissa.

Yksi hankkeen tavoitteista oli saavuttaa vähintään 370 henkilöä.

-Se onnistui paljon arvioitua paremmin. Tällä hetkellä tiedämme, että yli 1000 henkilöä on osallistunut hankkeen tilaisuuksiin ja verkostoihin, Törmälehto kertoi.

Pandemia toi haasteita

Päätavoitteena on ollut tehdä töitä yhdessä rajan yli.

-Laajentuva yhteistyö lisää rajat ylittävää liikkuvuutta. Pandemia toi suuria haasteita, mutta olemme löytäneet uusia yhteistyöratkaisuja, ensin digitaalisin keinoin ja sittemmin kasvokkain kohtaamisen kautta, Törmälehto totesi.

Vaikka koronapandemia oli merkittävä haaste, hanketoimijat ovat sen myötä myös oppineet monia uusia asioita.

-Alussa pidimme monia digitaalisia kokouksia, jolloin matkustamiseen ei kulunut aikaa. Sen, mitä menetimme, kun emme pystyneet tapaamaan fyysisesti, olemme nyt ottaneet takaisin, kun matkustamisesta tuli jälleen sallittua, Törmälehto sanoi.

Uusia mahdollisuuksia

Hän kertoo, että hanke avasi uusia digitaalisen ja elävän elämän yhteistyömahdollisuuksia.

-Lappia, Koulutus Nord ja Luulajan tekninen yliopisto ovat käynnistäneet digitaalisen yhteistyön ja rakentaneet verkoston. Pohjoiskalotin neuvoston laaja verkosto on myös ollut suurena apuna. Verkostot ovat erittäin tärkeitä rajat ylittävän yhteistyön laajentamiselle, Törmälehto totesi.

Verkostot

Hän korostaa erityisesti paikallisten ja alueellisten yhteistyöverkostojen merkitystä.

-Päivittäisessä arkipäivän yhteistyössä, jota meillä tehdään koko ajan, ne ovat äärimmäisen tärkeitä, Törmälehto sanoi.

Osaajapula

Hän otti myös esiin pohjoisen alueen suuren osaajapulan.

-Kaikki Pohjoiskalotin valtiot tarvitsevat lisää asukkaita ja uusia osaajia. Tästä syystä on tärkeää, että vedämme yhtä köyttä ja maailman tasolla esiinnymme yhtenä alueena, Törmälehto sanoi.

Yhteistyön merkitys

Hän painotti yhteistyön tärkeyttä.

-Me täydennämme toisiamme. Meillä on enemmän yhteisiä asioita kuin erottavia tekijöitä. Täällä on vahvat rajat ylittävän yhteistyön perinteet, joista meille on paljon hyötyä, kuten esimerkiksi Koulutus Nordin puitteissa tapahtuva toiminta, Törmälehto mainitsi.

Konkreettista yhteistyötä

Arbeta tillsammans hankkeesta on saatu monia konkreettisia tuloksia yhteistyön laajentumisesta yli rajojen.

-Kaikki konkreettiset tulokset rajat ylittävästä yhteistyöstä ovat myönteisiä ja asenteiden muuttuminen on positiivista. Jos pystymme muuttamaan yhdessä pieniä asioita, ne kasvavat suuremmiksi ja vähitellen niistä syntyy yhdessä voimakas muutosvirta, Leena Törmälehto kuvaili lopuksi.

Kent Lidman