2018, Uutinen 02.08.2018 Paula Mikkola
Pohjolan ja Pohjoiskalotin rajat ovat ongelmattomia matkailijoille, mutta eivät yrityksille. Tästä syystä Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan työ on tärkeää alueen rajaesteiden vähentämiseksi ja poistamiseksi. Näin sanoi Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtaja Remi Strand, kun hän avasi pohjoismaisen yhteistyön ja rajaestetyön merkitystä Euroopalle käsitelleen konferenssin ”Pohjola Euroopan kasvualue”.

Satakunta osallistujaa eri puolilta Pohjolaa oli mukana tapahtumassa, joka järjestettiin Helsingin keskustan tuntumassa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. Pohjoiskalotin Rajaneuvonta, Pohjoismaiden ministerineuvosto, Svenska Nu -hanke, Hanasaari ja Pohjoiskalotin neuvoston yrityspalveluiden kehittämishanke vastasivat ohjelmasta. 

Resurssien lähde

Remi Strand nosti esiin lisääntyvän kiinnostuksen Arktista ja Pohjoiskalotin aluetta kohtaan.

-Pohjoiskalotti on erittäin kiinnostava toiminta-alue. Meillä on elinvoimaisia paikallisyhteisöjä ja kestävää elinkeinotoimintaa. Alue on raaka-aineiden lähde ja tärkeä tuottaja muulle Euroopalle.

Kokemusta rajaestetyöstä

Remi Strand pitää Pohjoiskalottia esikuvana rajat ylittävästä yhteistyöstä. Pohjoiskalotin neuvosto täytti 50 vuotta viime vuonna ja on yksi Euroopan vanhimmista rajayhteistyön organisaatioista.

-Meillä on pitkä rajat ylittävän yhteistyön historia ja kokemus. Yhteistyö on uskomattoman tärkeää alueen asukkaille ja siellä toimiville. Meillä kaikilla on yhteyksiä rajan yli, sukulaisuus- tai työhön liittyviä suhteita, Strand totesi.

Rajaesteitä

Yhteistyötä vaikeuttavat kuitenkin edelleen monet rajaesteet. 

-On eri tyyppisiä rajaesteitä, jotka hankaloittavat yritystoimintaa. Nämä esteet ja yhteistyötä vaikeuttavat pullonkaulat pitää saada poistetuksi. Siksi Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toiminta on arvokasta. 

Houkutteleva alue

Pohjoiskalotilla on suuria maantieteellisiä alueita, joiden yleinen houkuttelevuus kasvaa.

-Mielenkiinto meidän alueitamme kohtaan kasvaa koko ajan ja siksi on tärkeää poistaa kaikki ne esteet, jotka vaikeuttavat tänne pääsyä, Strand sanoi. 

Yritykset investoivat

Päivi Koivupalo Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Tornion toimipisteestä kertoi, että yritysten rajaesteiden poistamiseksi tehdyn työn myötä ruotsalaisyritysten investointien määrä Suomeen on kasvanut.

-Viime vuonna 97 yritystä Ruotsista investoi Suomeen Pohjoiskalotilla, mikä oli viisi enemmän kuin edellisvuonna. Vertailun vuoksi voi mainita, että Pohjoiskalotin Suomen alueelle investoi 25 tanskalaista ja 16 norjalaista yritystä, Koivupalo sanoi.