Uutinen 22.06.2022 Paula Mikkola
-Interregohjelmilla tuetaan enemmän pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä kansalaisten välistä yhteistyötä, kertoi EU-komission Aluekehitysosaston johtaja Pascal Boijmans Skellefteån Interreg-konferenssissa.

Pascal Boijmans kertoi Interreg Aurora ohjelman uusista haasteista ja ohjelmaan kohdistuvista tulevista odotuksista.

Seuraavan sukupolven Interreg-ohjelmissa pitää vähemmällä rahalla tehdä entistä enemmän.

-Koko EU:n budjetti pienenee. Se vaatii ohjelmilta tiukempaa temaattista ja alueellista kohdistamista. Kaikkien edellytetään myös huomioivan tavoite siirtyä älykkääseen ja hiilidioksittomaan talouteen, Boijmans sanoi. 

10 miljardia euroa

EU jakaa noin 10 miljardia euroa liki sadalle rajat ylittävälle ja muille alueiden välisille yhteistyöohjelmille. Summasta noin 6,7 miljardia käytetään Interreg- ja alueiden välisiin ohjelmiin ja 2,3 miljardia euroa on varattu valtioiden välisiin ja EU:n ulkopuolisiin ohjelmiin.

-Rajan molemmin puolin toteutettava yhteistyö on Interregissä tärkeintä. Sillä vahvistetaan paikallisia yhteisöjä ja edistetään älykästä erikoistumista, Boijmans kertoi.

Uusia verkostoja ja yhteistyötä

Hän kertoi, että uusi Interreg Aurora perustuu pitkään yhteistyön perinteeseen. Se on syntynyt kahden erittäin vaikuttavan Interreg-ohjelman yhdistymisen tuloksena. Auroran tuella rakennetaan uusia verkostoja ja uutta yhteistyötä koko ohjelma-alueelle, erityisesti ilmastoon, osaamiseen ja matkailuun liittyvissä asioissa. Sen tavoitteena on myös vahvistaa saamelaisalueen yhteistyötä liiketoiminta- ja innovatiivisten hankkeiden kehittämiseksi, Boijmans sanoi.

Arktisia ohjelmia

Boijmansin ja koko EU:n yhteinen, Auroraa ja muita Interreg-ohjelmia koskeva visio on käyttää varatut resurssit mahdollisimman tehokkaasti sekä lisätä eri ohjelmien ja investointien välistä yhteistyötä.

-Arktiset ohjelmat kehittävät keskinäistä yhteistyötä ja rakentavat erityisesti ilmaston muutokseen ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä verkostoja. Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat voimakkaasti arktisilla alueilla. Edellytämme, että 30 % ohjelmavaroista käytetään Interreg-ohjelmissa ilmastoon ja ilmastonmuutokseen liittyviin hankkeisiin, Boijmans kertoi.

Julkisen sektorin yhteistyö

Interreg-ohjelmien ohella EU kehittää myös muuta rajat ylittävää yhteistyötä.

-Siinä on kyse eri viranomaisten ja julkisen sektorin tiiviimmästä yhteistyöstä rajan yli. Sitä voidaan kehittää terveydenhoidon, koulutuksen ja kuljetusten alalla. Haluamme yhteistyön lisääntyvän myös työmarkkinoilla osaamisvajeeseen, työpaikkoihin ja ammattipätevyyksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi odotamme vielä entistä enemmän vihreään siirtymään liittyvää yhteistyötä, Pascal Boijmans sanoi.

Kent Lidman