Uutinen 04.07.2023 Kent Lidman
Nyt panostetaan Pohjoiskalotin rajat ylittävään musiikkikulttuuriin. Interreg Aurora ohjelma on myöntänyt tukea kolmivuotiselle Arctic Music Circles hankkeelle.

Luulajassa toimiva Norrbottensmusiken on hankkeen vetäjä. Yhteistyössä ovat mukana Norrlandsoperan Uumajasta, Musik i Nordland, Scene Nord, Nordnorsk Jazzsenter, Oulun kaupunki ja Novia ammattikorkeakoulu Pietarsaaresta.

Musiikillista vaihtoa

Peter Hauptman Norrbottensmusikenista toimii Luulajassa hankkeen johtajana.

-Tämän hankkeen avulla musiikki saadaan kiertämään yli Pohjois-Skandinavian rajojen. Siinä naapurimaiden välisen vaihdon kautta hyödynnetään koko alueen musiikkitarjontaa, Hauptman kertoo Norrbottensmusikenin kotisivulla.

Kehittää verkostoja

Arctic Music Circles hankkeen tarkoitus voidaan tiivistää seuraavasti:

* edistää musiikkikulttuuria valtioiden rajojen yli Interreg Auroran ohjelma-alueella. Sitä varten rakennetaan pohjoismaisia musiikkialan järjestäjien, organisaattoreiden ja tuottajien verkostoja.

* painopisteenä on maailmanmusiikin tuotanto ja kehittäminen, joka huomioi erityisesti vähemmistöt, alkuperäiskansat ja muusikot, jotka toimivat Interreg Auroran alueella.

* jatkaa Arctic Pulse konseptin kehittämistä edistämällä musiikin vientiä ja jakamalla korkeatasoisia konsertteja naapurimaiden välillä.

Musiikkialan yhteistoiminnan lisääminen

-Hanke tulee kehittämään omaa työtämme ja lisäämään yhteistä toimintaa hienolla tavalla. Vahvistamme omaa identiteettiämme ja toivottavasti myös yhteistä ääntämme, esittelemme historiaamme ja elävää kulttuuriperintöämme, sanoo Norrbottenin läänin musiikkijohtaja Anneli Backman.

Kahden miljoonan euron hanke

Kolmivuotisen hankkeen budjetti on kaksi miljoonaan euroa (noin 22 miljoonaa kruunua). EU-rahoitus Interreg Aurora ohjelmasta kattaa 65 prosenttia kustannuksista. Region Norrbotten, Region Västerbotten ja Luulajan kunta ovat ruotsalaisia osarahoittajia. Norjan kansallista rahoitusta tulee Nordlannin ja Troms-Finnmarkin maakunnilta. Suomessa suurin osarahoittaja on Lapin liitto. Hankekumppanit sijoittavat yhteistyöhön myös omaa rahaa, esimerkiksi Norrbottensmusikenin rahoitus on 5 miljoonaa kruunua.  

Kent Lidman