2016 27.11.2016 Paula Mikkola
NOKUT hyväksyy ja vahvistaa ulkomaisen työvoiman ammattipätevyyden Norjassa.

Miten ulkomaisen ammattipätevyyden saa hyväksytettyä ja ilmoitettua Norjassa?

lillehammer

Ane Benedicte Lillehammer on NOKUTin neuvoja ja työskentelee näiden kysymysten parissa. 

– Kyse on ulkomaisten ammattikoulutusten hyväksyttämisestä Norjassa. Meillä on 17 toimistoa eri puolilla Norjaa, ja kaikkiaan on olemassa 163 säänneltyä ammattia, jotka vaativat hyväksynnän, Ane Benedicte Lillehammer sanoi.

NOKUT (Nationellt organ för kvalité och utbildning) on kansallinen laatu- ja koulutuselin.

NOKUT käsittelee ulkomaisten työntekijöiden hakemuksia koulutuksen hyväksymisestä ammatin harjoittamista varten Norjassa. NOKUTin toinen tehtävä on kansallinen tiedottaminen näistä asioista.

 

Miten koulutus hyväksytään?

 

Minkälaisen menettelyn kautta ammattipätevyys hyväksytään?

– Jos kyseessä on säännelty ammatti, koulutukselle voi hakea hyväksyntää NOKUTin toimistoista Norjassa. Hyväksyntä on pakollinen. Jos kyse on työstä, jota sääntely ei koske, pätevyyden voi vahvistaa myös maaherranvirasto, kunta tai NOKUT, Ane Benedicte Lillehammer kertoi.

 

Koulutuksen hyväksynnästä on olemassa erityisiä sääntöjä.

– Meillä on pätevöittämisjärjestelmä, jossa on useita tasoja peruskoulutuksesta tohtorin tutkintoon, Ane Benedicte Lillehammer sanoi.

 

Lisäksi tänä vuonna on astunut voimaan uusi järjestelmä ulkomaisen ammattikoulutuksen hyväksymisestä.

– Sitä säätelee tänä vuonna voimaan tullut uusi laki. Ensimmäiset maat, jotka ovat mukana järjestelmässä, ovat Puola ja Saksa. Ensimmäisten hyväksyttävien koulutusten joukossa on muun muassa teurastaja, putkimies, betonityöläinen ja kampaaja. Periaate ”Kerran opeteltu on opittu” tulee meidän Saksan toimistoltamme, Ane Benedicte Lillehammer kertoi.