Uutinen 07.06.2023 Kent Lidman
-Toivon ja uskon, että Arctic Skills yhteistyö jatkuu, vaikka hanke nyt päättyy. Keskustelemme jatkosta toukokuussa pidettävässä kokouksessa, kertoo Övertorneån Koulutus Nordin opintopäällikkö Mattias Söder, joka toimii Arctic Skills hankkeessa Ruotsin kansallisena koordinaattorina.

Toistaiseksi viimeisin Arctic Skills ammattitaitokilpailu pidettiin Rovaniemellä maaliskuun lopulla. Siihen osallistui seitsemisenkymmentä oppilasta Norrbottenin, Lapin ja Troms-Finnmarkin alueen kymmenestä koulusta. Oppilaat kilpailivat 14 ammatin taidoissa ja osallistuvien koulujen tuomarit arvioivat heidän suorituksiaan. Tuomarit kiinnittivät huomiota työn ammattimaisuuteen, työtaitoihin ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen.

Mattias Söder, Utbildning Nord

Pohjoiskalotin neuvoston tukea

Arctic Skills on arktiseen yhteistyöhön tähtäävä Kolarctic CBC-ohjelman hanke. Sitä on toteutettu vuosien 2016–2023 aikana. Pohjoiskalotin neuvostokin on ollut tukemassa hanketta.

Arctic Skills yhteistyö käynnistyi 2016 Kirkkoniemessä järjestetyillä kilpailuilla, joihin osallistui oppilaita Lapin, Finnmarkin ja Murmanskin alueilta. Korona-pandemiaan saakka kilpailut järjestettiin vuosittain jollakin yhteistyössä mukana olleella alueella.

-Kilpailut oli tarkoitus järjestää Övertorneålla Koulutus Nordissa keväällä 2020, mutta ne lykättiin vuodelle 2021, jolloin kilpailu toteutettiin digitaalisesta pandemian takia, Mattias Söder kertoo.

Venäjä suljettiin pois

Pandemian jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Tästä syystä Murmansk suljettiin pois kilpailusta. Kolarctic-ohjelma siirtyy jatkossa uuteen Interreg Auroraan eikä Venäjä-yhteistyötä enää jatketa.

-Kannatan täysin Venäjän poissulkemista Ukrainan sodan takia. Siitä oli kuitenkin ikäviä seurauksia yksilötasolla ja negatiivisia vaikutuksia Murmanskin koulujen kanssa rakennetulle yhteistyölle, Söder toteaa.

Sabina Palomaa vann brons i fordonsmekanik.

Yhteistyötä REDUn kanssa

Arctic Skills järjestettiin Rovaniemellä yhteistyössä REDUn kanssa (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä), joka on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

-Asiaan vihkiytymättömältä jää toteutuksen laadusta paljon huomaamatta. Arvioimme työvälineiden käyttöä, työn suunnittelua, turvallisuutta, raaka-ainevalintoja sekä standardien ja työrutiinien noudattamista, kertoi kirkkoniemiläinen Gjermund Hansen, joka oli yksi tuomareina toimineista opettajista.

Vaikuttunut

Yksi kilpailua seuranneista oli Kolarctic ohjelman hallintoviranomaisen edustaja Riikka Holster. Hän on seurannut Arctic Skills hanketta osan aikaa ja kertoi vaikuttuneensa niin Rovaniemen järjestelyistä kuin koko hankkeesta.

-Arctic Skills on ollut erinomainen hanke, joka näyttää saavuttavan laajasti ne tavoitteet, joita hankekumppanit olivat asettaneet. Siihen on tarvittu luovuutta ja kykyä sopeutua niihin suuriin haasteisiin, joita pandemia ja sodan puhkeaminen toteuttamiselle aiheuttivat. Toimiva organisaatio ja vilkas yhteydenpito kumppaneiden välillä ovat varmasti osaltaan

tukeneet onnistumista. Olen myös huomannut, että hankkeen myötä osallistujien kielitaito on kohentunut, Holster kertoi.

Hän toivoi, että Arctic Skills yhteistyö jatkuu myös vuonna 2024, vaikka hanke päättyykin tämän vuoden puolella.

Utbildning Nords elever som vann i årets Arctic Skills tävlingen

Hankkeen jatkosta keskustellaan vielä alkuvuoden aikana.

-Me kaikki toivomme ja uskomme, että toiminta jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen, Mattias Söder kertoi.

Kent Lidman