2019, Uutinen 26.08.2019 Paula Mikkola
-Kukaan ei ole vahva yksinään. Uskon lujasti rajat ylittävään yhteistyöhön. Tornionlaakson neuvosto voi kehittää yhteistyötä Pohjoiskalotin neuvoston kanssa ja hankeyhteistyökin olisi mahdollista, sanoo Tornionlaakson neuvoston uusi toiminnanjohtaja Tuula Ajanki.

Hän seuraa tehtävässä Marko Varajärveä, joka oli Tornionlaakson neuvoston toiminnanjohtaja kaksi vuotta. Tuula Ajanki toimi aikaisemmin hankepäällikkönä ”Elinkeinoelämälle suunnattujen palveluiden kehittäminen Pohjoiskalotin rajaneuvontaan” –hankkeessa, joka päättyi toukokuussa (tästä kerroimme uutisissa aikaisemmin).

-Tornionlaakso on minulle tärkeä, joten rajayhteistyön kehittäminen tulee olemaan erittäin mieluisa tehtävä, Ajanki sanoo.

Rajayhteistyö tuttua

Tuula Ajanki on varttunut Tornionlaaksossa ja toiminut aikaisemminkin eri tehtävissä, jotka ovat jollain tavoin liittyneet rajat ylittävään yhteistyöhön.

-Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan elinkeinohankkeen lisäksi olen työskennellyt myös esimerkiksi Lapin Poliisihallinnon rajayhteistyöhankkeessa. Minulla on laaja yhteysverkosto, joka on tärkeä Tornionlaakson neuvoston yhteistyössä, hän kertoo.

Liikkuvuus ja taloudellinen kasvu

Mitkä kysymykset ovat Tuula Ajangille tärkeitä?

-Monet rajayhteistyöhön liittyvät asiat ovat tärkeitä. Liikkuvuuden lisääminen ja talouskasvu sekä mahdollisuus käydä töissä rajan yli ovat tärkeitä Tornionlaaksossa. Haluan nostaa Tornionlaakson Euroopan integroituneimmaksi raja-alueeksi. Meidän pitää myös kuulua ja näkyä enemmän, etenkin tiedotusvälineissä, hän toteaa.

Osaajapula

Ajanki korostaa myös Tornionlaakson neuvoston, Pohjoiskalotin neuvoston ja muiden rajaorganisaatioiden yhteistyön merkitystä.

-Yksi kaikille yhteinen kysymys on esimerkiksi osaajapula. Jos teemme enemmän yhteistyötä rajan yli, meillä on parempi mahdollisuus löytää etsimäämme työvoimaa, Ajanki sanoo.

Yhteistyöorganisaatio

Tornionlaakson neuvoston mottona on ”Ikään kuin rajaa ei olisikaan”. Neuvosto on Tornionlaaksoon rajautuvien, Ruotsin, Suomen ja Norjan kuntien yhteistyöelin.

Tornionlaakson neuvoston tehtävänä on ajaa ja valvoa jäsenkuntiensa ja niiden asukkaiden etuja, lisätä Tornionlaakson houkuttelevuutta markkinoinnin ja profiloinnin avulla, kehittää elinkeinoelämää ja työmarkkinoita, edistää koulutusta ja osaamista sekä infrastruktuurin ja liikenneyhteyksien kehittämistä. Lisäksi neuvosto vaalii ja kehittää tornionlaaksolaista kulttuuria.

Uusi puheenjohtaja

Samalla kun Tuula Ajanki valittiin uudeksi toiminnanjohtajaksi, Tornionlaakson neuvosto valitsi myös uuden puheenjohtajan. Pellon kunnanjohtaja Eero Ylitalo seuraa puheenjohtajan tehtävässä Ruotsin Ylitornion Perarne Kerttua. Ylitalo on ollut mukana Tornionlaakson neuvoston toiminnassa useita vuosia, sekä neuvoston että sen kulttuurityöryhmän jäsenenä.

-Erityisesti rajattomien koulutusmahdollisuuksien kehittäminen on sydäntäni lähellä. Olemme nyt tilanteessa, jossa osaavan työvoiman puute on arkipäivää kaikilla aloilla, Ylitalo toteaa lehdistötiedotteessa.

Uskoo kehitykseen

Ylitalo luottaa Tornionlaakson edelleen kehittyvän.

-Mielestäni Tornionlaakson neuvostolla on erinomaiset edellytykset kehittää elinvoimaista ja rajatonta Tornionlaaksoa. Neuvoston strategiassa keskeisinä mainitut infrastruktuuri, yritysyhteistyö, kulttuuri ja koulutus vaativat kansallisen lainsäädännön muutosten ja taloudellisen panostuksen lisäksi voimakasta yhteistyötahtoa. Näen Tornionlaakson neuvoston puheenjohtajan roolin eräänlaisena kapellimestarin tehtävänä, joka pitää huolen koko orkesterin yhteisestä ja menestyksekkäästä sävelestä, Ylitalo kiteyttää lopuksi.