2021, Uutinen 21.12.2021 Paula Mikkola
Pohjoismaiden yhteistyöministerit ovat päättäneet, että Rajaesteneuvosto saa suuremmat valtuudet, yhteistyössä muun muassa Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan kanssa, kerätä nopeasti tietoa ja tuoda hallitusten tietoon niitä ongelmia, joita vapaalle liikkuvuudelle Pohjolassa aiheutuu kriisiaikoina. -Toivottavasti tästä on apua. Varoisin kuitenkin odottamasta liikaa. Olemme ennenkin yrittäneet saada ministeriöt kuuntelemaan, mutta emme ole siinä aina onnistuneet kovin hyvin. Toivon, että tästä tilanne nyt paranee, sanoo Rajaesteneuvoston ruotsalaisjäsen Sven-Erik Bucht.

Korona-pandemia on osoittanut, että Pohjolan vapaalle liikkuvuudelle kriisit voivat olla iso ongelma. Monia rajoja on suljettu. Siitä ovat kärsineet raja-alueilla asuvat ja työskentelevät ihmiset. Se on käynyt erityisen selvästi ilmi Tornionlaaksossa, jossa ihmiset eivät ole päässeet työpaikoilleen toisessa maassa eivätkä saaneet tavata sukulaisia tai ystäviä. Tästä on kerrottu monissa aikaisemmissa artikkeleissakin.

-Rajojen sulkemiset ovat aiheuttaneet epäluuloja ja synnyttäneet epäilyjä maiden välille. Tulee viemään pidemmän aikaa ennen kuin niistä päästään eroon, Bucht toteaa. 

Laajemmat valtuudet

Rajaesteneuvoston toimivaltaa tulevien kriisien yhteydessä on siis selvennetty ja laajennettu. Sen lisäksi, että Rajaesteneuvosto toimittaa tietoa valtioiden hallituksille, sen hankkima osaaminen tulee olemaan niiden käytettävissä. Rajaesteneuvosto tekee yhteistyötä pohjoismaisten ja raja-alueiden verkostojen kanssa, esimerkiksi Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan, Ruotsi-Norjan Grensetjänstin ja ÖresundDirektin sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston tiedotuspalvelun, Info Nordenin kanssa. Lisäksi rajaestetyön yhteistyötä ja kontakteja vahvistetaan Pohjoismaiden neuvoston suuntaan.

Toimitaan yhdessä

Uusi toimivaltuus vahvistaa yhteistyötä myös Rajaesteneuvoston ja pohjoismaisten yhteistyöministereiden välillä. Ensi vuodesta alkaen ne kokoontuvat vähintään kerran vuodessa keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksia rajaestetyöstä.

-On ratkaisevan tärkeää, että vapaata liikkuvuutta edistävä yhteistyö sujuu saumattomasti kaikkien keskeisten toimijoiden välillä. Tarvitaan kaikkien tahojen yhteistyötä, jotta voimme saavuttaa tavoitteen tulla maailman yhtenäisimmäksi ja kestävimmäksi alueeksi vuoteen 2030 mennessä, sanoi Suomen pohjoismaisen yhteistyön ministeri Thomas Blomqvist, joka on toiminut Pohjolan yhteistyöministereiden puheenjohtajana tänä vuonna.

Lapset ja nuoret

Rajaesteneuvosto tulee kiinnittämään jatkossa erityistä huomiota lasten, nuorten ja toimintarajoitteisten henkilöiden asemaan pohjoismaisessa yhteistyössä. Nuorten Pohjoismaiden neuvoston ja Vammaisneuvoston edustajat kutsutaan Rajaesteneuvoston kokouksiin.

-Todettujen rajaesteiden raivaamisen lisäksi meidän haasteenamme ovat uudesta kansallisesta lainsäädännöstä syntyvät rajaesteet. Jatkossa tavoitteemme on vähentää myös niitä, kertoi Rajaesteneuvoston ensi vuoden norjalainen puheenjohtaja Vibeke Hammer Madsen.

Kent Lidman