Uutinen 08.02.2022 Paula Mikkola
Nyt on ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen saatu tilastoa siitä, kuinka moni käy töissä rajan yli. Tuore tilasto koskee Juutinrauman alueen rajat ylittävää työssäkäyntiä, Ruotsin ja Tanskan välillä. Tilasto on tehty uudella menetelmällä, joka mahdollistaa tilastojen laatimisen myös muilta pohjoismaisilta raja-alueilta, esimerkiksi Pohjoiskalotilta, jossa rajojen yli käydään töissä Ruotsin ja Suomen, Norjan ja Ruotsin sekä Norjan ja Suomen välillä.

Olemme aikaisemmin uutisoineet rajat ylittävän tilastoinnin ongelmista ja ”Pohjolan liikkuvuus 2016” –hankkeesta, josta järjestettiin digitaalinen kokous keväällä 2021 (lue lisää aikaisemmista uutisista).

Liikkuvuushanke käynnistyi Suomen edellisellä Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajuuskaudella vuonna 2016 ja sen toteuttamista tukivat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Suomen Tilastokeskus. Siinä kuvattiin Pohjolan rajat ylittävää liikkuvuutta. Hanke ja sen raportti nostivat esiin rajat ylittävän tilastoinnin tuottamisen

ongelmia ja mahdollisuuksia.

-Meillä ei ole mitään tarkkaa tilastoa rajat ylittävästä toiminnasta, kuten työssäkäynnistä tai opiskelusta maiden välillä, kertoi Suomen tilastokeskuksen Kaija Ruotsalainen esitellessään silloista hanketta.

Mikrodatan vaihtoa

Hankkeesta syntyi keinoja mikrodatan ja rajat ylittävien tilastojen vaihtamiseen.

-Ne koskivat pääasiassa rajat ylittävän työssäkäynnin, muuttoliikkeen ja opiskelun rekisteröintiä, Ruotsalainen totesi.

Hanke paransi kansallisia opiskelurekistereiden tietoja, osoitti työpaikkojen pulan ja kuvasi työttömyyttä eri maissa.

Uusi menetelmä

Yhteisten tilastojen tuottaminen on aikaisemmin ollut vaikeaa, koska maiden tilastokeskuksilla ei ole ollut laillista oikeutta jakaa keskenään kansalaisia koskevaa tietoa eli mikrodataa.

Nyt Juutinraumaa koskeva tilasto on koostettu uudella menetelmällä, jossa lukuja kerätään suoraan kansallisten rekistereiden tiedoista. Näin tilastokeskusten ei enää tarvitse jakaa keskenään yksittäisiä kansalaisia koskevia tietoja.   

Lupaavia uutisia

-Nämä ovat todella lupaavia uutisia. Rajat ylittävän työssäkäynnin tilastot ovat äärimmäisen tärkeitä Pohjolan raja-alueille ja toivon, että muutkin raja-alueet voivat hyödyntää tätä uutta menetelmää, sanoo Rajaesteneuvoston vuoden 2022 puheenjohtaja Vibeke Hammer Madsen Pohjoismaiden ministerineuvoston Norden.org uutiskirjeessä.

Pohjoismaiden neuvosto kehotti äskettäin Pohjoismaiden hallituksia vahvistamaan Rajaesteneuvoston mahdollisuuksia käynnistää pysyvä yhteistyö rajat ylittävän tilastotiedon tuottamisessa.

Suunnittelun kannalta tärkeää

Uusi menetelmä esiteltiin Region Skånen järjestämässä digitaalisessa kokouksessa.

-Tuore rajat ylittävää työssäkäyntiä koskeva tilasto on erittäin tärkeää Region Skånelle. Sitä tarvitaan muun muassa työmarkkinoiden seuraamiseen ja sellaisen infrastruktuurin kuten kuljetusten, asuntojen ja koulujen suunnitteluun, totesi Region Skånen aluekehitysjohtaja Ulrika Geeraedts kokouksessa.

18200 rajan yli työssäkävijää

Tilasto kertoo, että vuonna 2020 Ruotsin ja Tanskan välisen rajan yli kävi töissä 18 200 henkilöä. Heistä 15 300 asui Ruotsissa ja kävi töissä Tanskassa, kun taas 2900 asui Tanskassa ja oli töissä Ruotsin puolella.

Luvut osoittavat myös, että vuoden 2015 pakolaiskriisi ja korona-pandemian aikaiset rajatarkastukset eivät ole merkittävästi vaikuttaneet halukkuuteen hakeutua töihin rajan toiselle puolen. Tanskan tilastot, Ruotsin tilastokeskus ja Region Skåne ovat tuottaneet tilaston yhdessä.

Vaikutus rajan ylittävään työssäkäyntiin

Korona-pandemia on toisaalta vaikuttanut Pohjolassa yleiseen rajat ylittävään työssäkäyntiin.

-Arvioimme, että koko Pohjolan alueella rajat ylittävien työssäkävijöiden määrä on 50 000 henkilöstä vähentynyt noin 45 000 henkilöön pandemian seurauksena. Monet ovat myös tehneet etätöitä kotona yhdessä maassa työnantajalle, joka toimii toisessa maassa, totesi Norjan Tilastokeskuksen Helge Naesheim Pohjoiskalotin uutisille.

Ruotsalaiset käyvät eniten töissä rajan yli

Jos tarkastellaan kaikkia Pohjoismaita, Ruotsista käy kaikkein eniten ihmisiä töissä rajan yli toisessa maassa. Heistä monet asuvat Skoonessa ja käyvät töissä Kööpenhaminan alueella. Useita ruotsalaisia käy myös Norjassa töissä.

-Siellä pendlaajien määrä on kuitenkin vähentynyt 21 000:sta nykyiseen 14 000:een. Siihen voi olla syynä myös työttömyyden kasvu Norjan puolella ja työllisyyden parantuminen Ruotsissa, Naesheim sanoi.

Tästä huolimatta Norjaan pendlaavien määrä on kuitenkin suurempi kuin toisessa maassa työskentelevien norjalaisten määrä. Suomessa ja Islannissa rajan yli töihin tulijoiden määrä on liki yhtä suuri kuin niistä ulkomailla käyvien pendlaajien määrä.

Kent Lidman