2021, Uutinen 19.02.2021 Paula Mikkola
-Covid-19 pandemia on muuttanut taloudellista ja sosiaalista toimintaympäristöä ja sillä on  dramaattisia vaikutuksia tulevaisuuden näkymiin esimerkiksi matkailussa. Siksi on tärkeää ottaa huomioon siitä toipuminen ja kestävän kehityksen rakentaminen tulevaisuudessa. Tätä mieltä oli Region Norrbottenin vanhempi asiantuntija Ylva Sarden uuden Interreg Aurora ohjelman nettiseminaarissa.

Tilaisuus kokosi kolmisensataa osallistujaa koko Pohjolan alueelta seuraamaan alustuksia ja keskusteluja netin välityksellä.

100 interreg-ohjelmaa

Interreg on yksi EU:n tärkeimpiä välineitä, joilla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä. Euroopassa on kaiken kaikkiaan noin sata Interreg-ohjelmaa. Ne tukevat hankkeita, joiden tarkoituksena on lisätä yhteistyötä yli rajojen eri aloilla, esimerkiksi ympäristön, tutkimuksen, koulutuksen, kuljetusten, kestävän energian, kulttuurin ja monilla muilla sektoreilla.

Ohjelma-alue laajenee

Uusi Interreg Aurora ohjelma vuosille 2021-2027 käsittää huomattavasti laajemman maantieteellisen alueen kuin aikaisempi ohjelma. Edellisten Interreg Pohjoisen ja Botnia-Atlantican ohjelma-alueet on nyt yhdistetty. Interreg Aurora kattaa Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisimmat alueet sekä saamelaisalueen. Sen kokonaispinta-ala on 435 000 neliökilometriä ja siellä asuu lähes 2,3 miljoonaa ihmistä. Alueella on sekä maa- että meriraja maiden välillä.

Henkilökontaktit tärkeitä

Ylva Sardenin mielestä henkilöiden väliset kontaktit ja verkostot ovat tärkeitä uuden Interreg-ohjelman toteuttamisessa.

-Alue on huomattavasti laajempi ja ohjelma sisältää monenlaista yhteistyötä. Nyt korona-pandemia on erityisen harmillinen, kun useimmat kokoukset joudutaan pitämään digitaalisina. Meidän pitäisi päästä tapaamaan toisiamme, luomaan uusia kontakteja ja verkostoja fyysisissä kokouksissa, hän totesi.

Yhteistyön merkitys

Lapin liiton Anna-Mari Auniola korosti Interreg Aurora ohjelman merkitystä koko Pohjoiskalotin alueelle.

-Meillä on täällä pitkät yhteistyön perinteet ja siksi Aurora on tärkeä meille kaikille tällä alueella, hän sanoi.

Kansalaisten välistä yhteistyötä

Troms ja Finnmarkin maakuntahallinnon Interreg-koordinaattori Ian Jawahir painotti pohjoisen kansalaisten välisen yhteistyön tärkeyttä.

-Uudessa ohjelmassa keskitytään enemmän kansalaisten väliseen rajat ylittävään yhteistyöhön, joka on tärkeää, hän kertoi.  

Viisi pääteemaa

Ian Jawahir kertoi, että EU panostaa uudella ohjelmakaudella viiteen pääteemaan. Ne ovat älykkäämpi Eurooppa, vihreämpi ja vähähiilisempi Eurooppa, verkostoituneempi Eurooppa, sosiaalisempi Eurooppa sekä kansalaisten Eurooppa.

-Näistä viidestä teemasta Interreg Auroraan sisältyy kolme; älykkäämpi, vihreämpi ja vähähiilisempi sekä sosiaalisempi Eurooppa, hän kertoi.

Rajaesteiden poistaminen

Interreg Auroran tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluvat rajaesteiden vähentäminen ja poistaminen sekä rajat ylittävien innovatiivisten kehittämishankkeiden tukeminen.

-Uuden sukupolven Interreg-ohjelma ja yhteistyö tähtää rajat ylittävien esteiden poistamiseen ja yhteisten palveluiden kehittämiseen. Hallinnollisten esteiden ylittäminen vaatii vankempaa rajat ylittävää tukea ja ohjausta. Tukea tarvitaan makroalueiden strategioille, luottamuksen rakentamiseen, kansalaisten väliseen yhteistyöhön, rajat ylittävälle liikkuvuudelle ja muuttoliikkeelle, Ian Jawahir sanoi.

Yhteistyö ja haasteet

Ylva Sarden kertoi syksyllä 2020 tehdystä selvityksestä, johon yli 300 yritystä vastasi.

-Se toi esiin yhteistyön kolme suurinta kysymystä: pienten ja keskisuurten yritysten ammattitaitoisen työvoiman tarve, tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä digitalisointi, hän kertoi.

Selvitys nosti esiin myös neljä erityisen haasteellista asiaa.

-Ne liittyvät ilmastonmuutokseen ja muuttoliikkeeseen, osaavan työvoiman tarpeeseen, väestön ikääntymiseen ja kaupungistumiseen sekä saamelaisuuteen kytkeytyviin asioihin, hän sanoi.

Suuria mahdollisuuksia

Interreg Auroran ohjelma-alueelta löytyy runsaasti yhteistyön mahdollisuuksia. 

-Alueen maantieteen, talouden ja kulttuurin kirjo tarjoavat monia mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia ja tehdä yhteistyötä rajan yli. Monet haasteista liittyvät infrastruktuuriin, yhteistyöhön luonnonvarojen hyödyntämisessä ja osaamisen vahvistamiseen yhteisiä työmarkkinoita varten. Niihin sisältyy myös ilmastonmuutos, vihreään talouteen siirtyminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö, Ylva Sarden sanoi.