2019, Uutinen 28.04.2019 Paula Mikkola
-Olemme yksimielisiä siitä, että neuvoston toiminnan poliittista merkitystä pitää lisätä muun muassa tarkastelemalla rakenteita ja ydinteemoja. Meidän pitää valita joitakin ydinasioita, jotka ovat koko Pohjoiskalotille ja pohjoismaiselle yhteistyölle strategisesti tärkeitä. Näin totesi Glenn Berggård, kun hän esitteli Region Norrbottenin painopisteitä Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtajuusohjelmassa vuosille 2019-2020.

Region Norrbotten haluaa selkeyttää Pohjoiskalotin neuvoston suhteen muihin organisaatioihin, jotka toimivat samalla maantieteellisellä alueella ja joilla on samanlaisia tavoitteita kuin neuvostolla.

-Pohjoiskalottiyhteistyötä pitää saada näkyvämmäksi, suunnitelmassa todetaan.

Region Norrbottenin toimintasuunnitelma pohjautuu Pohjoiskalotin neuvoston pidemmän ajan toimintaohjelmaan. Siinä yhtenä painopisteenä on aluepoliittinen yhteistyö.

Rajaesteiden poistaminen

Pohjoiskalotin neuvosto toimii aktiivisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston kestävän maaseutukehityksen teemaryhmässä.

-Osallistumme aktiivisesti ryhmän toimintaan. Pyrimme osoittamaan selvästi Pohjoiskalotin neuvoston roolin alueellisena yhteistyökumppanina Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja Nordregiolle. Levitämme lisäksi tietoa Pohjoiskalotin rajaesteiden poistamisen tärkeydestä ja tehostamme poliittista yhteistyötä erityisesti terveyden- ja sairaanhoidon rajaesteiden poistamiseksi, Berggård kertoi.

Arctic Five (Arktinen viisikko)

Region Norrbotten pyrkii lisäämään alueen yliopistojen välistä yhteistyötä, josta käytetään termiä Arctic Five. Siihen kuuluvat Luulajan tekninen yliopisto, Norjan Arktinen yliopisto Tromssassa, Rovaniemen Lapin yliopisto, Oulun ja Uumajan yliopistot.

-Aiomme myös koordinoida toimintaa julkisten palveluiden tarjonnan varmistamiseksi harvaan asutuilla seuduilla. Keinoina voivat olla yhteistyö rajan yli, digitaaliset palvelut tai sosiaaliset innovaatiot, Berggård sanoi.

Rajaneuvonnan pitkäaikainen rahoitus

Rajan mahdollisuuksien hyödyntämisen kannalta on tärkeää varmistaa pysyvä ja riittävä rahoitus Pohjoiskalotin Rajaneuvonnalle niin, että toimintaa voidaan kehittää pitkällä tähtäimellä ja varmistaa vuosien aikana hankitun osaamisen säilyminen organisaatiossa.

– Se edellyttää, että Pohjoiskalotin neuvoston jäsenet entistä enemmän tekevät edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä rahoituksen lisäämiseksi jokaisesta maasta. Pohjoiskalotin neuvosto nostaa kansallisella ja poliittisella päättäjätaholla esiin rajaesteitä, jotka ovat yhteisiä koko Kalotille, mutta joita pohjoismainen Rajaesteneuvosto ei ole ottanut käsittelyynsä, Berggård kertoi.

Osaavan työvoiman saanti

Väestönmuutoksen haasteisiin ja työvoiman saantiin liittyvissä kysymyksissä Pohjoiskalotin neuvosto hakee yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa julkisten palveluiden saannin turvaamiseksi. Neuvoston tavoitteena on luoda Pohjoiskalotille toimivat, yhteiset työmarkkinat ja lisätä rajat ylittävää liikkuvuutta. Pohjoiskalotin koulutuksen järjestäjiä rohkaistaan lisäämään yhteistyötä rajojen yli.

-On tärkeää varmistua siitä, että koulutukset voivat vastata alueiden työvoiman tarpeeseen pitkällä tähtäimellä, Berggård sanoi.

Pohjoiskalotin neuvosto kehittää muuttoliikkeeseen ja integraatiokysymyksiin liittyvää yhteistyötä. Maahanmuuttajat tulee nähdä resurssina, joka osaltaan vastaa tulevaisuuden työvoiman saatavuuteen.

-Tässä yhteydessä tulee panostaa siihen, miten alueesta saadaan houkuttelevampi eri ryhmille, esimerkiksi naisille ja nuorille, Berggård totesi.

Biologinen monimuotoisuus

Ympäristöyhteistyössä on tärkeää varmistaa biologisen monimuotoisuuden suojeleminen. Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto pyrkii harmonisoimaan ja neuvottelemaan maiden kesken ympäristökysymyksistä, jotka koskevat koko Pohjoiskalotin aluetta.

Kokemusten vaihdon tehostamiseksi ja alueellisen identiteetin vahvistamiseksi Region Norrbotten haluaa lisätä kansalaisten välistä yhteistyötä.

-Kyse on usein tuen myöntämisestä pienehköille hankkeille, joita nuoret toteuttavat tai joissa lapset ja nuoret ovat kohderyhmänä, Berggård kertoi.

Päivitetty kotisivu

Region Norrbotten painottaa Pohjoiskalotin neuvoston toiminnan merkitystä ja sen näkyvyyden selkiyttämistä. Neuvoston viestintäsuunnitelma tulee vuosittain päivittää.

Pohjoiskalotin neuvoston pitää varmistaa, että kotisivujen tiedot ovat ajankohtaisia ja ajan tasalla. Tietojen pitää olla luotettavia ja helppoja löytää. Uutisissa raportoidaan neuvoston tekemistä päätöksistä, Rajaneuvonnan toiminnasta ja Pohjoiskalotin hankkeiden tuloksista. Neuvoston facebook-sivulla kerrotaan oman alueen ja koko Pohjolan ajankohtaisista tapahtumista ja tilaisuuksista.

Toivottaa Norrbottenin tervetulleeksi

Lapin liiton Mika Riipin mielestä Region Norrbotten on ottanut toimintaohjelmaan mukaan oikeita asioita, joiden kanssa neuvoston tulee työskennellä.

-Haluan kiittää Finnmarkia heidän puheenjohtajuuskaudellaan tekemästä työstä ja toivottaa Norrbottenin tervetulleeksi puheenjohtajamaakunnaksi. On tärkeää sitoa yhteen alueellisen kehittämistyön rakenteet. Mielestäni osaavan työvoiman tarve ja Arctic Five yhteistyö ovat tärkeitä kysymyksiä, Riipi totesi.

Maakunnat yhdistetään

-Norrbottenin valitsemat painopisteet sopivat kuin hansikas käteen omien puheenjohtajuuskauden painotustemme kanssa. Finnmark yhdistyy nyt Tromssan maakuntaan ja siitä tulee näin minun uusi alueeni, totesi väistyvä Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtaja Remi Strand.

-Arctic Five on hyvä investointi. Vaikka Nordlannin yliopisto ei ole siinä mukana, niin haluamme lisätä Nordlannin ja Arctic Fiven välistä yhteistyötä, sanoi Nordlannin maakuntahallinnon edustaja Ingelin Noresjö.

Pelastusalan yhteistyö

Hän pohti myös miten pelastusyhteistyö toimii Pohjoiskalotilla.

-Mitä tapahtuu, jos esimerkiksi Norjan rannikolla sattuu laivaturma? Nordlannissa on hyvät pelastusresurssit, mutta mikä meidän helikopterikapasiteetti on ja miten yhteistyö toimii, Noresjö mietti.

-Barents Rescue on koko Pohjoiskalotin kattava pelastusharjoitus, joka järjestetään joka toinen vuosi. Sen yhteydessä käsitellään myös toimintavalmiuteen ja vastuun jakamiseen liittyviä kysymyksiä, Glenn Berggård kertoi.