Uutinen 11.08.2022 Paula Mikkola
Uudet rautatiet ja muut pohjoisen suuret infrastruktuuri-investoinnit olivat aiheena ”Arktinen infrastruktuuri” konferenssissa Kiirunassa. Yksi esillä olleista suunnitelmista oli Pohjois-Norjan rata Fauskesta Tromssaan.

-Nordlandin maakuntahallinto kannattaa Pohjois-Norjan radan kehittämistä yhtenä pohjoisen investointina. Asiasta tehdään nyt selvityksiä ja odotamme mielenkiinnolla niiden tuloksia, kertoi Pohjoiskalotin neuvoston jäsen Linda Helen Haukland, joka toimii Nordlandin maakuntahallinnossa suunnittelu- ja kehittämistoiminnan maakuntaneuvoksena.

 

Kiirunan konferenssiin osallistui seitsemisenkymmentä edustajaa kaikista kolmesta Pohjoiskalotin valtiosta. He toimivat yrityksissä, viranomaisissa ja organisaatioissa, jotka käsittelevät pohjoisen infrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä.

210 000 uutta työpaikkaa

Linda Helen Haukland kertoi, että McKinsey konsulttiyritys esitteli jokin aika sitten analyysin vihreän siirtymän mahdollisuuksista Pohjois-Norjassa.

-Siinä todettiin selvästi, että jos Pohjois-Norja investoi järjestelmällisesti ja viipymättä kymmenelle valitulle toimialalle, siitä voi syntyä 210 000 uutta työpaikkaa ja Norjan bruttokansantuote kasvaa yli 310 miljardilla kruunulla vuoteen 2030 mennessä, hän sanoi.

Liikennekäytävät

Vihreä kehitys keskittyy nyt sellaisille toimialoille kuin vety, akkujen valmistus, vihreä teräs, hiilidioksidin varastointi ja ammoniakki.

-Odotamme myös meriruoan tuotannon kasvavan tulevina vuosina, mikä osaltaan lisää rahtikuljetusten määriä. Suurin osa meriruoasta kuljetetaan junilla tai kuorma-autoilla. On tärkeää rakentaa ympäristöystävällisiä kuljetusjärjestelmiä ihmisiä ja yrityksiä varten. Kansainvälisten kuljetuskäytävien ja logistiikkaratkaisujen kehittäminen edellyttää kestävää yhteistyötä, Haukland totesi.

Maantieltä laivoihin ja rautateille

Hän kertoi, että tavoitteena on kansainvälisten kuljetusten siirtäminen maanteiltä meri- ja raidekuljetuksiin.

-Se edellyttää, että eri kuljetusmuodot satamista maanteille ja rautateille toimivat paremmin yhteen. Narvikin rata on täällä pohjoisessa tärkeä, koska siellä kuljetusten volyymiä voidaan lisätä, Haukland sanoi.   

Tärkeitä hankkeita

Hauklandin mielestä myös rajanylityspaikkojen aukioloaikoja tulisi pidentää. Hän nimeää vielä muutamia Pohjois-Norjan hankkeita, jotka ovat rajat ylittävälle kuljetusyhteistyölle tärkeitä.

-Mo i Ranaan avataan uusi, suuri lentokenttä. Siitä tulee vihreän siirtymän, alueen meriruoan tuotannon ja kasvavan matkailun kannalta tärkeä solmukohta keskeisten maakuntien välille, Haukland kertoi.

Toinen hanke on Mo i Ranaan rakennettava syväväylälaituri, johon suuremmat alukset voivat saapua.

-Siitä tulee hyötymään myös Norjan, Ruotsin ja Suomen välinen yhteistyö, Haukland totesi.

Hän korosti vielä Narvikin merkitystä Pohjois-Norjan logistiikkakeskuksena.

-Satama on sula läpi vuoden, suojassa myrskyiltä ja kovilta tuulilta. Sieltä on toimiva yhteys Ofoten-radalle, Haukland kertoi.

Maailman paras

Norrbottenin aluekehityksestä vastaava alueneuvos Nils Olov Lindfors totesi Pohjois-Ruotsin panostuksen vihreään teollisuuteen olevan tärkeä koko pohjoiselle Pohjolalle.

-Norrbottenin tavoitteena on olla maailman paras vihreän siirtymän toteuttamisessa. Sen myötä syntyy kiertotaloutta, jossa kaivosten materiaaleja hyödynnetään uudelleen, hän sanoi.

1000 miljardin investointeja

Pohjois-Ruotsin investointien arvo on 1000 miljardia kruunua, josta pelkästään Norrbottenin osuus on 700 miljardia.

-Tämä vaatii panostusta infrastruktuuriin. Narvikin ja Kiirunan sekä Luulajan ja Bodenin välille pitää rakentaa rinnakkaisraide. Haluamme rakentaa rautatien myös Haaparannasta Pajalan kautta Sodankylään, Lindfors kertoi.

Jokkmokin ulkopuolelle Kallakiin on myös suunniteltu kaivoksen rakentamista.

-Jos se toteutuu, infrastruktuuria pitää parantaa myös siellä ja rakentaa liittymäyhteys Ruotsin sisämaan radalle, Lindfors sanoi.

Kent Lidman