Uutinen 29.09.2023 Kent Lidman
- Toivomme, että pystymme kääntämään Suomen uuden hallituksen katseen pohjoiseen. Tällä hetkellä he tietävät meistä kovin vähän. Olen kuullut Etelä-Suomen johtavien viranomaisten sanovan, että Suomi on saari. Tällöin he eivät ole lainkaan nähneet Lapin kansainvälisiä yhteyksiä ja ovat unohtaneet, että meillä on pitkä raja Venäjän kanssa, totesi Pohjoiskalotin neuvoston jäsen Päivi Ekdahl Lapin liitosta esityksessään Rajaneuvonnan seminaarissa Kiirunassa.

Päivi Ekdahl puhui otsikon ”Työtä elinvoimaisen ja osallistavan pohjoisen puolesta” alla. Hän kertoi Lapin ja kolmen muun pohjoisen maakunnan, kuntien ja suomalaisten organisaatioiden laatimasta kannanotosta, jonka otsikkona on ”Yhteinen pohjoinen täynnä mahdollisuuksia”.

-Yhteinen viestimme on, että pohjoisessa on suuria mahdollisuuksia vihreään kasvuun, hyvinvointiin ja turvallisuuteen niin nyt kuin tulevaisuudessakin, hän kertoi.

Ei näe pohjoista

Päivi Ekdahlin mukaan Suomen uusi hallitusohjelma tuskin mainitsee pohjoista.

-Voimme todeta, että uusi hallituksemme ei näe pohjoisen alueiden potentiaalia. Se ei ymmärrä pohjoisen kehityksen avaamia mahdollisuuksia Euroopalle tai Suomelle. Toivomme, että pystymme muuttamaan tätä näkemystä, Ekdahl kertoi.

Pohjoinen johtaa

Kannanotto nostaa esiin tärkeitä asioita, joissa pohjoinen voi olla johtavassa asemassa. Niitä ovat muun muassa osaaminen, energia, kansainvälinen yhteistyö ja läntiset verkostot.

Päivi Ekdahlin mielestä pohjoisen vihreää siirtymää pitää nopeuttaa. Kannanotossa ehdotetaan useita eri toimenpiteitä, jollia sitä voidaan toteuttaa.

– Yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla päätös- ja suunnitteluprosesseja. Esimerkiksi Suomen kaivannaisstrategiaa ajantasaistamalla, laatimalla yhteinen teollisuusstrategia, tukemalla infrastruktuurin vihreää kehitystä, rajaesteitä poistamalla, tukemalla yhteistyöhankkeita ja monia muita toimia, Ekdahl luetteli.

14 kohtaa

Kannanotossa listataan 14 asiaa, joiden avulla vihreää siirtymää voidaan edistää. Työvoiman palkkausprosesseja pitää nopeuttaa, edistää maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan ja lisätä kielikoulutusta. Lisäksi Suomi tulee kokonaisuudessaan liittää eurooppalaisiin liikenne- ja viestintäverkkoihin.

Kent Lidman