2019, Uutinen 15.04.2019 Paula Mikkola
-Teemme vain vähän yhteistyötä Suomen kanssa terveydenhoidon, koulutuksen tai työmarkkinoiden aloilla. Yhteistyö koskee yksittäisiä tapauksia, esimerkiksi potilaiden kuljettamista maasta toiseen. Näin kertoi terveys- ja hoitoalan palveluista vastaava johtaja Anu Nilsen Tanan kunnasta rajakuntien yhteistyöseminaarissa Kaarasjoella.

Tanan kunta on pinta-alaltaan laaja ja terveys- ja hoitopalveluissa työskentelee noin 130 henkilöä. Heitä toimii sairaaloiden ensiavussa, kotipalvelussa, eri terveyspalveluissa, psykiatrian, päihdehuollon ja perheiden kotiavun palveluissa sekä NAVin kautta myönnettyjen sosiaalipalveluiden piirissä.

Toimeentuloon tukea

-NAV hoitaa sekä kunnallisia että kansallisia tehtäviä ja se toimii sosiaalipalvelulain ohjeistamana. Se myöntää esimerkiksi tukea henkilöille, joilla ei ole lainkaan muita tuloja, Nilsen kertoi.

NAVin kansalliseen toimintaan sisältyy toimeentulotuki lapsiperheille, päivärahat, työttömyysavustukset, eläkkeet ja muita tehtäviä.

Rajankävijät

Ulkomaan NAV vastaa kaikista ulkomaita koskevista kysymyksistä, muun muassa rajakävijöistä.

-Rajankävijä voidaan sanoa irti tai lomauttaa väliaikaisesti. Sellainen rajankävijä, joka on lomautettu tai jonka työaikaa on vähennetty, on oikeutettu saamaan Norjasta päivärahaa, jos hän matkustaa kotimaahan vapaalla ollessaan, Anu Nilsen kertoi.

Kunnallista kotiapua

Kunnan hoitamiin tehtäviin kuuluu monien erilaisten tehtävien hoitaminen, kuten kotiapu, henkilökohtainen avustaja, päivätoiminta, tulkkauspalvelut, saattajat ja tukihenkilöt.

-Asumisen tukea tarvitseville meillä on tarjota kunnan asuntoja, hoitokoteja, turvakoteja ja sairaskoteja. Monia hoitopalveluita voidaan toimittaa kotiin, kuten kiertävä vahtimestari, kotipalvelu, asiointipalvelu, turvahälytys ja monia muita, Anu Nilsen selitti.

Useita esikouluja

Trond Arne Anti vastaa Tanan kunnassa esi- ja peruskouluista. Hän kertoi, että kunnassa toimii useita kunnallisia esikouluja, myös saamenkielisiä ja yksityinen Montessori-koulu. Lisäksi siellä on yksi kunnallinen ja kaksi yksityistä päiväkotia.

-Panostamme vahvasti osaamisen kehittämiseen yhdessä vanhempien ja lasten kanssa, hän sanoi.

Rajat ylittävää kouluyhteistyötä

Tanan koulut tekevät jonkin verran yhteistyötä valtion rajan yli.

-Jotkut meidän oppilaista ovat käyneet koulua Kiirunassa. Koulut ovat myös vierailleet toistensa luona. Meillä on ollut yhteinen rajakoulu Suomen Utsjoen kanssa. Yhteistyössä oli kuitenkin jonkin verran ongelmia vastuukysymysten kanssa, Trond Arne Anti kertoi.