2020, Uutinen 28.03.2020 Paula Mikkola
-Aluekehityksen budjetti tulee pienenemään, sillä muun muassa Brexitin takia EU:lla on vähemmän rajaa käytettävissä. Yhteistyön fokus tulee myös olemaan toinen ja muitakin muutoksia on odotettavissa. Näin kertoi EU-komission aluekehitysosaston johtaja Pascal Boijmans Brysselistä videoesityksessään Interreg Pohjoisen Jokkmokin tilaisuudessa.

Hän kertoi menossa olevista neuvotteluista, jotka koskevat mm. EU:n koheesiopolitiikkaa ja Interreg-ohjelmia vuosille 2021-2027.

-Budjetti tulee olemaan pienempi, mutta Euroopan parlamentti haluaa osoittaa enemmän rahaa Interreg-ohjelmille, vaikka EU-komissio puhuu rahojen vähentämisestä, Boijmans kertoi.

60 raja-alueellista Interreg-ohjelmaa

Hän kertoi, että Interregiin kuuluu kuutisenkymmentä raja-alueiden yhteistyöohjelmaa sekä 15 valtioidenvälistä ohjelmaa. Ne vievät noin kolmanneksen EU:n kokonaisbudjetista.

-Pienenevän budjetin lisäksi EU:n uuden koheesiopolitiikan tarkoituksena on tukea siirtymistä älykkääseen ja vähähiilisempään talouteen. Tavoitteena on saada aikaan näkyviä tuloksia, Boijmans sanoi.

EU:n painopisteet

Tulevaa koheesiopolitiikkaa koskevissa neuvotteluissa on viisi erityistä painopistettä:

  • Älykkäämpi Eurooppa muun muassa innovaatioiden ja älykkääseen talouteen siirtymisen avulla,
  • Vihreämpi ja vähähiilinen Eurooppa, johon pyritään ottamalla käyttöön ilmastoystävällisempiä energiamuotoja ja ilmastokriisiin sopeutumalla,
  • Verkostuneempi Eurooppa, jossa liikkuvuus kasvaa,
  • Sosiaalisempi Eurooppa, jossa on paremmat sosiaaliset oikeudet,
  • Kansalaisten Eurooppa, johon sisältyy kaupunki- ja maaseutualueiden kestävä kehitys.

Näiden lisäksi Interregiä tulevat koskemaan erityistavoitteet Interreg-yhteistyön tehokkaammasta hallinnoinnista ja turvallisemmasta Euroopasta.

Merialueyhteistyö

Nykyisiin Interreg-ohjelmiin ehdotetaan joitakin muutoksia.

-Halutaan luoda vahvempia ja paremmin toimivia yhteistyöalueita sekä vahvistaa yhteistyön ohjaamista. Interregin ei pidä olla yhteistyön rajoitteena. EU ehdottaa uusia  ohjelma-alueita, merialueiden yhteistyötä ja EU:n ulkorajojen yli tehtävään yhteistyötä, Boijmans kertoi.

Rajaesteet

EU pyrkii toimimaan useampien rajaesteiden poistamiseksi.

-Rajaesteet ovat taloudellisen kasvun esteenä. Jos onnistumme poistamaan viidenneksen kaikista rajaesteistä, bruttokansantuote voi kasvaa kaksi prosenttia. Se vastaa miljoonaa uutta työpaikkaa Euroopassa. Olemme laatimassa rajaesteiden poistamiseen tähtäävää toimintaohjelmaa, Boijmans sanoi.

Rajat ylittävä yhteistyö

Rajat ylittävää yhteistyötä pidetään kehityksen kannalta erittäin tärkeänä.

-Raja-alueille on luotava yhtenäisemmät työmarkkinat. Liikkuvuutta pitää parantaa, myös julkisen liikenteen ja infrastruktuurin osalta. Tietoon pohjautuvaa taloutta on vahvistettava ja kiertotalouden toteutumista edistettävä, Boijmans sanoi.