2021, Uutinen 04.05.2021 Paula Mikkola
-Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toimipisteet Torniossa ja Skibotnissa ovat olleet ainoat tahot, jotka ovat pystyneet välittämään kootusti tietoa korona-ajan rajoitteista naapurimaissa. Tämän totesi pääsihteeri Paula Mikkola, kun hän kertoi Rajaneuvonnan edellisvuoden toiminnasta Pohjoiskalotin neuvoston kevätkokouksessa.

Alueen asukkailta, rajakunnista, yrityksiltä ja tiedotusvälineiltä tulleiden kyselyiden määrä on ollut valtava.

-Rajaneuvonnan henkilöstöllä on ollut täysi työ vastata kyselyihin ja Pohjoiskalotin neuvoston on pitänyt hankkia lisäapua, jotta kyselytulvasta on selvitty. Myös kotisivujen ja facebook-sivujen kautta tulleiden tiedusteluiden määrä on kasvanut huomattavasti, Mikkola kertoi.

Kasvu yli sadan prosentin  

Torniossa Pohjoiskalotin Rajaneuvonnalla on ollut vuoden aikana 3218 asiakaskontaktia, kun niitä vuonna 2019 oli 1402. Kontaktien määrä on kasvanut siis 130 prosenttia. Yhteydenotoista noin 1800 eli 56 prosenttia on liittynyt korona-pandemiaan.

Samana aikana Skibotnin Rajaneuvonnassa on rekisteröity 4112 asiakaskontaktia (vuonna 2019 luku oli 1677), joten siellä kasvu on ollut 145 prosenttia. Norjan puolen kyselyistä 80 prosenttia liittyi koronaan.

-Rajaneuvonnan työ on ollut erittäin tärkeää ja sen merkitystä pitää nyt erityisesti korostaa, kun pyrimme löytämään pitkäkestoisempaa ja vakaampaa rahoitusta toiminnalle, Mikkola totesi.

Monia rajaesteitä

Vuoden 2020 loppuun mennessä pohjoismaiset tiedotustoimistot olivat raportoineet 56 koronan aiheuttamaa rajaestettä pohjoismaiselle Rajaesteneuvostolle. Ratkaisuja on löydetty 27 rajaesteeseen. Usein niissä on kyse kansallisista päätöksistä.

Raportoiduista rajaesteistä 76 prosenttia koskee matkustusrajoituksia ja karanteenimääräyksiä, jotka muuttuvat aika ajoin eri maiden tartuntatilanteen mukaan. Loput 24 prosenttia koskevat kansallisia linjauksia ja toimenpiteitä, esimerkiksi koulujen sulkemista, viranomaisten aukioloaikojen rajoituksia, työpaikkojen sulkemista, yrityksille tai työntekijöille myönnettyjä korona-avustuksia.

-Todettujen rajaesteiden määrä on jatkanut kasvua vuoden 2021 aikana. Uusia esteitä nousee esiin pandemian ja rajoitusten pitkittyessä. Tällä hetkellä rekisterissä on jo lähes 100 rajan ylittämiseen liittyvää estettä. Niistä joitakin on onneksi saatu pohjoismaisella tasolla ratkaistuakin, Mikkola kertoi.

Käsityötuotteiden arvonlisävero

Rajaneuvonnan Skibotnin toimipiste on vuoden 2020 aikana osallistunut neljään Saamelaisneuvoston rajaestevaliokunnan kokoukseen. Niissä on erityisesti keskusteltu arvonlisäverotallennuksista, joita käsityöyrittäjä joutuu maksamaan, kun hän vie tuotteitaan Suomesta tai Ruotsista myytäväksi Norjaan. Valiokunta on myös keskustellut rajaesteistä, joita on ilmennyt, kun Pohjois-Norjan SANKSin terapeutit ovat halunneet tarjota akuuttia hoitoa potilaille Norrbottenin alueella. 

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on tehnyt yhteistyötä Ruotsi-Norja Grensetjänstenin ja Öresund Direktin kanssa kehittääkseen yleisöä varten digitaalisen rajaesteiden raportointijärjestelmän. Järjestelmä on suunniteltu otettavan käyttöön syksyllä 2021.