2021, Uutinen 15.01.2021 Paula Mikkola
-Arktisen alueen yliopistojen ei pidä sulkea oviaan muulta maailmalta ja jäädä vain paikallisiksi tai alueellisiksi toimijoiksi. On tärkeää toimia osana koko maailman kattavaa tiedeyhteisöä. Näin totesi professori, vanhempi lehtori Pål Markusson Tromssan Arktisesta yliopistosta. Hän käsitteli asiaa yhdessä Oulun yliopiston kehittämisjohtaja Charlotta Collénin kanssa syksyllä järjestetyssä Academic North Summitissa.

Pål Markusson on myös University of the Arcticin (UArctic) varapresidentti. UArctic on akateeminen verkosto, johon kuuluu 200 jäsentä arktisista yliopistoista ja myös muutamasta arktisen alueen ulkopuolisesta valtiosta, esimerkiksi Kiinasta. Verkoston tehtävänä on tutkimustoiminnan vahvistaminen ja arktisten yliopistojen yhteistyön kehittäminen.

Akateeminen liikkuvuus

Pål Markusson on ollut mukana kehittämässä akateemisen liikkuvuuden ohjelmaa arktiselle alueelle.

-Ylemmän tason koulutusyhteistyön kehittämiselle on arktisella alueella erityiset lähtökohdat ja useita haasteita. Yksi niistä on se tosiasia, että arktisella alueella on harvoja ja pieniä ylemmän koulutuksen organisaatioita. Toinen asia on se, että pohjoisen alueen keskimääräinen koulutustaso on alhaisempi kuin kunkin maan muissa osissa, Markusson kertoi.

Hän lisäsi haasteisiin vielä ammattitaitoisen työvoiman puutteen julkisella sektorilla ja yksityisissä yrityksissä sekä koulutusjärjestelmän, joka ei vastaa alkuperäiskansojen tarpeita.

Yhteistyötä kolmella tasolla

Ylemmän tason koulutuksen liikkuvuuteen arktisella alueella vaikuttaa kolme tasoa; yksilön, instituutioiden ja yhteiskunnan taso.

-Yksilötasolla yhteistyö tukee oppimista uudessa ympäristössä ja vieraassa kulttuurissa. Yksilö rakentaa ammatillisia verkostoja ja pohjoista identiteettiä. Tällä hetkellä arviolta 150 opiskelijaa liikkuu arktisten yliopistojen välillä vuoden aikana, Markusson kertoi.

Uusia areenoja

Instituution tasolla yhteistyö luo uusia koulutus- ja tutkimusareenoja.

-Yhteistyön myötä käsitellään sellaisia kysymyksiä, joita ei ehkä muuten olisi nostettu esille. Yhteiskunnan tasolla yhteistyö tuottaa lisää korkeasti koulutettuja osaajia ja huippututkimusta. Meidän tulee siis toimia tieteen tasolla globaalisti ja vaihtaa ideoita, kokemuksia ja tutkimusta keskenämme, Markusson totesi.

Useita hankkeita

Arktisten yliopistojen yhteistyön vahvistamiseksi on menossa monia hankkeita. Yksi niistä on Academic North, jonka päätteeksi tämä tilaisuus järjestettiin. Se kehittää Oulun, Rovaniemen, Luulajan, Tromssan ja Uumajan yliopistojen välistä, ns. Arctic Five yhteistyötä.

-Arctic Five on esimerkki yliopistojen rajatylittävästä yhteistyöstä täällä pohjoisessa. Yliopistot ovat mukana niin pohjoisen kuin kansainvälisissäkin hankkeissa, Markusson kertoi.

Panostaa kansainvälisyyteen

Oulun yliopisto pyrkii houkuttelemaan opiskelijoita ja työntekijöitä monista eri maista.

-Yliopistolta löytyy 90 eri kansallisuutta. Toimintaamme kuuluvat arktiset kysymykset, globaalit haasteet ja niiden tutkiminen, koulutus ja innovaatiokehitys monilla eri aloilla, kertoi Charlotta Collén.

Kielipolitiikka

Yliopistolla on 14 000 opiskelijaa, joista yli 1000 kansainvälisiä. Henkilöstöön kuuluu 600 ulkomaalaista työntekijää.

-Olemme laatineet kehittämissuunnitelmia monille aloille. Yksi niistä on nimeltään ”Happy University Community” (onnellinen yliopistoyhteisö), jolla muun muassa kehitetään yliopiston kielipolitiikkaa. Siihen sisältyy myös erilaisten tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen, esimerkiksi festivaalit ja kulttuuritilaisuudet, Collén sanoi.

Monimuotoisuus

Yliopiston tavoitteena on kolminkertaistaa tutkinnon suorittavien kansainvälisten opiskelijoiden määrä ja lisätä kansainvälisten tutkinto-ohjelmien lukumäärää.

-Haluamme lisätä myös henkilökunnalle tarjottavaa opetusta, joka koskee muita kulttuureja ja monimuotoisuutta, Collén kertoi.

Verkostot

Yliopisto on mukana useissa tutkimusverkostoissa ja osana muuta tutkimuksen perusrakennetta.

-Meillä on kansainvälisiä yhteistyöhankkeita muun muassa Kiinan ja Venäjän sekä Intian ja Etelä-Afrikan kanssa. Tavoitteemme on vuoteen 2021 mennessä lisätä kansainvälisten julkaisujen määrää 10 prosenttia, Collén selitti.

Rajaliikkuvuus

Oulun yliopisto pyrkii lisäämään rajat ylittävää liikkuvuutta monilla aloilla.

-Pyrimme lisäämään liikkuvuutta sekä täällä pohjoisessa että koko maailmassa. Aiomme kehittää yliopiston kesä- ja talvikouluja sekä rakentaa vierailuohjelman professoreillemme, Collén kertoi.

Yliopisto hyödyntää uusinta teknologiaa.

-Digitalisaatio on kehittämisen ja koulutuksen avainsana kaikilla aloilla, Collén totesi.