Uutinen 25.02.2024 Kent Lidman
-Visiomme on tehdä yhdessä työtä vihreän ja kestävän Pohjoiskalotin puolesta. Tämän kertoi Narvikin kevättapaamisessa Tromssan ympäristöjohtaja Lisa Björnsdattir Helgason, joka toimii Pohjoiskalotin ympäristöneuvoston puheenjohtajana.

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on asiantuntijaryhmä, joka toimii Pohjoiskalotin neuvoston alaisuudessa ja koordinoi ympäristö- ja luonnonsuojeluyhteistyötä alueella.

Auttavat toisiaan

Pohjoiskalotin ympäristöneuvoston jäseninä ovat Norrbottenin lääninhallitus, Lapin ELY-keskus sekä Nordlannin ja Troms-Finnmarkin aluehallintovirastot.

-Otamme toiminnassa esiin Pohjoiskalotin alueiden yhteisiä ympäristöhaasteita. Jaamme tietoja ja hyviä käytäntöjä sekä pyrimme osaltamme luomaan kestävän, terveellisen ja turvallisen Pohjoiskalotin, Helgason kertoi.

YK:n ympäristötavoitteet

Ympäristöneuvoston työn pohjana ovat YK:n ympäristötavoitteet ja siinä käsitellään asioita, jotka ovat tärkeitä arktisille alueille.

Vuoden 2024 aikana Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto käsittelee esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

– konferenssin järjestäminen naalista, jolla pyritään saamaan rahaa alueen naalikannan suojelua varten.

– yhteistyön lisääminen karhun ja ahman laittoman metsästyksen estämiseksi Pohjoiskalotin alueella.

– suurten petoeläinten kantojen hallintaa ja seurantaa käsittelevän kokouksen suunnittelu.

Merialueiden hoitosuunnitelma

Pohjoiskalotin ympäristöneuvoston työ sisältää myös jäte- ja vesienhallinnon kysymyksiä.

-Suunnittelemme merialueiden hoitoa ja merten roskaantumisen estämistä koskevien ohjelmien toteutumisen seurantaa ja haemme sille rahoitusta, Helgason kertoi.  

Jätteiden vähentäminen

Kaikki Arktisen neuvoston jäsenmaat hyväksyivät vuonna 2021 arktisen alueen meriroskien torjuntaohjelman.

-Ohjelma ehdottaa noin 60 eri toimenpidettä roskaantumisen vähentämiseksi, esimerkiksi pienentämällä kalastuksen ja laivaliikenteen päästöjä tai hoitamalla kuntoon jätteiden vastaanoton maalla ja merellä. Ohjelma sisältää myös rantojen suojeluun, tutkimukseen ja valvontaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä toimia, Helgason selitti.

Vesiyhteistyö

Muita Pohjoiskalotin ympäristöneuvoston suunnittelemia toimenpiteitä vuodelle 2024:

-osallistuu ”Barentsin ystävien” ympäristötyöryhmän kokoukseen maaliskuussa Luulajassa.

-olla mukana toteuttamassa maaliskuussa käynnistyvää Interreg Aurora hanketta, joka kehittää suojelualueiden yhteistyötä ilmastonmuutoksessa.

-olla mukana rajat ylittävää vesiyhteistyötä kehittävässä Interreg Aurora hanketta, joka hyväksyttiin rahoitettavaksi syksyllä 2023.

-Hankkeessa käsitellään esimerkiksi Pasvik-joen ja Pasvik-Inari alueen ympäristön tilaa, Näätämöjoen lohta ja lohiloisia, Helgason kertoi.

Kent Lidman