2021, Uutinen 21.03.2021 Paula Mikkola
Vihreämpi Eurooppa, jossa hiilidioksidipäästöt ovat mahdollisimman pienet, on teemana uuden Interreg Auroran toimintalinjassa kaksi. -Ilmastonmuutos tuntuu yli rajojen. Se vaikuttaa meihin kaikkiin ja välittömästi erityisesti saamelaisväestöön. Näillä sanoin aloitti Region Norrbottenin Ylva Sarden toimintalinja 2 esittelyn Interreg Auroran nettitilaisuudessa.

Hän kertoi niistä painopistealueista, joita tämä Interreg Auroran toinen toimintalinja sisältää.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien vuoksi tarvitaan ennalta ehkäisevää ja torjuntatyötä, ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi. Rajat ylittävässä ja alueiden sisäisessä liikkuvuudessa pitää investoida vihreään infrastruktuuriin ja kestävään kehitykseen, samoin kuin pyrkiä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Saamelaisnäkökulma on myös tärkeä, Sarden totesi.

Uusiutuva, vihreä energia

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että kannustetaan energiankäytön tehostamiseen, siirtymään vihreään ja uusiutuvaan energiaan, kehitetään älykkäitä energiajärjestelmiä ja kiertotaloutta.

-Interreg Pohjoisen ja Botnia-Atlantican ohjelmissa on toteutettu näihin liittyen jo useita onnistuneita hankkeita, Sarden kertoi.

Vihreät kuljetukset

Ohjelman puitteissa voidaan suunnitella rajat ylittäviä vihreitä kuljetuksia.

-Tavoitteena on puhdas ilma, vihreä infrastruktuuri ja melun vähentäminen. Haluamme saada kosteikkoja ennallistettua ja pilaantuneita maa-alueita puhdistettua, Sarden sanoi.

Kestävät kuljetukset ovat myös tavoitteena.

-Pitää lisätä joukkoliikenteen ja polkupyörien käyttöä, Ylva Sarden kertoi.

Rajattomat kuljetukset

Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström korosti yhteisen rajat ylittävän liikennesuunnittelun merkitystä.

-Olemme Botnia-Atlantica alueelle rakentaneet kolmen maan yhteisen liikennejärjestelmän ja on tärkeää jatkaa saman strategian mukaista toimintaa myös uudessa Interreg-ohjelmassa, hän sanoi.

Sähköiset lennot pohjoisessa

Merenkurkun neuvosto puhuu myös sähkölentojen kokeilujen puolesta.

-Merenkurkun yli voimme harjoittaa sähköistä lentoliikennettä. Aurora-alue on myös täydellinen alue sähkölentojen kehittämiseen. Meillä on etäisyydet, tarve yhteyksille ja voimme kehittää alueemme lentokenttiä, Lindström totesi.

Kulttuuriperintö

Västernorrlannin lääninhallituksen Patrik Bylundin mielestä Interreg Auroran pitäisi panostaa kulttuuriperinnön vaalimiseen.

-Meillä on Höga Kusten ja Merenkurkun saariston maailmanperintökohteet. Niiden suojelu on tärkeää rajat ylittävää työtä, joka sopisi mielestämme hyvin Interreg Auroran hankkeeksi, Bylund sanoi.