2019, Uutinen 28.11.2019 Paula Mikkola
-Ratkaisemme yhä useampia rajaesteitä. Viime vuonna ratkaisimme 14 rajaestettä, mikä oli suurin lukumäärä viimeisten 5-6 vuoden aikana. Tämän kertoi Pohjoismaiden ministerineuvoston Claes Håkansson Rajaneuvonnan Haaparannan tilaisuudessa.

Håkansson totesi aluksi, että Pohjola on Euroopan viidenneksi suurin talousalue ja yhdenneksitoista suurin koko maailmassa.

-Kun Pohjoismaat lasketaan yhteen, täällä asuu 26 miljoonaa ihmistä ja alueen bruttokansantuote on 8800 miljardia kruunua. Olemme maailman rauhanomaisin ja demokraattisin valtioiden yhteenliittymä, jossa asuu kaksi maailman onnellisinta kansaa, Håkansson sanoi.

Rajaesteet vähenevät

Rajaesteneuvosto on ylin poliittinen ryhmä, joka tekee töitä Pohjoismaiden välisten rajaesteiden poistamiseksi. Neuvosto perustettiin vuonna 2014 Pohjoismaiden pääministereiden yhteisen julistuksen pohjalta. Rajaesteneuvostossa on kahdeksan kansallista jäsentä, yksi kustakin viidestä Pohjoismaasta sekä Grönlannista, Färsaarilta ja Ahvenanmaalta. Lisäksi mukana on Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri ja Pohjoismaiden neuvoston edustaja.

-Kukin Rajaesteneuvoston jäsen valitsee 3-5 rajaestettä, joihin hän haluaa kunakin vuonna työssään keskittyä. Neuvosto pyrkii poistamaan olemassa olevia rajaesteitä, estämään ennakolta uuden rajaesteiden syntymisen ja tehostaa rajaesteitä koskevaa tiedotustoimintaa, Håkansson kertoi.

Monia esteitä on ratkaistu

Vuonna 2014 ratkaistiin kaksi rajaestettä, vuonna 2015 yksitoista estettä, vuonna 2016 kahdeksan estettä, vuonna 2017 kuusi estettä ja viime vuonna siis 14 rajaestettä.

-Apunamme on pohjoismainen rajaestetietokanta, jota päivitetään koko ajan. Sinne kirjataan uudet havaitut rajaesteet ja entisiin kehitetyt ratkaisut, Håkansson selitti.

Suomen rajaesteitä

Kimmo Sasi on Suomen edustaja Rajaesteneuvostossa.

-Pohjoiskalotin Rajaneuvonta ja Info Norden ovat meille tärkeitä toimijoita, sillä niiden kautta saamme tiedon havaituista rajaesteistä. Kun este on saatu kuvailtua, sille voidaan alkaa etsiä ratkaisua. On tärkeää löytää ongelman ydin. Käytämme muun muassa rajaestetietokantaa apuna, Sasi kertoi.

Uutta lainsäädäntöä

Kun Rajaesteneuvoston jäsen on valinnut ne esteet, joihin hän etsii ratkaisua kunakin vuonna, hän ottaa Suomessa yhteyttä Pohjola-Nordenin organisoimaan neuvontatoimikuntaan, johon kuuluu rajaesteiden kanssa työskentelevien tärkeimpien viranomaisten ja Rajaneuvonnan edustajia.

-Tuloksena voi olla uutta lainsäädäntöä, uusia viranomaisohjeita tai –käytäntöjä. Kaikki tämä työ raportoidaan Rajaesteneuvostossa, Sasi sanoi.

Ajankohtaisia rajaesteitä

Sasi kertoi myös joistakin rajaesteitä, jotka nyt ovat ajankohtaisia. Niihin kuuluu oikeus työttömyyskorvaukseen Ruotsissa, kun henkilö on irtisanottu tai lomautettu työpaikastaan Suomessa.

Toinen kysymys koskee sosiaalietuuksien maksamista, kun on epäselvää, minkä maan tehtäviin niiden maksaminen kuuluu.

-Rajat ylittävät arvokuljetukset esimerkiksi Tornion ja Haaparannan välillä, tavaroiden viennin yhteydessä suoritettavat tullaus- ja alv-talletukset, rekisteriviranomaisten välillä tehtävä kuolemantapauksista ilmoittaminen, erilaiset rakentamismääräykset, ammattipätevyydet, digitaaliset työvälineet ja yhteispohjoismainen tilastointi ovat muita Rajaesteneuvoston työlistalla olevia asioita, Sasi luetteli.