2019, Uutinen 26.06.2019 Paula Mikkola
– Yhteiset ja selkeät tavoitteet, riskien ja voittojen jakaminen. Se on paras tapa yrityksille menestyä yhdessä esimerkiksi rakennusalalla. Näin totesi Kimmo Koivisto, vaasalaisen Novia ammattikorkeakoulun professori.

Hän osallistui Narvikissa järjestettyyn Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan elinkeinohankkeeseen kuuluvaan seminaariin. Päivän teemana oli ”Valtionrajat tarjoavat rajat ylittäviä mahdollisuuksia”.

Kimmo Koivisto on työskennellyt projektissa, joka kantaa nimeä ”Allians, IPL och partners-erfarenheter, samspel och utveckling”. Projektissa on kehitetty vastuu- ja sanktiopohjaista mallia, joka perustuu yhteisiin tavoitteisiin ja yhdessä toimimiseen voittojen ja tappioiden jakamiseksi.

Suuri kiinnostus

Malli on herättänyt suurta kiinnostusta monilla toimialoilla.

– Eritoten rakennusalalla mutta myös öljyteollisuudessa. Perusta on erittäin yksinkertainen: sekä riskit että hyödyt jaetaan. Rakennusalalla tämä tarkoittaa kokonaissopimusta esimerkiksi suuremmasta rakennushankkeesta, Koivisto selitti.

Integroitu prosessi

On tärkeää, että koko hanke rakentuu läheiselle yhteistyölle.

– Kaikkien kumppaneiden organisaatiot ja resurssit pitää kerätä yhteen. Kaikkien prosessien ja työkalujen tulee olla yhteensopivia, esimerkiksi digitaalisten järjestelmien tulee olla integroituja. Yhteinen tavoite pitää olla kaikille selvä, Koivisto painotti.

Halvempaa ja nopeampaa rakentamista

Rakennushankkeet ovat usein mittavia ja monimutkaisia.

– Esimerkiksi Tampereen 2,3 kilometrin mittaisen kaupunkitunnelin rakentamisessa on käytetty tätä mallia. Suunnitteluvaiheessa tunnelin rakennuskustannukset arvioitiin 220 miljoonaksi euroksi. Lopulliset kustannukset jäivät kuitenkin vain 180 miljoonaan euroon. Lisäksi työ valmistui kuusi kuukautta arvioitua aikaisemmin, Koivisto kertoi.

Samanlaiset ehdot kaikille

Tärkeää on, että kaikki osapuolet ovat mukana samoilla ehdoilla.

– Riskit ja voitot jaetaan tasan. Päätösten on oltava yksimielisiä ja kaiken toiminnan tulee olla avointa. Kustannushallinnan malli on yhteinen ja ostot tehdään yhteishankintoina, Koivisto selitti.

Järjestelmä rakentuu kolmiportaiselle kaupalliselle mallille: Kustannukset jaetaan tasan, palkkiot jaetaan kiinteinä summina ja ne sisältävät myös ne kulut, joita projekti ei korvaa. Bonukset tai mahdolliset lisäkustannukset jaetaan yhdessä sovitun riskien jakomallin mukaan.

Peruskoulun rakentamishanke

Suuri hanke, jossa tätä mallia hyödynnetään, on uuden peruskoulun rakennusprojekti Vantaalla, Helsingin liepeillä. Tavoitteena on rakentaa terveelliset ja turvalliset opetustilat ja luoda hyvä oppimisympäristö.

– Kaikkien pitää olla yhtä mieltä siitä, kuinka työt suoritetaan. Tiloja on voitava käyttää tehokkaasti ja joustavasti, jotta oppilaat ja henkilökunta ovat tyytyväisiä ja jotta kustannukset ja aikataulu pysyvät suunnitelluissa rajoissa, Koivisto korosti.

Kaikkien on siis oltava tyytyväisiä suunnitelmaan ja sen toteutukseen.

– Tällaisen mittavan hankkeen kohdalla se voi olla haastavaa. Ihme kyllä, kaikki ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä – jopa poliitikot, jotka ovat viime kädessä vastuussa, Kimmo Koivisto totesi.