Uutinen 21.10.2022 Paula Mikkola
-Tarvitsemme yhteisen pohjoismaisen tunnistautumisjärjestelmän. Meidän pitää painostaa kunkin maan ministeriöitä, että se saadaan toimimaan. Näin kehotti Rajaesteneuvoston jäsen ja edellinen puheenjohtaja Kimmo Sasi esityksessään Tromssan tulevaisuusfoorumissa.

Pohjoismaiden hallitukset perustivat yhdessä vuonna 2014 Rajaesteneuvoston, jonka tehtävänä on löytää rajaesteitä ja poistaa niitä, koska ne vaikeuttavat Pohjoismaiden välistä vapaata liikkuvuutta. Rajaesteneuvostossa istuu kahdeksan poliitikkoa eri Pohjoismaista, Pohjoismaiden neuvoston edustaja ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri.

Ammattipätevyys

Kimmo Sasi kertoi ajankohtaisista rajaesteistä ja miten niitä on ehdotettu ratkaistaviksi.

Rajaesteneuvosto jakaa esteet eri teemojen alle. Ensimmäinen teema-alue on ammattipätevyyden tunnustaminen.

-Siinä on kyse toimialakohtaisen ammattipätevyyden vaatimuksista, jotka ovat maiden välillä erilaisia ja voivat edellyttää kohtuuttomasti täydentämistä. Tulkintoja pitäisi avata ja samoja pätevyysvaatimuksia hyväksyä useammissa Pohjoismaissa. Haluamme tässä asiassa olla Euroopassa edelläkävijöitä. Olemme keskustelleet myös virtuaalisesta pätevyyden täydentämisjärjestelmästä, Sasi sanoi.

Digitalisaatio

Rajaesteneuvoston toinen teema on digitalisaatio.

-Tässä kyse on muun muassa yhteispohjoismaisen tunnistautumisjärjestelmän rakentamisesta ja väestörekisterijärjestelmien yhteistyöstä. Tähän liittyy myös yhteinen digitaalinen kukkaro, joka sisältää digitaalisen ajokortin ja maksuliikenteen ratkaisut. Tavoitteena on varmistaa digitaalinen liikkuvuus ja mahdollistaa kaikille Pohjolan asukkaille yhteiset digitaaliset palvelut sekä rakentaa yhteinen infrastruktuuri, Sasi selitti.

Verotukseen liittyvät ongelmat

Seuraava yhteinen teema ovat verotuskysymykset.

-Tarkoituksena on ehdottaa ratkaisuja joihinkin valittuihin, verotukseen liittyviin rajaesteisiin, jotka liittyvät yhteispohjoismaiseen verosopimukseen, Sasi kertoi.

Painopisteiksi valittuja rajaesteitä

Kukin Pohjoismaa on valinnut joitakin rajaesteitä, joihin ne erityisesti keskittyvät.

Norjassa niitä ovat

 • henkilökohtainen avustaja muuton yhteydessä
 • liikuntaesteisten kuljetuspalvelu
 • Norjan kansalaisella, joka ei ole asunut Norjassa, ei ole äänestysoikeutta
 • Tulli ja arvonlisävero, kun henkilö tulee Suomesta Norjaan myydäkseen tavaroita markkinoilla.

Ruotsi keskittyy seuraaviin esteisiin:

 • Rajan yli työssä käyvien ja pohjoismaisten yritysten pankkitiliongelmat
 • Ulkomailla asuvien erityistä tuloveroa koskevien asioiden pitkät käsittelyajat
 • Ulkomaisten työnantajien velvollisuus pidättää vero työkorvauksesta, jonka työntekijä saa Ruotsissa tekemästään työstä.
 • suomalaisen perintöveron ja ruotsalaisten pääomatuloveron yhteensovittaminen.

Suomessa käsittelylistalla ovat

 • Työntekijän oikeus työttömyyskorvaukseen, kun Norjassa tehdyn työn jälkeen joutuu lomautetuksi ja irtisanotuksi.
 • Rajat ylittävät arvokuljetukset.
 • Rajan yli työssä käyvien luottokelpoisuus.
 • Ilmoitus ulkomaille kaksoiskansalaisuuden omanneiden henkilöiden kuolemasta.
 • Rajankävijöille asetetut henkilötunnusta ja henkilöllisyystodistuksia koskevat vaatimukset.

Kent Lidman