Uutinen 17.12.2023 Kent Lidman
Minulla on lyhyempi matka Pietariin kuin Helsinkiin. Ennen teimme Venäjän kanssa paljon yhteistyötä, mutta Venäjän aloitettua täysmittaisen sodan Ukrainan kanssa yhteistyö lakkasi. Tästä syystä meille yhteistyö pohjoisen suuntaan on nyt entistä tärkeämpää. Yhteistyön avulla rakennamme yhteistä tulevaisuutta, totesi Rovaniemen Arctic Spirit tapahtumassa puhunut Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen, joka toimii Barentsin alueneuvoston puheenjohtajana kaudella 2023–2025.

Puheenjohtajuutensa aikana Pohjois-Karjalan painopisteitä ovat vihreä siirtymä, liikenne- ja kuljetusasiat, kansalaisten välinen yhteistyö kulttuurin, urheilun ja terveydenhoidon aloilla sekä talousyhteistyö.

-Kaikissa näissä viidessä teemassa keskitymme erityisesti nuoriin, saamelaisiin, ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Kuljetuksiin sisältyvät kaikki liikennemuodot ja niiden sähköistäminen on tärkeää, Hirvonen kertoi.

Vihreä siirtymä

Hirvonen kertoi, että erityisesti vihreään siirtymään liittyen pyritään löytämään ratkaisuja työvoiman saatavuuteen koulutuksella, harjoittelulla ja opiskelijavaihdolla.

-Tarve houkutella työvoimaa ulkomailta on lisääntynyt ja tarvitsemme kansainvälistä rekrytointia ja rekrytointikampanjoita, Hirvonen sanoi.

Hän pitää tärkeänä myös alueiden välistä yhteistyötä aluesuunnittelussa.

Kansalaisten välinen yhteistyö

Kansalaisten välisessä yhteistyössä Hirvonen haluaa lisätä kulttuuriyhteistyötä Barentsin alueella.

-Meidän pitää koordinoida paremmin eri alueiden kulttuuripanostuksia. On tuettava verkostoitumista ja lisättävä myös kulttuurisektorin liikkuvuutta, Hirvonen totesi.

Hän haluaa lisätä myös urheiluvaihtoa ja yhteistyötä terveydenhoidon aloilla.

Taloudellinen yhteistyö

Talousyhteistyön kasvattamiseksi tulisi lisätä eri sektoreiden välistä yhteistoimintaa, vientiä ja tuontia.

-Yksi keino sen toteuttamiseksi on keskinäisen tuntemisen kehittäminen niin, että jokainen alue vuorollaan esittelee omia toimialojaan ja kertoo, minkälaista yhteistyötä ne haluavat, Hirvonen ehdotti.

Yhteistyösuunnitelma

Pohjois-Karjala on laatinut Barentsin yhteistyötä varten suunnitelman tuleville kahdelle vuodelle. Se sisältää muun muassa seuraavaa:

  • varmistetaan aluetasolla Barentsin yhteistyön jatkuminen,
  • järjestetään vuosittain kaksi suurempaa tapahtumaa,   
  • organisoidaan säännölliset Barentsin alueneuvoston kokoukset,
  • tehdään läheistä yhteistyötä virkamieskomiteoiden, Barentsin kansainvälisen sihteeristön ja Norjan Barents-sihteeristön kanssa,
  • koordinoidaan toiminnot Pohjoiskalotin neuvoston, NSPA-verkoston, Pohjoismaiden ministerineuvoston ja muiden pohjoisten foorumeiden kesken.

Kent Lidman