Uutinen 14.03.2023 Kent Lidman
-Barentsin alueen ja etenkin sen kansalaisten välinen yhteistyö on nyt tärkeämpää kuin koskaan, sanoi Ruotsin tuore ulkoministeri Tobias Billström (kok.) puheessaan tämän vuoden Kirkkoniemen konferenssin avajaisissa.

Barents-yhteistyö käynnistyi Kirkkoniemessä 30 vuotta sitten, muutama vuosi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1993. Norjan silloinen ulkoministeri Thorvald Stoltenberg teki aloitteen Barentsin alueen yhteistyöstä. 

Sen seurauksena aloitettiin Kirkkoniemen konferenssien järjestäminen vuonna 2008, jonka jälkeen niitä on järjestetty joka vuosi. Konferenssi on kohtaamispaikka ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita pohjoisen politiikasta ja Barentsin yhteistyön kehittämiskeskusteluista. Tapahtuma nostaa esiin pohjoisen kehityksen eri näkökulmia politiikan, liiketoiminnan ja yhteiskuntakehityksen saroilta.

Venäjän hyökkäys

Viime vuoden konferenssin toteuttamisen aikana, 24. helmikuuta Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Silloin yksi konferenssin teemoista käsitteli yhteistyön syventämistä ja yksinkertaistamista Finnmarkin/Kirkkoniemen ja Murmanskin alueen välillä. Tuolloin alueen asukkailla oli viisumivapaus ja konferenssin ensimmäisenä päivänä mukana oli monia venäläisosallistujia. Suunnitelmissa oli myös Venäjän ulkoministeri Sergej Lavrovin osallistuminen.

Yhteistyö loppui lähes täysin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja myöhemmin Venäjä suljettiin pois Barentsin yhteistyöstä.

Yhteistyön merkitys

Tämän vuoden konferenssi käsitteli hyvin pitkälti Venäjän hyökkäyksen seurauksia.

Viime syksynä virkaan astunut Ruotsin ulkoministeri Tobias Billströmin mielestä Venäjän hyökkäyksestä huolimatta Barentsin yhteistyö on hyvä esimerkki rajat ylittävän yhteistyön tärkeydestä.

-Barentsin yhteistyötä on tehty menestyksellisesti 30 vuoden ajan. Sillä on ollut vaikutusta kaikilla tasoilla, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, hän sanoi.

Vihreä siirtymä

Tobias Billström otti esiin joitakin teemoja, jotka ovat olleet Barentsin yhteistyössä erityisen tärkeitä.

-Yksi niistä on ilmastonmuutos, joka koskee Barentsin aluetta paljon enemmän kuin muita alueita. Muita ovat vihreä siirtymä ja alueen asukkaiden välinen yhteistyö, joka olla on suuri merkitys kansalaisyhteiskunnalle, hän totesi.

Ainutlaatuista yhteistyötä

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihreät) oli mukana myös viime vuoden tapahtumassa. Hän korosti Barentsin yhteistyön ainutlaatuisuutta.

-Venäjän hyökkäys on kuitenkin muuttanut yhteistyötä niin, että joudumme jatkamaan sitä ilman Venäjää. Yhteistyö on tärkeää koko arktiselle alueelle ja sillä on suuri merkitys paikallisesti ja alueellisesti sekä saamelaisten alkuperäiskansalle, hän sanoi.

Pohjoisen alue tärkeä

Norjan ulkoministeriön valtiosihteeri Eivid Vad Petersson totesi, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Euroopan turvallistilannetta pitkäksi aikaa.

-Tästä näkökulmasta pohjoisen vakaus on erittäin tärkeä. Norjan hallitus panostaa vahvasti pohjoisen alueisiin ja siihen, että alueella asuu ihmisiä. Tästä on yhtenä esimerkkinä se, että elokuusta alkaen Finnmarkin alueella lasten päivähoito on ilmaista. Arktisen neuvoston yhteistyötä pitää jatkaa ilman Venäjää ja sen puheenjohtajuus siirtyy Venäjältä meille toukokuussa, Petersson sanoi.

Suuria vaikutuksia saamelaisiin

Maja Kristine Jáma on Norjan Saamelaisparlamentin jäsen. Hän kritisoi sitä, millä tavoin saamelaisia käsitellään ja kertoi, että ilmastonmuutos vaikuttaa erittäin voimakkaasti saamelaisiin.

-Ilmaston muutos vaikuttaa ensin ja voimakkaimmin Saamen kansaan. Myös sillä, mitä te kutsutte vihreäksi siirtymäksi, on suuria vaikutuksia meihin, koska sitä toteutetaan teollisuuden ehdoilla eikä meidän saamelaisten kanssa keskustella, hän sanoi.

Jáma suhtautui erittäin kriittisesti Norjan valtioon ja siihen, ettei se ole purkanut Keski-Norjassa sijaitsevaa Fosenin tuulivoimapuistoa, vaikka Norjan korkein oikeus päätti, että tuulivoimapuistojen rakentaminen sinne oli laitonta. 

-Nyt on kulunut jo yli 500 päivää siitä, kun Korkein oikeus totesi rakentamisen laittomaksi. Tuulimyllyt haittaavat poronhoitoa ja vaikeuttavat saamelaista kulttuuria. Vaadimme, että lakia noudatetaan, hän sanoi.

Helmi-maaliskuun aikana Norjan saamelaiset ovat järjestäneet laajoja mielenosoituksia sitä vastaan, että Fosenin tuulivoimalat edelleen toimivat. 

Kent Lidman