Uutinen 30.04.2024 Kent Lidman
-Yhteistyösuhteet ovat meille erittäin tärkeitä. Niiden avulla voimme ratkaista haasteita ja usein löytää useampia ratkaisuja. Siksi meidän pitää tehdä yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi. Näin sanoi Bodön Nord-yliopiston rehtori Hanne Eleonora Solheim Hansen Kirkkoniemen konferenssissa

Olemme jo aikaisemmin kertoneet Pohjoiskalotin merkittävästä osaajien puutteesta, jonka vuoksi koulutukset ovat tärkeitä.

Arctic five

Pohjoiskalotin eri koulutuksenjärjestäjien välillä on monia pitkälle kehittyneitä yhteistyömuotoja. Yksi niistä on Arctic Five, joka tarkoittaa viiden pohjoisimman yliopiston välistä yhteistyötä. Siinä ovat mukana Norjan arktinen yliopisto Tromssasta, Lapin yliopisto Rovaniemeltä, Luulajan tekninen yliopisto, Uumajan yliopisto ja Oulun yliopisto.

UArcticin osa

Nord-yliopisto ei kuulu Arctic Fiveen, mutta sillä on monipuolista yhteistyötä sen ja useiden muiden yliopistojen kanssa eri puolilla maailmaa. Nord kuuluu Arktisten yliopistojen verkostoon UArcticiin, jossa on mukana korkeakouluja, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia koko arktiselta alueelta. Tavoitteena on tehdä tutkimusta ja tarjota koulutusta arktisella alueella.

-Se on meille tärkeä kumppani. Teemme yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Kanadassa, Yhdysvalloissa, Suomessa, Grönlannissa, Islannissa ja Ruotsissa useilla monitahoisilla aloilla, kuten kestävyys, talous ja ekologia, Solheim Hansen kertoi.

Edistynyttä koulutusta

Nord-yliopistossa on 1100 opiskelijaa ja se tarjoaa monipuolista koulutusta ja tutkimusta muun muassa vihreään siirtymään, innovaatioihin ja yrittäjyyteen, kuljetuksiin ja logistiikkaan, terveyteen ja hyvinvointiin, opetukseen sekä sosiaaliseen, poliittiseen ja sotilaalliseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Saamelaisalueen tutkimus ja koulutus ovat myös tärkeitä.

-Teemme yhteistyötä saamelaisten koulutuksen, laitosten ja yhteisöjen kanssa. Meillä on tutkimushankkeita ja opetusta eteläsaamen ja luulajansaamen kielillä, Solheim Hansen sanoi.

Saamelainen korkeakoulu

Yksi maailman harvoista saamelaisista korkeakouluista sijaitsee Kautokeinossa. Liv Inger Somby toimii rehtorina Sami allaskuvlassa, joka on korkeakoulun saamelainen nimi.

-Olemme maailman ainoa saamelaiskorkeakoulu, joka antaa opetusta aloittelijan tasolta tohtoritasolle, Somby kertoi Kirkkoniemen konferenssissa.

Tekee yhteistyötä

Korkeakoulu tekee alkuperäiskansojen koulutuksessa yhteistyötä kaikkialle maailmaan.

-Meillä on yhteistyökumppaneita Kanadassa, Yhdysvalloissa, Australiassa, Grönlannissa, Havaijilla ja muissa maissa, Somby luetteli.

Saamelaisten oikeudet

Saamelaiskorkeakoulussa on 200 opiskelijaa ja 100 työntekijää.

-Olemme Norjan pienin korkeakoulu, mutta laitos on erittäin tärkeä alkuperäiskansoille ja saamelaisväestön oikeuksille. Visiomme on olla tulevaisuuden Saamelaisalueen yliopisto, joka vastaa saamelaisyhteiskunnan tarpeisiin. Suurin haasteemme on rekrytointi, Somby kertoi.

Saamen kielet

Saamea käytetään opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon kielenä.

-Enimmäkseen käytämme pohjoissaamea, mutta myös etelä- ja luulajansaamea. Tutkimuksen kielenä käytämme myös englantia, Somby selitti.

Saamelaiskorkeakoulu kouluttaa esimerkiksi opettaja- ja esikouluopettajia, saamen käsitöitä, muotoilua, poronhoitoa ja sairaanhoitajia.

Monia haasteita

Tromssan Norjan arktinen yliopisto (UiT) on yksi Arctic Fiven jäsenistä.

-Arctic Fiven puitteissa teemme hyvää yhteistyötä Ruotsin ja Suomen yliopistojen kanssa. Meillä on monia yhteisiä haasteita esimerkiksi vihreään siirtymään liittyen, kertoi UiT:n rehtori Dag Rune Olsen.

Venäläisiä opiskelijoita

UiT:n toiminta käynnistyi 1988 ja myös Venäjän Ukrainan hyökkäyksen jälkeenkin yliopistolla on venäläisiä opiskelijoita.

-Teimme aikaisemmin monipuolista yhteistyötä Venäjän kanssa, mutta maailmanpoliittisen tilanteen muutoksen jälkeen se on nyt loppunut. Meillä on kuitenkin edelleen venäläisiä opiskelijoita, joista joillekin tämä on keino välttää Venäjän tilannetta. Yliopistossa voi opiskella venäjän kieltä ja saada muuta venäjänkielistä opetusta, Olsen sanoi.

Tutkimusta

Tutkimus on keskeinen osa UiT:n toimintaa.

-Pohjois-Norja on meille tärkeä alue. Teemme tutkimusta niin siviiliteemoissa, kuten elinkeinoelämään liittyen, kuin sotilaallisissa kysymyksissäkin, Olsen selitti.

Ilmastontutkimus

UiT tekee paljon myös ilmaston muutokseen ja sen seurauksiin liittyvää tutkimusta. Yliopistolla on toimintaa muun muassa Huippuvuorilla.

-Siellä ilmastonmuutoksen voi selvästi havaita. Tarkkailemme kehitystä ja voimme antaa neuvoja poliitikoille, Olsen kertoi.

UiT:llä on runsaat 16 000 opiskelijaa koko Pohjois-Norjan alueella, mutta suurin osa on Tromssassa. Myös Altassa on paljon opiskelijoita. Yliopistolla on lähes 3800 työntekijää.

Kent Lidman