Uutinen 15.06.2022 Paula Mikkola
Interreg Pohjoinen ja Interreg Botnia-Atlantica ohjelmissa on vuosien 2014-2020 aikana toteutettu 184 yhteistyöhanketta. -Interreg on tärkeä monen alan pohjoisen yhteistyön vahvistamiselle ja osaltaan se myös vahvistaa Euroopan laajuista yhteistyötä, sanoi Interreg Pohjoisen ohjelmajohtaja Iiris Mäntyranta, kun hän esitteli Interreg Botnia-Atlantican ohjelmajohtaja Jenny Bergkvistin kanssa näiden kahden EU-ohjelman tuloksia Skellefteåssa pidetyssä yhteisessä konferenssissa.

Tapahtumaan osallistui noin 250 henkilöä Ruotsista, Suomesta ja Norjasta. Tilaisuus oli kahden aikaisemman Interreg-ohjelman päätöstapahtuma ja se käynnisti uuden, vuosille 2021-2027 laaditun Interreg Aurora ohjelman, joka yhdistää nämä kaksi aikaisempaa ohjelma-aluetta (tästä lisää toisissa artikkeleissa),.

Alkoi vuonna 1995

Toteutetuista 184 rajat ylittävästä hankkeesta 118 oli Interreg Pohjoisen hankkeita ja 66 Botnia-Atlantican hanketta. Ohjelmien yhteenlaskettu budjetti oli 112 miljoonaa euroa, jossa ovat mukana EU-rahat, Norjan rahoitus ja kansallinen vastinrahoitus. Ohjelmilla on rakennettu rajat ylittävää yhteistyötä, luotu innovatiivisia resursseja ja vahvistettu pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa.

Ensimmäiset Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Suomen, Pohjois-Norjan ja Saamenmaan Interreg-ohjelmat käynnistyivät vuonna 1995.

-Siitä lähtien ohjelmat ovat rahoittaneet lukuisia hankkeita, joista on syntynyt pitkäkestoista yhteistoimintaa monien toimijoiden välille ohjelma-alueella, Mäntyranta ja Bergkvist totesivat.

Korona vaikutti

Koronapandemia hankaloitti hankkeiden toteuttamista.

-Koronalla oli suuri vaikutus rajayhteistyöhön ja esimerkiksi monia fyysisiä kokouksia jouduttiin perumaan. Ohjelma-alue on niin laaja, että normaalitilanteessa joutuu matkustamaan paljon, Bergkvist totesi.

-Muistan kun meillä oli kerran kokous Norjan Kirkkoniemessä keskellä talvea. Ensin matkustimme autolla yhdeksän tuntia Norjaan, sitten kokoustimme 5-6 tuntia, ja sen jälkeen ajoimme vielä yhdeksän tuntia kotiin. Se oli hyvä esimerkki ohjelma-alueen laajuudesta, Mäntyranta kertoi.

 

Saamelaishankkeita

Saamen kieleen liittyviä hankkeita on ollut paljon.

-Kieli on saamelaiskulttuurissa keskeinen elementti. Saamelaishankkeiden toteutus jatkuu nyt uuden Interreg Auroran puitteissa, Mäntyranta kertoi.

Interreg-ohjelmat ovat myös vahvistaneet alueen matkailua.

-Esimerkiksi Ruotsin Höga kusten (Korkearannikko) alueella, joka on tärkeä käyntikohde myös eurooppalaisesta näkökulmasta, Bergkvist totesi.

Yliopistojen yhteistyö

Iiris Mäntyranta kertoi, että pohjoisten yliopistojen välinen yhteistyö on myös ollut merkittävää.

-Niissä tehdään paljon tutkimusta, josta voi vaihtaa kokemuksia ja tehdä yhteistyötä. Samoin koulutusta lisäämällä voidaan helpottaa koko aluetta vaivaavaa osaajapulaa, hän kertoi.

Nuorten saaminen mukaan erilaisiin rajat ylittäviin yhteistyöhankkeisiin nähdään tärkeäksi asiaksi.

-Haaparannan ja Tornion alueiden välisestä nuorisoyhteistyöstä olemme saaneet paljon myönteisiä kokemuksia, Mäntyranta sanoi. 

-Yhteistyö kolmessa valtiossamme on tärkeää. Meillä on monia samankaltaisuuksia, mutta myös eroja, joita pitää kunnioittaa, Bergkvist totesi.

Sähköiset lennot

Konferenssin osallistujista moni oli ollut toteuttamassa Interreg-hankkeita. Yksi esimerkki oli sähkölentojen kehittäminen Merenkurkun alueella.

-Uskon vakaasti, että sähköiset lennot tulevat toteutumaan Merenkurkun alueella viiden vuoden sisällä, kertoi Merenkurkun EAYY:n johtaja Mathias Lindström.

Ohjelmassa esiteltiin myös muita yhteistyöhankkeita; saamenkielen osaamisen vahvistaminen, retkeilyreittien rakentaminen Norjasta Suomen korkeimmalle tunturille Haltille ja reittien yhteinen hallinto, pelitoimialan kehittäminen Merenkurkun alueella, pienten ja keskisuurten yritysten viestintäosaamisen parantaminen, matkailun kehittäminen Arktiksella, Merenkurkun ja Höga kustenin alueella.

Kent Lidman