2020, Uutinen 22.03.2020 Paula Mikkola
-Olemme rahoittaneet Interreg Pohjoisen ohjelmasta 19 saamelaishanketta 2014-2020 aikana. Tämän kertoi Interreg Nordin ohjelmajohtaja Iiris Mäntyranta Ruotsin Jokkmokissa pidetyssä ”Rajattomia mahdollisuuksia Saamemaassa” konferenssissa.

Tilaisuus kokosi noin 70 osallistujaa Ruotsin, Norjan ja Suomen saamelaisalueilta. Ohjelmassa esiteltiin muun muassa lukuisia Interreg Nordin rahoittamia saamelaishankkeita.

Interreg Pohjoisen ohjelmakausi on 2014-2020 ja ohjelma on jaettu kahteen maantieteelliseen alueeseen. Toinen on Saamenmaa ja toinen on Pohjoinen. Toteuttamisalue ulottuu pohjoisen Troms-Finnmarkin maakunnasta etelän Taalainmaalle.

Ohjelmakausi päättyy tänä vuonna

Interreg Pohjoisen ohjelmassa on neljä painopistealuetta: tutkimus ja kehitys, yrittäjyys, kulttuuri ja ympäristö sekä yhteiset työmarkkinat. Ohjelman kokonaisbudjetti on 54,8 miljoonaa euroa, jolla on rahoitettu 72 käynnissä olevaa hanketta ja 37 jo päättynyttä hanketta.

-Ohjelmakautta ollaan päättämässä tänä vuonna, mutta rahaa on vielä haettavissa. Samaan aikaan valmistaudumme neuvottelemaan seuraavasta seitsemän vuoden Interreg-ohjelmasta. Interreg Pohjoinen on yksi sadasta Euroopan rajat ylittävästä ohjelmasta. Tänä vuonna vietämme myös Interreg-ohjelmien käynnistymisen 30-vuotisjuhlaa, Mäntyranta kertoi.

Kulttuuri ja ympäristö suosituimpia teemoja

Interregin Saamenmaan osaohjelma kattaa Suomessa Lapin, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat, Norjassa Troms-Finnmarkin, Nordlandin, Tröndelagin ja osia Hedmarkin maakunnista, sekä Norrbottenin, Västerbottenin, Jämtlannin ja osia Taalainmaan maakunnista Ruotsissa.

-Näistä yhdeksästätoista rahoitetuista saamelaishankkeista monet kohdistuvat kulttuurin ja ympäristön painopistealueeseen. Hankkeita on rahoitettu myös yhteiset työmarkkinat ja yrittäjyysteemoista, Mäntyranta sanoi.

EU- ja Norjan rahaa

Saamelaishankkeiden yhteenlaskettu budjetti on 8,7 miljoonaa euroa, josta EU-tuki kattaa 6,9 miljoonaa euroa. Norja, joka ei ole EU-maa, rahoittaa hankkeita 1,8 miljoonalla eurolla.

-Tämän konferenssin tarkoituksena on esitellä joitakin toteutettuja saamelaisia hankkeita ja pyrkiä kertomaan hieman siitä, miltä uusi Interreg tulee näyttämään seuraavalla seitsemän vuoden kaudella, Mäntyranta selitti.