Uutinen 18.08.2022 Paula Mikkola
Ensi vuonna tehdään esitys Pohjois-Norjan radan rakentamisesta. Tämä tuli ilmi, kun alueiden investointipanostuksia ja ehdotuksia käsiteltiin Kiirunassa, arktista infrastruktuuria käsitelleessä seminaarissa otsikolla ”Infrastruktuurin kehitys Arktiksella – alueiden näkökulmia”.

Yksi ehdotuksista on Pohjois-Norjan rata.

-Siitä julkaistaan selvitys ensi kesänä, kertoi BaneNORin johtaja Thor Braekkan.

BaneNOR on valtionyhtiö, joka vastaa Norjan rautateistä. Pohjois-Norjan rata tarkoittaa radan jatkamista Fauskesta Narvikin ja Harstadin kautta Tromssaan.

-Keskustelua käydään kahdesta pohjoisen kuljetusratkaisusta. Toinen niistä sisältää lento- laiva-, maantie- ja rautatiekuljetukset. Toisessa pohditaan parasta rataratkaisua Fausken ja Tromssan välille. Kummastakin valmistuu selvitys ensi kesään mennessä. Sen jälkeen esitykset voidaan sisällyttää vuosille 2027–2037 laadittuun kansalliseen liikennesuunnitelmaan, Braekken kertoi.

Rahtiliikenne tuplaantuu

Norjan rataverkosto käsittää 4200 kilometriä ja siitä noin 60 prosenttia on sähköistetty. Pohjois-Norjassa verkostoon kuuluvat Nordlannin rata Trondheimista Bodöön ja Ofoten rata Narvikista Riksgränsenille.

-Arvioimme, että Nordlannin radalla rahtiliikenne tuplaantuu kahdesta neljään päivittäiseen tavarajunaan vuoden 2022 aikana ja kasvu jatkuu edelleen vuoden 2023 aikana. Meillä on menossa useita hankkeita, jotka tähtäävät kapasiteetin parantamiseen, sähköistämiseen sekä dieselpolttoaineen vaihtamiseksi vetyyn, Braekken kertoi.

Lisää kapasiteettia

Ofoten- eli malmiradalle suunnitellaan uusia ja entistä pidempiä ohituspaikkoja sekä pidemmällä tähtäimellä kaksoisraidetta. Liikenne Narvikin satamaan kasvaa. Sinne tulee viikoittain 34 tavarajunaa ja 28 malmijunaa.

-Tavoitteemme on lisätä kapasiteettia 75 000 tonnista 100 000 tonniin. Investoinnit maksavat 328 miljoonaa Norjan kruunua. Rautatieaseman rakennusta ja ympäröiviä alueita pitää laajentaa, minkä arvioidaan maksavan 681 miljoonaa kruunua, Braekkan sanoi.

Vuoteen 2040 ulottuva ennuste arvioi myös henkilöliikenteen kasvavan Ofoten-radalla, jota kutsutaan myös Arctic Train -nimellä.

Pohjoisen suurinvestoinnit

Pohjois-Ruotsissakin arvioidaan junaliikenteen ja muun infrastruktuurin kasvavan Norrbottenin ja Västerbottenin suunniteltujen, yli 1000 miljardin Ruotsin kruunun arvoisten investointien myötä.

-Etsimme teollisuuden kanssa yhdessä liikenneratkaisuja, jotka ovat tehokkaita ja ilmaston kannalta älykkäitä, kertoi Trafikverketin vanhempi infrastruktuurisuunnittelija Annica Lindström.

800 miljardin liikennesuunnitelma

Trafikverket on nyt laatimassa vuosille 2022–2033 liikennesuunnitelmaa, johon sisältyy investointeja lähes 800 miljardin kruunun arvosta.

-Niistä 165 miljardia käytetään rautateihin ja 197 miljardia maanteihin. Loput 437 miljardia on varattu kehittämishankkeisiin, Lindström kertoi.

Yritystoiminnan vahvistaminen

Pohjois-Ruotsin yritysten toiminnan vahvistamiseksi lisätään valtateiden ja kantateiden kapasiteettia ja turvallisuutta, panostetaan painavampiin ja pidempiin tavarajuniin, tehdään malmiradalle erityisinvestointeja, kehitetään Luulajan satamaa ja siirretään tavarakuljetuksia maanteiltä juniin ja laivoihin.

Malmiradalla on kyse kapasiteetin lisäämisestä kasvattamalla päivittäisten tavarajunien määrää. Trafikverket haluaa myös aikaistaa Norrbotnia-radalla Dåvan (Uumaja) ja Skellefteån välisen yhteyden rakentamista yhdellä tai kahdella vuodella (Norrbotnia-radan suunnitelmista lisää toisessa artikkelissa).

Kahdentoista vuoden suunnitelmat

Suomessa liikennesuunnitelmat laaditaan kahdeksitoista vuodeksi. Päätavoitteena on, että infrastruktuuri on tavoitettavissa, kestävää ja tehokasta. Suunnitelman pohjana on kaikkien asiaan kuuluvien sidosryhmien yhteistyö.

Nykysuunnitelma ulottuu vuosille 2021–2032, mutta tällä hetkellä ollaan laatimassa päivitettyä, vuosille 2025–2036 tarkoitettua suunnitelmaa.

-Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuuden sähköistäminen on iso hanke, johon sisältyvät alustojen vaihto, siltojen, matkustaja- ja tavaraterminaalien rakentaminen, kertoi Suomen liikenneverkoston vanhempi asiantuntija Kristiina Hallikas.

Digitalisaatio

Suomessa suunnitellaan myös uuden digitaalisen infrastruktuurin käyttöönottoa koko maassa vuosien 2028–2040 aikana. Pohjoisen rataosuuksilla Tornio-Kolari ja Tornio-Rovaniemi se on määrä toteuttaa vuosina 2036–2038.

Suunnitelmiin sisältyy myös uuden Pajala-Kolari-Sodankylä ratayhteyden rakentaminen (tästä lisää toisessa artikkelissa myöhemmin).

Kent Lidman