2019, Uutinen 28.02.2019 Paula Mikkola
Erillisverotus ja yhdenvertaisuus olivat tärkeimpiä keskustelunaiheita, kun EU-parlamentaarikot Anna Hedh (sd) ja Abir Al Salhani (kesk) kohtasivat Luulajan yhdenvertaisuusfoorumissa.

Keskustelun otsikkona oli ”yhdenvertaisuustaistelu EU:ssa”. Neuvottelut EU:n tulevasta talouskehyksestä ja toukokuun lopulla järjestettävät EU-vaalit olivat lähtökohtana. EU:n sosiaalipilarin mukaan naisia ja miehiä tulee kohdella samalla tavalla ja molemmilla pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla aloilla. Keskustelu käsitteli sitä, kuinka paljon nämä asiat saavat kannatusta EU:n uudessa talouspolitiikassa ja mitkä yhdenvertaisuuskysymykset ovat EU-vaaleissa tärkeimpiä.

Erillisverotus käyttöön kaikissa maissa

Keskustelun järjesti Ruotsin Kvinnolobby. Järjestön Malpuri Groth aloitti keskustelun kertomalla, mitä vaatimuksia he asettavat EU:lle.

-Vaadimme, että kaikissa EU-maissa otetaan erillisverotus käyttöön. Vaadimme, että yhä useammat naiset voivat lähteä työelämään ja alkaa yrittäjiksi, hän sanoi.

Groth vaati myös, että EU:n tulee turvata naisten ja tyttöjen seksuaalinen ja lisääntymisterveys ja –oikeudet. EU:n tulee pyrkiä varmistamaan pakolaisnaisten ja – tyttöjen turvallinen pääsy Eurooppaan ja se, että EU-varoja jaetaan yhdenvertaisesti.

Vanhempainetuudet Ruotsin mallin mukaan

-Jotta naiset pääsisivät paremmin osallistumaan työelämään, EU:n pitää panostaa laajempaan päivähoitoon ja vanhempainetuuksien laajentamiseen tai käyttöönottoon EU:ssa ruotsalaisen mallin mukaan. Lisäksi pitää lisätä panostuksia vanhusten ja vammaisten hoitoon, Groth vaati.

Turvallisia reittejä

Monille tytöille ja naisille käy huonosti, kun he pakenevat sotia ja levottomuuksia.

-Pelon vuoksi naiset jäävät kriisialueille ja joutuvat siellä vaikeuksiin. Monet pakolaisnaiset joutuvat seksuaalisen väkivallan, ihmiskaupan ja prostituution uhreiksi. Tämän vähentämiseksi EU:n pitää luoda naisille ja tytöille turvallisia reittejä Eurooppaan, Groth sanoi.

EU-rahojen yhdenvertaisuus

Grothin mielestä on lisäksi tärkeää, että varmistetaan EU-varojen käytön yhdenvertaisuus.

-Yhdenvertaisuuden pitää näkyä EU:n lyhyen ja pitkän aikavälin budjeteissa. Se on varmistettava EU:n rakennerahastoissa. EU-parlamentin budjettien käyttöä valvovassa valiokuntatyössä tulee huomioida yhdenvertaisuusperiaatteet, hän vaati.

Vanhempainetuudet

Anna Hedh (sd) on ollut EU-parlamentin jäsen 15 vuotta. Hänen mielestään erillisverotuksen edistäminen on tärkeä kysymys.

-Vain Suomi ja Ruotsi ovat tällä hetkellä ainoat EU-maat, joissa erillisverotus on käytössä. Mielestäni se pitäisi olla käytössä kaikissa maissa, sillä se on tärkeä yhdenvertaisuuskysymys.

Vanhempainetuudet ovat myös tärkeitä asioita.

-Monessa EU-maassa miehet käyvät töissä ja naiset ovat kotona. Tarvitaan Ruotsin mallin mukaisia vanhempainetuuksia, jotta naiset voivat lähteä töihin kodin ulkopuolelle ja tulla taloudellisesti itsenäisemmiksi, Hedh totesi.

Tavoitteena paikka EU-parlamentissa

Abir Al Salhani on toisella sijalla Ruotsin keskustapuolueen EU-ehdokkaiden listalla. Hän ei ole aikaisemmin ollut edustajana EU-parlamentissa. Tällä hetkellä keskustalla on vain yksi EU-parlamenttiedustaja.

-Toivon, että saan EU-vaaleissa kannatusta niin paljon, että saamme EU-parlamenttiin kaksi keskustapuolueen edustajaa, hän sanoi.

Liian vähän naisia

Al Salhanin mielestä Ruotsissa ja EU:ssa on liian vähän naisia johtavissa asemissa.

-EU-komissaareja on 28 ja heistä vain yhdeksän on naisia. EU:ssa miehet ovat hallitsevassa asemassa. Nyt on aika saada tasa-arvoisempi EU kaikilla tasoilla, hän sanoi.

EU vaikuttaa arkipäivään

Anna Hedhin mielestä kiinnostuksen EU:ta kohtaan pitäisi olla nykyistä suurempaa.

-Kaikki eivät ole ymmärtäneet, että 60-70 prosenttia arkipäivästämme on EU-säätelyn vaikutuspiirissä. Siihen sisältyvät esimerkiksi työajat, kuluttajasäännöt ja monet muut asiat. Jos ihmiset ymmärtäisivät tämän, kiinnostus EU:ta kohtaan olisi paljon suurempi.

Laki seksin ostosta

Anna Hedh on EU:ssa aktiivinen ihmiskauppaa ja seksin ostoa koskevissa kysymyksissä.

-On merkittävää, että Ruotsi on laatinut seksin oston kieltävän lain. Samanlainen kielto pitäisi ottaa käyttöön useammissa EU-maissa, hän sanoi