2019, Uutinen 07.01.2019 Paula Mikkola
Rahat vähenevät, tukiprosentit pienenevät ja joukko muita muutoksia on odotettavissa uusiin Interreg-ohjelmiin vuoden 2020 jälkeen, ennusti EU:n Interact-ohjelman Bernhard Schausberger Rovaniemen klusteroitumistapahtumassa alkutalvesta.

Nykyiset Interreg-ohjelmat päättyvät 2020 ja niiden tilalle laaditaan vuosille 2021-2027 ulottuvat uudet ohjelmat.

 Keskitytään ydinalueeseen

 -Maakohtaisiin ohjelmiin ei tule suuria muutoksia. Enemmän yhteistyötä naapurimaiden kanssa edellytetään meret ylittäviltä ohjelmilta. Rajat ylittävissä ohjelmissa tullaan yhä enemmän keskittymään ydinalueeseen, Schausberger kertoi.

 

Eurooppalaiset teemat

 Uudet ohjelmat rakentuvat moneen eri teemaan.

 Älykkäämpi Eurooppa teemaan kuuluu pk-yrityksille suunnattu tutkimus, innovaatiot ja osaamisen kehittäminen.

 Vihreämpi Eurooppa käsittää vihreän energiantuotannon, vihreät ja siniset investoinnit, kiertotalouden, ilmastoon sopeutumisen ja riskien minimoinnin.

 Yhtenäisempi Eurooppa tavoittelee parempia kuljetuksia, kestävää ja älykästä alue- ja paikallistason rajat ylittävää yhteistyötä.

 Sosiaalisempi Eurooppa tulee lähemmäksi kansalaisia ja yhdistää kaupunkien ja paikallisyhteisöjen kehityksen sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöulottuvuuden. Sen tavoitteena on paikallisista lähtökohdista tapahtuva kehittäminen.

 Paremmat Interreg-ohjelmat, joilla poistetaan hallinnollisia esteitä ja jotka tukevat demokraattisen yhteiskunnan rakentamista.

 Turvallisempi ja varmempi Eurooppa, joka edistää liikkuvuutta rajojen yli, sujuvoittaa muuttoliikettä ja antaa turvaa siirtolaisille.

 

Haasteita

 Tulevalla, vuoteen 2027 ulottuvalla ohjelmakaudella on muutamia suuria haasteita.

-Yksi koskee sitä, miten uudet ohjelmat rakennetaan. Toinen on brexit, joka tulee vaikuttamaan koko Euroopan unioniin. Kolmas haaste, joka erityisesti näkyy täällä pohjoisessa, on Venäjän ja EU:n suhde ja miten se kehittyy jatkossa, Schausberger luetteli.

 Hän korosti samalla, että mitään ei ole vielä lopullisesti päätetty. Hän kehotti nykyohjelmia olemaan itse aktiivisia uuden ohjelmakauden suunnittelun edellä.

-Alueiden pitäisi itse selkeästi kertoa, mitkä ovat tärkeitä rajayhteistyöasioita ja mitkä asiat kuuluvat ylikansalliseen yhteistyöhön. Se tieto on tärkeää kertoa komissiolle, Schausberger sanoi.