2021, Uutinen 24.02.2021 Paula Mikkola
-EU:n Interreg-ohjelmien toteuttamiseen on varattu tulevalle ohjelmakaudelle 2021-2027 vähemmän rahaa kuin edellisellä ohjelmakaudella 2014-2020. Tämän kertoi EU:n rajat ylittävän yhteistyön ohjelmavastaava Dorota Witoldson EU:n aluekehityksen pääosastolta. Hän puhui Interreg Aurora ohjelman nettiseminaarissa.

-EU on varannut hieman yli kahdeksan miljardia euroa Interreg-ohjelmia varten vuosille 2021-2027. Vastaava summa edelliskaudella oli runsaat 10 miljardia euroa, Witoldson kertoi.

Tiukempi keskittäminen tavoitteisiin

Interreg-ohjelmien tulee entistä vahvemmin kohdistua valittuihin EU-tavoitteisiin.

-Niitä ovat vihreämpi ja vähähiilisempi Eurooppa, sosiaalisempi Eurooppa ja vahvempi yhteistyön ohjaus, Witoldson luetteli.

Tiukempi ohjaus

Interreg-ohjelmien tulee toteuttaa niitä viittä EU-tavoitetta, jotka EU:n koheesiopolitiikalle on määritelty tuleville vuosille (näistä on kerrottu aikaisemmissa artikkeleissa). Niiden lisäksi Interregille on määritelty kaksi omaa erityistavoitetta: vahvempi yhteistyön ohjaus ja turvallisempi Eurooppa.

-Vahvempi ohjaus on yhteistyölle erittäin tärkeää. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tukea julkisille viranomaisille, uusia hallinnollisia menettelytapoja, luottamuksen rakentamista tai mahdollisuutta laatia makroaluestrategioita, Witoldson selitti.

Turvallisuus ja tavoitteet

Turvallisempi Eurooppa tavoitteeseen sisältyy muun muassa maahanmuuttajien tai muista syistä Eurooppaan saapuvien suojelu sekä taloudellinen ja sosiaalinen integraatio.

Uuteen Interreg-ohjelmaan voi sisältyä myös neljäs teema.

-Neljäs tavoite on sosiaalisempi Eurooppa. Vähintään 60 % Interreg-hankkeista pitää kohdistua tähän teemaan, Witoldson kertoi.

Tukea matkailuun ja kulttuuriin

Sosiaalisempi Eurooppa -tavoite sisältää erityisen panostuksen kulttuuriin ja matkailuun.

-Sen tarkoituksena on vahvistaa ja auttaa näitä toimialoja toipumaan covid-kriisistä, Witoldson sanoi.

Pienempiä hankkeita

Pienimuotoisemmat hankkeet ovat tärkeitä rajat ylittävässä EU-yhteistyössä.

-Pienhankkeet ovat pakollisia rajat ylittävissä yhteistyöohjelmissa. Paikalliset hankkeet tulevat lähemmäksi kansalaisia, Witoldson totesi.

Monikielisyys

Interreg Aurorassa halutaan erityisesti tukea monikielisyyttä, yhtenäistä rajat ylittävää matkailua, innovatiivisia kumppanuuksia ja yhteistyötä koko ohjelma-alueen pitkillä rajoilla.

-Haluamme lisätä yhteyksiä ja kehittää erityisesti idän ja lännen välisiä kontakteja. Ympäristöyhteistyö on tärkeää ympäristövahinkojen estämiseksi ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Haluamme yhtenäistää ammattikoulutusten tutkintoja ja todistuksia maiden välillä sekä lisätä alueen sairaaloiden välistä yhteistyötä ja verkostoja, Witoldson kertoi.

Saamelaisten kehitys

Hän toivoo myös, että saamelaiset ja heidän kehityksensä saavat tärkeän osan hankkeiden suunnittelussa.

-Saamelaisten näkyvyyttä pitää lisätä ja ohjelman tulee osaltaan tukea entistä enemmän heidän rajat ylittävää taloudellista ja kulttuurista kehitystä, Witoldson sanoi.