2021, Uutinen 09.03.2021 Paula Mikkola
-Interreg Auroa antaa meille mahdollisuuden tulla vahvemmiksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tämä on tärkeää kohdattaessa tulevaisuuden haasteita. Näin totesi Altan museon Jan Dölör, joka aikaisemmin oli Interreg Pohjoisen ohjelman ohjausryhmän jäsen. Hän oli mukana uuden Interreg Aurora ohjelman nettiseminaarissa.

Jan Dölör totesi myös, että elämme harvaan asutulla alueella, jossa välimatkat ovat pitkiä. Täällä kestävään kehitykseen liittyy monia haasteita.

Foto: Samfunnsbedriftene.no

ahvoja yhdessä

-Voimme olla yhdessä vahvoja. Esimerkiksi meillä vierailevat matkailijat eivät piittaa valtioiden rajoista vaan näkevät alueen yhtenä kohteena. Yhteistyön kautta lisäämme alueen arvoa yli rajojen, Dölör sanoi.

Pitkät välimatkat

Interreg Auroran ohjelma-alueella on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka toimivat pitkien välimatkojen yli.

-Niille on tärkeää osaamisen ja tietojen jakaminen. Interreg tarjoaa niille suuria mahdollisuuksia etenkin teknisen kehityksen saralla, Dölör kertoi.

Uusia verkostoja

Hän korosti myös mahdollisuutta kehittää uusia verkostoja Interregin avulla.

-Verkostot ovat tärkeitä ja Interreg on areena, jolla voi tutustua toisiinsa. Sen kautta opitaan ymmärtämään toisia, saadaan uusia näkökulmia ja löydetään uusia yhteistyöratkaisuja. Covid-19 epidemialla on ollut kielteisiä vaikutuksia, koska fyysiset kokoontumiset ovat tärkeitä verkostoitumisessa, Dölör totesi.

Suuria mahdollisuuksia

Keski-Pohjanmaan liiton Anne Sormunen näkee Interreg Auroran ohjelma-alueen laajentumisen tarjoavan suuria mahdollisuuksia.

-Uudet ohjelma-alueet tuovat mukanaan uusia asiantuntijoita ja tuoreita kontakteja. Uuden yhteistyöalueen rakentamiseen sisältyy haasteita, samoin kuin siihen, että ohjelma saadaan ajoissa valmiiksi, hän sanoi.

E-terveys

Anne Sormunen pitää e-terveyttä tärkeänä teemana tulevassa Interreg-yhteistyössä.

-Terveydenhoidossa pitää kehittää uutta etätekniikkaa, mikä on tärkeää myös pienille mikroyrityksille, hän totesi.

Foto: Lestijoki.fi

Teollisuusyhteistyö

Sormunen näkee myös suuria yhteistyömahdollisuuksia teollisuuden ja hallinnon aloilla.

-Hallintoon on kehitetty monia sähköisiä järjestelmiä, joita voimme hyödyntää työnteon helpottamiseksi. Sarastuksen jälkeen tulee valoisaa, ja yhteistyön kautta voimme kehittyä entistä parempaan suuntaan, hän sanoi.

Kuljetusalan yhteistyö

Pohjanmaan liiton Susanna Ehrs korosti liikenneyhteistyön merkitystä.

-Tarvitsemme vapaita kuljetuksia ja vapaata liikkuvuutta rajojen yli, hän sanoi.

Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström painotti suunnittelun tärkeyttä.

-Tarvitaan paljon suunnittelua, jotta saadaan rahoitusta Euroopan suurista investointi-ohjelmista. Hyvällä suunnittelulla voidaan päästä käsiksi isoihin rahoihin. Siitä meidän alueellamme on hyviä kokemuksia. Toukokuussa käynnistyy liikennöinti Uumajan ja Vaasan välillä uudella, maailman ympäristöystävällisimmällä lautalla, jonka nimi onkin sopivasti Aurora, hän kertoi.