2020, Uutinen 12.02.2020 Paula Mikkola
-Nyt kiinnitetään enemmän huomiota siihen, mitä arktisen alueen energia merkitsee maailmalle, kuin siihen, mitä se merkitsee Arktikselle. Arktisen alueen elämänlaatu saa liian vähän huomiota. Tämän totesi Lapin yliopiston Arktisen Keskuksen tutkija Hanna Lempinen Rovaniemen tapahtumassa.

Lempisen esityksen otsikkona oli ”Varovaista kehitystä? – Arktinen energia 2007-2017”.

-Arktisella alueella asuville arktinen energia on maailman kalleinta, Lempinen sanoi.

Huoli energiantuotannosta

Pohjoisen energiantuotantoon liittyy monia huolenaiheita.

-Odotettavissa on energiankulutuksen kasvu ja saatavuuden heikkeneminen. Energiantuotannon alueet ovat poliittisesti epävakaita ja ilmastonmuutokselle alttiita. Tekniikka kehittyy ja Arktiksesta voi tulla maailman uusi energiantuotannon alue, Lempinen kertoi.

Alue ymmärtää

Miten arktisen alueen energiatuotantoon pitää suhtautua?

-Alueiden käsitys arktisen alueen energiantuotannosta on muuttunut 2007-2017 tarkastelujakson aikana. Siihen on syynä muun muassa kasvanut kiinnostus arktisia energiavaroja kohtaan ja kasvava huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksesta arktisen energiantuotannon kehitykseen, Lempinen sanoi.

Johtavia energiantuotannon alueita

Arktisen energian tuotannossa on siirrytty energiavarastona olemisen sijasta maailman johtavaksi energian tuottaja-alueeksi.

-Arktista energiaa voidaan vielä ulkomaille ja auttaa näin muita alueita siirtymään puhtaampaan energiaan. Kasvavan arktisen energian pitää olla uusiutuvaa, Lempinen totesi.

Vaikutuksia Kanadassa

Miten paikallisten energiavarojen hyödyntäminen vaikuttaa paikalliseen väestöön? Kanadassa Montrealin Concordia-yliopistossa Philippe Boucher on tutkinut vaikutuksia inuittien alkuperäisväestöön.

-Öljyä ja kaasua, mineraaleja ja uusiutuvaa energiaa tuotetaan Pohjois-Kanadassa alueella, jossa asuu noin 44 000 inuittia, Boucher kertoi.

Monipuolinen talous

Alueella on erittäin monipuolinen elinkeinoelämä.

-Asukkaat elättävät itsensä luonnonvaroja hyödyntämällä, perinteisillä kalastuksella ja metsästyksellä, opetustoimen, matkailun, taiteen ja taidekäsitöiden avulla, Boucher kertoi.

Vastustivat tuotantoa

Usealla alueella inuitit taistelivat luonnonvarojen hyödyntämistä vastaan.

-Me emme täysin vastusta kehittämistä, mutta sitä ei ole tehty oikealla tavalla. Tällä selitettiin inuittien vastustus Clyde-joen öljy- ja kaasunporausta kohtaan Pohjois-Kanadassa.

Aikaiset neuvottelut

Mitä johtopäätöksiä tällaisesta tutkimuksesta voi tehdä?

-Suunnittelussa täytyy aikaisin neuvotella ja pystyä sopimaan alueella asuvien kanssa. Raaka-aineiden hyödyntämisen pitkäkestoisista vaikutuksista luontoon pitää kertoa. Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset pitää huomioida, pitää rakentaa kumppanuuksia ja tehdä sopimuksia niiden kanssa, joihin toiminta vaikuttaa, Boucher tiivisti.