2018, Uutinen 10.03.2018 Paula Mikkola
Yöpymisten määrän lisäys 255 000, kävijämäärän kasvu 33 000, liiketoiminnan tulojen kasvu 38 miljoonaa euroa ja runsaat 400 uutta työpaikkaa. Nämä ovat Visit Arctic Europe Interreg-hankkeesta syntyneitä tuloksia. -Meidän mielestä se on erittäin hyvä tulos, joka kannustaa meitä jatkamaan eteenpäin. Se osoittaa, että olemme yhdessä vahvempia kuin kukin yksinään. Näin toteaa toimitusjohtaja Erica Mattson Ruotsin Lapin matkailutoimistosta, joka vastaa hankkeesta Ruotsin puolella.

 

-Meidän mielestä se on erittäin hyvä tulos, joka kannustaa meitä jatkamaan eteenpäin. Se osoittaa, että olemme yhdessä vahvempia kuin kukin yksinään. Näin toteaa toimitusjohtaja Erica Mattson Ruotsin Lapin matkailutoimistosta, joka vastaa hankkeesta Ruotsin puolella.

Rajat ylittävää matkailua

Suomen Matkailuelinkeinon liitto käynnisti keskustelut Ruotsin Lapin matkailutoimiston ja Pohjois-Norjan matkailuorganisaation (NordNorsk Reiseliv) kanssa rajat ylittävän matkailuyhteistyön laajentamisesta. Rajat ylittävän matkailun kysyntä kasvaa markkinoilla. Keskusteluista syntyi Visit Arctic Europe (Vieraile Arktisessa Euroopassa) Interreg-hanke.

Miljoonabudjetti

Hanke käynnistyi 2015 ja päättyy maaliskuussa 2018. Sen kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa. Suurin rahoittaja on Interreg Pohjoinen –ohjelma. Sen lisäksi mukana on muuta julkista rahoitusta näistä kolmesta maasta ja satakunta yksityistä yritystä osallistuu myös rahoitukseen.

-Matkailijat eivät piittaa valtioiden rajoista vaan näkevät arktisen Euroopan yhtenäisenä alueena, Mattson kertoo.

Hankkeessa keskitytään osaamisen kehittämiseen, markkinointiin ja tuotekehittelyyn. Lisäksi pitää rakentaa verkostoja, parantaa saavutettavuutta ja lisätä matkailualan tutkimusta.

-Olemme työskennelleet maailmalla olevien matkanjärjestäjien kanssa ja kutsuneet heitä vierailuille eri yhteyksissä. Olemme rakentaneet runsaat 50 rajat ylittävää pakettia matkailijoille. Suurin matkailijamäärä tulee Euroopasta, mutta kävijöitä tulee myös USA:sta, Aasiasta ja muista maanosista, Mattson sanoo.

Lentokentät

Liikenneyhteydet ja infrastruktuuri ovat tärkeitä kysymyksiä matkailulle.

-Hankkeessa on kehitetty työskentelymalli, jolla alueen 18 lentokenttää markkinoidaan ja uusia lentoreittejä avataan maailman markkinoille.

Toinen tärkeä painopiste on ollut matkailijoiden houkutteleminen alueelle huippusesonkien ulkopuolella.

-Hiljaiset kaudet sattuvat eri alueilla, esimerkiksi rannikolla ja tuntureilla eri ajankohtiin. Kehitämme matkapaketteja, jotka houkuttelevat turisteja sellaisina aikoina, jolloin ei tavallisesti käydä täällä. On tärkeää saada ympärivuotisesti tasaisempi kysyntä, Mattson kertoo.

Yhteistyötä

Hankkeeseen osallistuu monia matkailuyrityksiä, jotka muulloin kilpailevat keskenään asiakkaista. Eikö yritysten välinen kilpailu ole tullut ongelmaksi?

-Päinvastoin. Yhteistyöstä on rajoista riippumatta kaikille hyötyä. Yritykset ovat yhdessä vahvempia kuin yksin toimiessaan, Mattson toteaa.

Uusi hanke

Matkailutoimijat ovat nyt anoneet hankkeelle jatkoa. Visit Arctic Europe 2 on tarkoitus käynnistää tämän vuoden kesäkuussa ja se kestäisi toukokuuhun 2021 saakka. Tällä kertaa kustannusarvio on 6,4 miljoonaa euroa.

-Olemme jättäneet Interreg-hakemuksen, josta tulee päätös toukokuussa. Monet ensimmäiseen hankkeeseen osallistuneet yritykset haluavat olla myös jatkossa mukana. Niiden lisäksi uudet yritykset ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan. Valintaperusteena meillä on, että yrityksen vuosiliikevaihto on vähintään 200 000 euroa, sillä on kokemusta ulkomaankaupasta ja se on kehittänyt ympärivuotista toimintaa, Mattson kertoo.

Kestävä kehitys

Uusi hanke keskittyy kolmeen päätehtävään: markkinointi, saavutettavuus ja osaamisen kehittäminen.

-Lisäksi pyrimme edelleen vahvistamaan rajat ylittävän verkoston toimintaa ja lisäämään yöpymisvuorokausien määrää. Keskitymme myös kestävän toiminnan kehittämiseen, joka on johtavana tavoitteena koko hankkeen ajan, Erica Mattson toteaa.