2021, Uutinen 02.12.2021 Paula Mikkola
-Kaipaamme entisen kaltaista rajat ylittävää uutisointia. On tärkeää tietää, mitä rajan toisella puolella tapahtuu, jos sinne aikoo muuttaa tai mennä töihin. Näin totesi Pohjoiskalotin neuvoston kokouksen puheenjohtaja Mika Riipi, kun neuvosto keskusteli Helsingin syyskokouksessa raportista ”Mentaaliset rajaesteet – kokemuksia Suomen ja Ruotsin välisen rajatyöskentelyn esteistä ja mahdollisuuksista”.

Olemme useassa edeltävässä artikkelissa kertoneet raportin sisällöstä. Selvityksen tilaajana ovat olleet Arbeta tillsammans Interreg-hanke, Pohjoiskalotin Rajaneuvonta ja Pohjoiskalotin neuvosto. Raportin ovat koonneet ÖresundsInstitutin Erik Ottoson ja Anna Palmehag.

He kiinnittivät huomiota etupäässä kuuteen mentaaliseen rajaesteeseen, joita rajat ylittävässä liikkuvuudessa on. Niitä ovat pitkät etäisyydet ja heikot sosiaaliset verkostot; kansallisten, alueellisten ja paikallisten kertomusten risteävyydet; erilaiset työkulttuurit; kansallisen painovoiman lisäämä kotimaan tuntemus; kielitaito; ja toisessa maassa työskentelylle koettu korkea kynnys (raportista lisää muissa artikkeleissa kotisivullamme).

Uutisten välitys

Uudessa maassa työskentely on helpompaa, kun on etukäteen tietoa sen olosuhteista, laeista ja säännöistä, kulttuurista, uutisista ja muista sellaisista asioista.

-Suurten uutistoimitusten kansallisena tehtävänä pitäisi olla myös naapurimaan tapahtumien raportointi, Mika Riipi sanoi.

-Kansainvälisen painovoiman lisääminen on myös tärkeää ja se, että ajatellaan laajemmin kuin vain kansallisesti, sanoi Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola.

Kouluvaihto

Norrbottenin lääninhallituksen Anna Degerman korostaa koulujen merkitystä tässä kysymyksessä.

-Eri maiden koulujen keskinäinen vaihto voisi lisätä kiinnostusta toisessa maassa työskentelyä kohtaan. Övertorneån Koulutus Nord on oiva esimerkki kansainvälistymisestä, hän totesi.

Nuoret ulos maailmalle

Monissa maissa muutetaan pois harvaan asutuilta alueilta taajamiin tai kaupunkeihin.

-Suomessa tehty selvitys osoittaa, että ihmiset muuttavat kaupunkeihin, koska siellä asuu saman mielisiä ihmisiä, joilla on ehkä sama ammatti kuin itsellä. Tämä voi olla myös ikäkysymys. Nuorena on helpompi lähteä muualle kuin vanhempana, Mikkola sanoi.

-Nuoruuteen kuuluu halu nähdä maailmaa. Mielestäni nuoret pitääkin lähettää katsomaan maailmaa, Riipi totesi.

-Kyllä vain, nuoret haluavat pois kotimaakunnistaan, mutta heidät pitää saada palaamaan maailmalla käynnin jälkeen, sanoi Troms-Finnmarkin maakunnan Helén Andersen.

Suurempi vetovoima

Pohjoiskalotin vetovoiman kasvattaminen on tärkeää.

-Kaikilla alueilla on suuria haasteita ja teemme erilaisia asioita niiden ratkaisemiseksi. Voimme oppia paljon toisiltamme ja siitä, mitä eri alueet tekevät haasteiden voittamiseksi, Riipi sanoi.

-Tromssa on monen vuosikymmenen ajan ollut houkutteleva muuttokohde. Nyt suunta on kääntynyt, koska asuntojen hinnat ovat kallistuneet ja asuntomarkkinoiden tilanne huonontunut. Asunto ja työpaikka ovat tärkeitä alueelle muuttamisen kannalta, totesi Troms-Finnmarkin maakuntahallinnosta Ian Jawahir.

 

Kent Lidman