2021, Uutinen 17.02.2021 Paula Mikkola
-Uskon rajat ylittävän yhteistyön laajenevan ja tiivistyvän Merenkurkun alueella. Uskon, että Merenkurkun yli saadaan kiinteä yhteys ja Uumajan ja Vaasan kunnat yhdistyvät. Näin sanoo Uumajan entinen kunnanneuvos Lennart Holmlund (s), joka tällä hetkellä toimii Merenkurkun neuvoston varapuheenjohtajana.

Pohjoiskalotin neuvosto ja Merenkurkun neuvosto ovat Pohjolan vanhimpia rajayhteistyö-organisaatioita. Merenkurkun neuvosto perustettiin 1972 ja sen tehtäväksi tuli kehittää yhteistyötä alueiden, kuntien, viranomaisten ja organisaatioiden välillä Merenkurkun yli. Neuvosto on osa pohjoismaista yhteistyörakennetta, jonka toimintaa Pohjoismaiden ministerineuvosto osarahoittaa.

Lähes 800 000 asukasta

Maantieteellisesti Merenkurkun neuvoston alueeseen kuuluvat Västerbottenin alue ja Örnsköldsvikin kunta Ruotsin puolella sekä Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat Suomen puolelta. Alueella asuu lähes 800 000 ihmistä.

Liki 50-vuotisen toimintansa aikana Merenkurkun neuvosto on ollut mukana ja toteuttanut yli sataa alueellista hanketta. Niihin sisältyy elinkeinoelämään, koulutukseen, matkailuun, tutkimukseen ja kehitykseen, terveydenhoitoon, kulttuuriin, urheiluun, lapsiin ja nuoriin sekä liikenneyhteyksiin liittyviä projekteja.

Uusi EAYY-status

Tämän vuoden alusta lähtien Merenkurkun neuvoston uutena organisaatiomuotona on EAYY (Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä). Maantieteellisesti katsottuna Merenkurkun neuvosto on nyt Euroopan laajin EAYY-alue.

EAYY-status tarkoittaa kiteytetysti, että Merenkurkun neuvostosta tuli nyt entistä merkittävämpi toimija, joka edistää alueellisesti tärkeitä asioita kansallisella ja EU-tasolla. Merenkurkku on nyt helpompi tunnistaa EU:ssa omana alueenaan. Merenkurkun neuvosto saa lisää näkyvyyttä, entistä tukevamman rakenteen ja paremmat mahdollisuudet valvoa alueen etuja Euroopan tasolla.

Kritisoi EU-ohjelmia

Samaan aikaan Merenkurkun neuvosto tulee osaksi uutta EU-ohjelmaa, johon kuuluu myös Pohjoiskalotti. Lennart Holmlund suhtautuu kriittisesti siihen, miten ohjelma-alueen laajennus on toteutettu.

-Mielestäni ohjelma-alueesta tulee liian suuri, kun siihen kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi ja Pohjois-Norjakin. Olosuhteet ovat hyvin erilaiset, koska ainoastaan meillä täällä Merenkurkussa on meriraja. Olen pettynyt siihen, etteivät poliitikot seuranneet tiukemmin tätä muutosta. Henkilökohtaiset kontaktit ovat näissä yhteyksissä erittäin tärkeitä, Holmlund toteaa.

Kilpailu rahoista

Merenkurkun neuvoston ja Pohjoiskalotin neuvoston väliset yhteydet eivät ole olleet erityisen kattavia.

-Olemme tavanneet eri tilaisuuksissa, sillä olemme molemmat rajayhteistyötä tekeviä organisaatioita, mutta alueittemme olosuhteet ja edellytykset ovat melko erilaiset. Näen kyllä uusia yhteistyön mahdollisuuksia esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä yliopistojen välillä. Riskinä on, että uudessa EU-ohjelmassa kilpailemme samoista rahoista, Holmlund sanoo.

Uusi lautta Merenkurkun liikenteeseen

Yksi Merenkurkun neuvoston tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa Eurooppa 12-tieyhteyden säilyminen Merenkurkun yli. Uumajan ja Vaasan välinen etäisyys on 80 kilometriä.

-Suomen ja Ruotsin EU-jäsenyyden myötä taxfree-liikenne hävisi. Merenkurkun lauttaliikennettä ja satamia molemmilla puolin on ollut vaikea saada kannattaviksi. Varustamo on mennyt konkurssiin. Nyt olemme investoineet uuteen, entistä ympäristö-ystävällisempään lauttaan, joka alkaa liikennöimään myöhemmin tänä vuonna. Korona-pandemiasta huolimatta hankkeen aikataulu on pitänyt ja toivomme tietenkin, että rajat ovat jo silloin avautuneet, Holmlund kertoo.

Silta Merenkurkun yli

Useiden vuosien ajan on keskusteltu kiinteästä yhteydestä Merenkurkun yli, sillan ja tunnelin rakentamisesta. Suomen ja Ruotsin lähimpien saarten välinen etäisyys on 25 kilometriä. Hankkeen on arvioitu maksavan liki 30 miljardia kruunua. 

-Jos Ruotsi ei olisi menettänyt Suomea vuoden 1809 rauhassa, kiinteä yhteys Merenkurkun yli olisi varmaan jo rakennettu. Meidän suurimmat markkinat ovat idässä. Kiinteä yhteys olisi tärkeä koko alueelle. Uskon myös yhteistyön edelleen tiivistyvän ja Vaasan ja Uumajan kuntien yhdistyvän joskus tulevaisuudessa. Kunnanneuvoksena toimiessani vierailin useammin Vaasassa kuin Skellefteåssa, Holmlund toteaa.

Rajat kiinni

Yhteistyö Merenkurkun yli on myös kokenut korona-pandemian vaikutukset muiden alueiden tavoin.

-Rajojen sulkeminen aiheuttaa monia ongelmia. Minä uskon Merenkurkun rajattomaan yhteistyöhön. Koronapandemia on estänyt sen ja vienyt mahdollisuuden tavata toisia. Kaikkien muiden tapaan olemme pitäneet kokouksemme digitaalisesti, Holmlund kertoo.