2017, Uutinen 05.07.2017 Paula Mikkola
Yritykset pitävät Norjan alv-käytäntöjä vaikeina. Skatt nordin asiantuntija kertoi käytännöistä Norrbottenin kauppakamarin tilaisuudessa Luulajassa.

Senior skattejurist Skatt nord

Norjaan tuoduista tavaroista pitää maksaa arvonlisävero. Norjassa toimivien ulkomaisten yritysten (mukaan lukien ruotsalaiset ja suomalaiset) pitää rekisteröityä Norjaan. Nämä asiat nosti esiin Norjan pohjoisen veroviraston vanhempi lakimies Marit Cathrine Rötvold Luulajan seminaarissa. Hän selitti osallistujille mm. arvonlisäveroa (alv) ja rajat ylittävää kauppaa koskevia asioita.

Arvonlisäveroon vaikuttavat kansallisen kulutuksen verottaminen, kansainvälinen kauppa, EU:n arvonlisäverodirektiivi sekä laki kaksoisverotuksesta vuodelta 1949. Arvonlisävero ei sisälly ETA-sopimukseen.

-Arvonlisäveroalue käsittää Norjan mantereen ja 22 merimailia rannikon ulkopuolella. Tämä tarkoittaa, että öljynporauslautat, jotka ovat ulkomerellä, eivät kuulu alv-alueeseen eivätkä myöskään Huippuvuoret, Jan Mayen tai manneralusta, Rötvold kertoi.

 

Maksu maahantuonnin yhteydessä

Hyödykkeiden rajat ylittävässä kaupassa lähtökohtana on, että alv tulee suorittaa, kun hyödyke saapuu alv-alueelle. 

-Alueen sisällä vero maksetaan tavaroiden ja palveluiden vaihdosta, siis kun hyödyke vaihtaa omistajaa tai kun palvelu ostetaan tai myydään. Tavaroiden ja palveluiden vienti Norjasta ulkomaille on arvonlisäverotonta, Rötvold selitti.

 

Arvonlisäveron rekisteröinti ja maksaminen

-Maan sisällä, jos esimerkiksi ruotsalaisyritys toimii Norjassa ja sen vuotuinen liikevaihto ylittää 250 000 kruunua, sen tulee rekisteröityä alv-rekisteriin. Jos tavaroita tuodaan maahan, tullin tulee rekisteröidä arvoltaan 350 kruunua ylittävät tavarat, Rötvold sanoi. 

Yleisesti voidaan sanoa, että kun myydään Ruotsista Norjaan, myyjä ei ole rekisteröintivelvollinen. Ostajan tulee maksaa maahantuontimaksu hyödykkeistä, joiden arvo ylittää 350 Norjan kruunua.

Jos ruotsalaisyritys myy hyödykkeitä Norjassa, sen pitää rekisteröityä. Silloin myyjä on ilmoitusvelvollinen ja 350 kruunun ”verovapautta” ei ole.

Arvonlisäverokohtelu on erilainen sen mukaan onko kyseessä tuonti Norjaan vai Norjan sisäinen kauppa. 

Miten hyödykkeiden arvo määritellään?

Hyödykkeiden arvon määrittämisestä ei ole Norjassa selviä sääntöjä.

-Norjan sisäisessä kaupassa arvo määritellään, kun tuote vaihtaa omistajaa. Norjaan tuotavien tavaroiden arvo määritellään niiden ylittäessä rajan, Rötvold kertoi.

Maahan saapuvista ja sieltä lähtevistä kuljetuksista maksettavista arvonlisäveroista on selkeät säännöt.

-Alvia ei tarvitse maksaa rajat ylittävistä kuljetuksista, esimerkiksi Luulajan ja Tromssan välisestä lennosta, mutta se pitää maksaa Norjan sisällä tapahtuvista kuljetuksista. Ulkomainen kuljetusyritys voi itse valita ilmoittautuuko se alv-rekisteriin, Rötvold sanoi.

 

Etätoimitukset

Palveluiden etätoimituksia, joita ei voida kytkeä tiettyyn paikkaan, koskevat erityiset säännöt siitä, miten niiden arvo määritellään. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi konsultointi-, mainonta- ja sähköiset palvelut sekä työvoiman vuokraus.

Paikkasidonnaisia palveluita ovat kiinteistövälittäjät, katsastustoiminta ja tavaroiden vuokraus.

-Lain mukaan alv-maksu pitää rekisteröidä palveluiden etätoimituksista, jotka on ostettu alv-alueen ulkopuolelta. Alv tulee maksaa, jos palvelun vastaanottaja on elinkeinon harjoittaja tai julkinen toimija alv-alueen sisällä, Rötvold sanoi.