Uutinen 28.12.2022 Kent Lidman
-Moni asia puhuu yhteisten työmarkkinoiden puolesta täällä pohjoisessa. Digitaalinen teknologia on muuttanut suhtautumista työtekoon niin, että nyt on helppoa asua yhdessä paikassa ja työskennellä toisaalla. Tämän totesi Luulajan teknisen yliopiston vararehtori, professori Pär Weihed puheessaan Arbeta Tillsammans Interreg-hankkeen loppuseminaarissa.

Haaparannalla ja Torniossa järjestettyyn päätöstilaisuuteen oli kokoontunut viitisenkymmentä henkilöä. Tapahtuman otsikkona oli ”Rajattomalla rajalla”.

Olemme aikaisemmin uutisissa kertoneet Arbeta Tillsammans -hankkeesta, joka käynnistyi helmikuussa 2020, vain kuukausi ennen koronapandemian puhkeamista maailmalla. Pandemia on vaikuttanut monella tavalla hankkeeseen.

Pohjoiskalotin neuvosto oli yksi hankkeen ideoijista ja rahoittajista. Hankevetäjänä toimi Oulunseudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä OSAO. Kumppaneina olivat Oulun ammattikorkeakoulu, Luulajan tekninen yliopisto, Koulutus Nord ja Kemi-Tornionlaakson alueen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Lappia. Hankkeen budjetti oli noin 1,5 miljoonaa euroa, josta Interreg Pohjoisen ohjelma rahoitti lähes miljoonan. Pohjoiskalotin neuvoston hankebudjetti oli noin 160 000 euroa.

Päätavoitteet

Hankkeella oli kolme päätavoitetta.

*alueiden kilpailukyvyn edistäminen lisäämällä tietoa työvoiman liikkuvuuden rajat ylittävistä mahdollisuuksista ja vahvistamalla eri sidosryhmien välistä yhteistyötä. Hanke pyrki vaikuttamaan myös poliittisiin päättäjiin, jotta he helpottaisivat työvoiman liikkumista rajan yli.

* lisätä työntekijöiden osaamista ja taitoja sekä myönteisiä asenteita toisen maan työmarkkinoita kohtaan. Kohentaa kielitaitoa ja tunnistaa työelämän kulttuurieroja maiden välillä. Hanke selvitti myös ammattitaitovaatimusten eroja maiden välillä.

* lisätä työvoiman liikkuvuutta koskevaa osaamista oppilaitoksissa ja rakentaa oppilaiden keskuudessa positiivista suhtautumista mahdollisuuksiin hakeutua töihin toiseen maahan.

Asenteiden muutos

Hankkeen päätöstilaisuudessa Pär Weihedin puheen otsikkona oli ”Asenteet ja asennemuutos”.

-Omassa kulttuurissa kasvaminen luo asenteita. Etelä-Ruotsissa pidetään Pohjois-Ruotsia kylmänä ja pimeänä alueena, jossa vallitsee miehinen kulttuuri. Asuminen on siellä mahdotonta ja ne, jotka siellä asuvat, eivät puhu mitään. Tämä on lähtökohtaisesti melkoisen huono asenne, Weihed sanoi.

Hän pitää asenteenmuutokseen kannustamista tärkeänä.

-Tuon sijaan pitää kertoa pohjoisen erilaisista mahdollisuuksista, joita yhteinen kulttuuri, kieli ja arvot luovat, ja rakentaa yhteiset työmarkkinat. Meillä on ainutlaatuiset edellytykset rakentaa fossiilitonta maailmaa, Weihed totesi.

Satojen miljardien investointeja

Mistä Ruotsissa tällä hetkellä puhutaan?

-Puhumme 1000 miljardien kruunujen investoinneista Pohjois-Ruotsiin tulevien 20 vuoden aikana. Sinne syntyy 25 000 uutta työpaikkaa. Sinne tarvitaan 100 000 uutta asukasta. Teollisuus siirtyy fossiilittomaan tuotantoon, akkuihin, uusiin raaka-aineisiin ja fossiilittomaan teräksen tuotantoon. Vastaavanlaisia suurinvestointeja on suunnitteilla myös Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Norjassa, Weihed luetteli.

Haasteita

Mitä haasteita näiden suunnitelmien toteuttaminen tuo mukanaan?

-Osaavan työvoiman saanti, osaamisen muuttuminen, tekninen kehitys ja kokeilutoiminnan laajentuminen. Kyse on siitä, miten rakennamme hyvän yhteiskunnan, koulun, hoivan ja vapaa-ajan, ja miten muutamme mielikuvaa pohjoisesta, Weihed sanoi.

Hänen mielestään rajat ylittävän yhteistyön edellytykset ovat hyvät.

-Kuten aikaisemmin mainitsin, yhteinen kieli, kulttuuri ja arvot ovat vahva pohja. Samoin radikaalisti muuttunut maailmanpoliittinen tilanne, kun sota Ukrainassa edelleen jatkuu, Weihed totesi.

Koulutus

Uudessa tilanteessa yliopistoilla ja muilla oppilaitoksilla on erittäin merkittävä tehtävä.

-Yliopistomme ovat toimineet samalla tavalla 1400-luvulta lähtien. Olemme kouluttaneet opiskelijoita, jotka sitten ovat siirtyneet työelämään. Nykyisin työelämä ja koulutus kytkeytyvät paljon tiiviimmin yhteen niin, että opiskelun rinnalla käydään töissä. Uusi digitaalinen teknologia luo meille aivan uusia mahdollisuuksia. Meillä on nyt ainakin tuhat syytä lisää tehdä rajat ylittävää yhteistyötä täällä pohjoisessa, Weihed julisti.

Uusi näkökulma

Weihedin mielestä pohjoisten suurinvestointien vuoksi maantieteellistä karttaa pitää katsoa eri tavalla.

-Pohjoinen on myös innovaatioiden, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kärjessä muuhun Eurooppaan verrattuna, hän sanoi.

Voit lukea lisää Interreg-hankkeesta osoitteesta https://arbetatillsammans.com.

Kent Lidman