Uutinen 25.05.2023 Kent Lidman
Pohjoismaiden Rajaesteneuvoston työ keskittyi vuoden 2022 aikana neljään teemaan, jotka ovat vapaan liikkuvuuden kannalta tärkeitä. Tämä käy ilmi vuoden 2022 toimintakertomuksesta, joka julkaistiin jokin aika sitten. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti merkittävästi myös työhön vapaan liikkuvuuden edistämiseksi.

Vuoden 2022 tammikuusta lähtien Rajaesteneuvostolla, joka toimii Pohjolan vapaan liikkuvuuden edistämiseksi, on ollut vahvempi toimintamandaatti kriisiaikoina. Tämä tarkoittaa muun muassa, että Rajaesteneuvoston tulee ilmoittaa Pohjoismaiden hallituksille kriisiaikoina syntyvistä vapaan liikkuvuuden ongelmista. Rajaesteneuvoston tulee myös huolehtia, että niiden johdosta ryhdytään toimenpiteisiin.

Uusi mandaatti määriteltiin pandemian aikana esiin tulleiden liikkuvuusongelmien seurauksena. Vuosiraportin mukaan tammikuuhun 2022 mennessä oli raportoitu 121 koronaan liittyvää vapaan liikkuvuuden häiriötä ja joitakin seurausvaikutuksia näkyy yhä edelleen.

Kirje hallitukselle

Rajaesteneuvosto sai tilaisuuden toteuttaa mandaattiaan jo maaliskuussa 2022, kun Ruotsin hallitus ehdotti, että liikennöitsijöille annettaisi uudelleen vastuu henkilöllisyystarkastuksista Juutinrauman alueella. Tätä perusteltiin maan sisäisen turvallisuuden varmistamisella sen jälkeen, kun Venäjä oli aloittanut hyökkäyssodan Ukrainassa.

Uudet henkilöllisyystarkastukset olisivat olleet kuolettava isku Ruotsin ja Tanskan väliselle työmatkaliikenteelle. Sen vuoksi Rajaesteneuvosto lähetti Ruotsin hallitukselle kirjeen, jossa kehotettiin luopumaan henkilöllisyystarkastuksien suunnittelusta.

Suunnitelma hylättiin silloin, mutta syyskuussa asetettu uusi hallitus on nostanut sen uudelleen esille. Rajaesteneuvosto onkin lähettänyt hallitukselle uuden kirjeen, jossa kehotetaan jälleen luopumaan ajatuksesta.

Törmääviä intressejä

-Huomasimme jo pandemian aikana ja nyt Ukrainan hyökkäyksen jälkeen, että entistä useammat edut ovat ristiriidassa, kun Pohjoismaat pyrkivät suojaamaan kansalaisiaan ja huolehtimaan sisäisestä turvallisuudestaan. Niinpä Rajaesteneuvosto keskittyi viime vuoden aikana varmistamaan, ettei perustavanlaatuista vapaata liikkuvuutta maiden välillä jätetä vähemmälle huomiolle, kun keskitytään enemmän henkilöllisyys- ja rajatarkastuksien toteuttamiseen raja-alueilla, sanoo Rajaesteneuvoston puheenjohtajana vuonna 2022 toiminut Vibeke Hammer Madsen.

Päähuomio neljään kysymykseen

Rajaesteneuvosto on vuoden 2022 aikana painottanut myös työtä neljässä teemassa, jotka kaikki ovat Pohjolan vapaan liikkuvuuden kannalta tärkeitä. Ne sisältävät kuitenkin myös suuria Pohjolan rajat ylittävän yhteistyön haasteita.     

Teemat ovat verotukseen liittyvät rajaesteet, toimialakohtaisten ammattitaitovaatimusten tunnistaminen, digitalisaatio ja väestörekistereiden yhteistyö.

-Jos löydämme näihin kysymyksiin yhteisiä pohjoismaisia ratkaisuja, niin saamme selvitettyä valtavan määrän maiden väliseen liikkuvuuteen liittyviä ongelmia. Niinpä panostammekin näihin vahvasti tulevina vuosina, kertoi Rajaesteneuvoston vuoden 2023 puheenjohtaja Siv Fridleifsdottir.  

33 konkreettista rajaestettä

Vuosiraportista käy ilmi, että Rajaesteneuvosto on vuoden 2022 aikana työskennellyt 33 ”tavanomaisen” konkreettisen rajaesteen parissa, joilla on suuri merkitys rajan yli toimiville yksityishenkilöille ja yrityksille. Viisi tärkeänä pidettyä rajaestettä on selvitetty; neljään on löytynyt ratkaisu ja yksi on todettu mahdottomaksi ratkaista.

Rajaesteneuvosto on poliittisesti riippumaton, mutta poliittisesti asetettu elin, joka Pohjoismaiden hallitusten toimeksiannosta työskentelee vapaan liikkuvuuden edistämiseksi Pohjolassa.

Kent Lidman