Uutinen 14.02.2023 Kent Lidman
-Olemme kutsuneet tänne mukaan metsään liittyviä hankkeita esittelemään toimintaansa, kertoi Kolarctic CBC-ohjelmasta Marjaana Lahdenranta ”Katso arktista metsää” tilaisuudessa Oulussa.

Marjaana Lahdenranta kertoi seuraavista hankkeista:

ECODIVE – monimuotoiset ja puhtaat metsät – onnistunut biotalous: Metsän aluskasvillisuus on tärkeä monille luonnontuotteille ja se vaikuttaa metsän hyvinvointiin. Tässä hankkeessa kerätään tietoa tekijöistä, jotka varmistavat metsään parhaat olosuhteet eri villimarjoille. Marja-alueista luodaan tiekartta, jossa tunnistetaan ne alueet, missä marjat menestyvät parhaiten.

EXPERT – hankkeessa koulutetaan kaivinkoneiden kuljettajia ennallistamaan ekologisia alueita. Hanke oli ensimmäisiä Kolarctic CBC ohjelman hankkeista, joka käsitteli vesiväylien ja rantapenkereiden ennallistamista. Kaivureiden kuljettajilla on usein puutteelliset tiedot siitä, miten työ tulisi tehdä. Hanke tuotti koulutusmateriaalia ennallistamiseen osallistuville kaivinkoneenkuljettajille.

Access2Forest kehitti työkalun, joka opastaa rakentamaan metsäautoteitä rajat ylittävää biotaloutta varten. Metsäautoteiden rakentaminen vaatii oikeaa, tarkkaa ja objektiivista perustietoa. Perinteinen tapa kerätä tietoja ovat maastokäynnit ja käsintehdyt muistiinpanot, mitkä ovat kalliita ja usein riittämättömiä. Hankkeessa laaditaan edistyneenpää suunnittelutekniikkaa metsäteiden rakentamiseen ja ylläpitoon.   

Added value from logging residues kehittää innovatiivisia tapoja valmistaa metsän hakkuujätteistä arvokkaita biokemikaaleja ja muita aineksia.

BIOFORI – hanke vahvistaa pienten ja keskisuurten metsäyritysten klusteria Karjalan alueella. Hanke käynnistyi rajat ylittävänä yhteistyönä Suomen Länsi-Karjalan ja Venäjän Itä-Karjalan alueiden välillä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan hankkeen painopistettä muutettiin ja nyt keskitytään Itä-Suomen ja Länsi-Karjalan alueilla kehittämään metsätyöntekijöiden koulutusmenetelmiä.

Kent Lidman